การวางแผนภาษีได้ดี ธุรกิจยิ่งโตไว

posted in: บทความ | 0
วางแผนดีส่งผลต่อธุรกิจระยะยาว

การวางแผนภาษีได้ดี ธุรกิจยิ่งโตไว

  • ความฝันที่จะต้องทำธุรกิจเป็นของตัวเองถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มต้นทำธุรกิจ หลายต่อหลายคนออกตามหาธุรกิจที่เหมาะสมและเข้ากับตัวเอง เพื่อดำเนินการเปิดร้านและธุรกิจที่ตัวเองหวัง บ่อยครั้งหลายธุรกิจก็ประสบปัญหาตามมาคล้ายกันคือธุรกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร บ้างก็ไม่ได้กำไรเท่าที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลายคนมองข้ามปัญหาเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องภาษี และในบทความนี้เราจึงจะหยิบยกเอาเรื่องของภาษีมาฝากให้ทุกท่านเพื่อเป็นความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้โตไวยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน
ข้อดีของการวางแผนการเสียภาษี
            หลายต่อหลายคนที่วางแผนจะทำธุรกิจส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของเรื่องการวางแผนภาษี บ้างก็คิดว่าเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่คล้ายกับการเสียภาษีเงินได้ส่วนใหญ่ที่เสียกันอยู่เป็นปกติ ซึ่งถ้าหากคุณกำลังเป็นอีกหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นอยู่ล่ะก็แสดงว่าคุณก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนภาษี ซึ่งข้อดีของการวางแผนภาษีก็คือ
  • เพื่อให้เสียภาษีได้ตรงตามประเภทของภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , ภาษีเงินได้นิติบุคคล ฯลฯ
  • เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของการเสียภาษีผิดพลาด
  • เพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกิจจากการคำนวณลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางและความได้เปรียบทางธุรกิจ
จากข้อดีที่กล่าวมาทั้งหมดก็ทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมอย่างหนึ่งว่าการทำธุรกิจนั้น แท้ที่จริงแล้วแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ นั่นก็คือ
  • แบบบุคคลธรรมดา คือการดำเนินธุรกิจแบบที่มีเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียว หรือถือหุ้นแบบหุ้นสามัญ
  • แบบนิติบุคคล คือมีการจดทะเบียนเป็นแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
  • ซึ่ง 2 รูปแบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป และแน่นอนว่าหากเราทราบว่าธุรกิจของเราทำธุรกิจประเภทไหนก็จะยิ่งทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนของการเสียภาษีได้มากยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบในการคำนวณภาษีของทั้ง 2 แบบมีวิธีการและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ซึ่งแบบบุคคลธรรมดาจะมีข้อได้เปรียบในบางธุรกิจซึ่งข้อดีคือไม่ได้มีความซับซ้อนเท่ากับการจัดตั้งแบบนิติบุคคล เพราะไม่จำเป็นต้องจัดหาเอกสาร ประหยัดเวลาได้มากกว่า แต่นั่นก็ต้องแลกมากับสิทธิประโยชน์บางประการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดหามาให้สำหรับ นิติบุคคล สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ทั้งนี้ก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมขององค์กรและรูปแบบของธุรกิจของเรา และไม่ว่ารูปแบบธุรกิจของเราจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ท่านจะเห็นได้เลยทันทีว่ารายละเอียดในเรื่องภาษีจะมีความซับซ้อนและรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งนั่นหมายความว่าหากรูปแบบธุรกิจคุณจะต้องมีการลงรายละเอียดเรื่องภาษีที่ซับซ้อนกว่าแต่ขาดความรู้ความเข้าใจก็อาจจะทำให้ธุรกิจโตช้า แต่การเราเข้าใจและวางแผนงานจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลเรื่องการเสียภาษีรับรองวางานของท่านจะเป็นระบบและสามารถจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  • และเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการคำนวณภาษีจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุนทุกประภทไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหลักและต้นทุนแฝง ซึ่งถ้าหากเราสามารถลงรายละเอียดและมีการวางแผนในการรวบรวมเอกสารทั้งภาษีทางตรง ทางอ้อมและภาษี ณ ที่จ่าย ก็จะสามารถทำให้ธุรกิจของเราสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างเต็มกำลัง และมีความมั่นใจ ความรู้ความสามารถในการจัดการรูปแบบของการเสียภาษีให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองและสำหรับบทความนี้เราก็ได้รวบรวมเอาเรื่องความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของท่านมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการวางแผนในการจัดการภาษี ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านคิดพิจารณาในหลาย ๆ แง่มุมและรอบครอบก่อนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *