บริษัท สเตชั่นแอคเค้าท์ จำกัด

ให้บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษา บริษัทฯมีทีมงานในสายวิชาชีพบัญชีมาหลายสิบปี ที่จะเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาเพื่อให้ระบบทางการบัญชีของกิจการนั้น มีประสิทธิภาพและมาตรฐานอย่างสมบูรณ์
ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุด ที่จะให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อกิจการและเรายึดมั่นอย่างยิ่ง ที่จะจัดการภาระทางเอกสารอันเป็นปัญหาเช่นนี้ ไม่ให้มารบกวนต่อการดำเนินธุรกิจของท่านตลอดไป

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
mission

พันธกิจ

ให้ความสำคัญต่อความถูกต้องในเนื้อหา
ยึดมั่นประโยชน์ต่อกลุ่มองค์กรที่เราดูแล

vision

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน
การตรวจสอบที่สูงสุด

รับจดทะเบียนบริษัท

ราคานี้ไม่มีบวกเพิ่ม
10999 .-

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

checked

ลดปัญหาภาระเอกสารอันยุ่งยากในการจดทะเบียนบริษัท

checked

ฟรีจองชื่อบริษัท

checked

จัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียน

checked

จัดทำรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

checked

จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

checked

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

checked

จัดเตรียมขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

checked

จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชี

checked

รับส่งเอกสาร

checked

ให้คำปรึกษา

วางระบบบัญชี แผนภาษีเจาะลึกจริง
จะทะเบียนห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ราคานี้ไม่มีบวกเพิ่ม
4900 .-

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

checked

ลดปัญหาภาระเอกสารอันยุ่งยากในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

checked

ฟรีจองชื่อห้างหุ้นส่วน

checked

จัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

checked

จัดทำเอกสารรายงานการจดจัดตั้ง

checked

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

checked

จัดเตรียมขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

checked

จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชี

checked

รับส่งเอกสาร

checked

ให้คำปรึกษา

วางระบบบัญชี แผนภาษีเจาะลึกจริง

รับทำบัญชี

ราคาเริ่มต้น
1900 .-

เราคิดราคาในเรทความจริงพร้อมคุณภาพที่ครบจบในทุกปัญหา

checked

โดนเบี้ยปรับ

checked

ไม่มีคำตอบกับปัญหาทางบัญชี

checked

เก็บเงินภาษีแล้วไม่จ่ายสรรพากร

checked

บันทึกเอกสารไม่ถูกหลัก

checked

ระบบภายในบริษัทไม่รู้ว่าทำถูกหรือไม่

checked

จ้างราคาถูกแต่พบวาระซ่อนเร้น

checked

ติดต่อไม่ได้

วางแผนภาษีทำบัญชี

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด