รับทำบัญชี

รับทำบัญชีเริ่มต้นที่ 1,900 บาท เราคิดราคาในเรทความจริงพร้อมคุณภาพที่ตอบจบในทุกปัญหา | ®พร้อมลงลึกระบบงานวางแผนภาษี | Station Account®

จบทุกเรื่องปัญหาที่ผู้ประกอบการเผชิญกับ“บริษัทรับทำบัญชี”และให้สำนักงานบัญชีของเราจัดการทุกปัญหาให้แก่ท่านเจ้าของกิจการ เริ่มต้นเพียง 1,900 บาท เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงสุดและรากฐานที่มั่นคงขององค์กรตลอดไป | ®พร้อมลงลึกระบบงานวางแผนภาษี📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™

โดนเบี้ยปรับ

ไม่มีคำตอบกับปัญหาทางบัญชี

บันทึกเอกสารไม่ถูกหลัก

เก็บเงินภาษีแล้วไม่จ่ายสรรพากร

ระบบภายในบริษัทไม่รู้ว่าทำถูกหรือไม่

จ้างราคาถูกพบวาระซ่อนเร้น

ติดต่อไม่ได้

✔ สิ่งที่ท่านจะได้รับ
  Add a header to begin generating the table of contents
  การทำบัญชี

  1. ทุกปัญหาที่ท่านพบจะจบเมื่อเรารับทำบัญชี

  ขอให้ท่านเข้าใจว่าการ รับทำบัญชี™ คือ งานที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและต้องมีประสบการณ์โดยตรงเป็นอย่างมาก ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขาย , รายรับ-รายจ่าย ฯลฯ ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในวิชาชีพ การที่ผู้รับทำบัญชีมีประสบการณ์สูง จะสามารถนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาลงบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผลและวิเคราะห์ ตีความออกมาได้อย่างละเอียดและมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการทำบัญชีที่มีความถูกต้องอย่างสูงสุด

  มีเอกสารชี้แจงชัดเจนให้ชำระภาษี

  กรณีเช่นนี้ คือ การที่ยื่นแบบล่าช้า ชำระภาษีไม่ครบถ้วน ตรงจุดนี้ท่านผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่ มากมายอาจละเลยและหลงลืม ทางสำนักงานบัญชีเราจะมีแผนกที่คอยติดตามสอบถามและชี้แจงเป็นเนื้องานเอกสารโดยตรง เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องชำระเงินตรงนี้ก่อนกำหนดหรือครบรอบและจะตรวจสอบเอกสาร ย้อนหลังกลับในทุกเดือน เพื่อการันตีความผิดพลาดนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้

  มีทีมงานที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ประจำสำหรับแก้ปัญหาและให้คำตอบในข้อสงสัย

  สำหรับผู้ประการที่มักพบกับปัญหาทางเอกสารบัญชีที่หลากหลาย มักเกิดข้อสงสัยในเรื่องเอกสารเมื่อ ดำเนินกิจการแล้ว ท่านสามารถสอบถามถึงปัญหาได้ตลอดเวลา เราจะมีผู้เชี่ยวชาญรับทำบัญชีที่ท่านจะติดต่อได้อยู่ประจำคอยแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยในทุกเรื่องของงานบัญชี

  จุดเด่นที่ลูกค้าเลือกเรารับทำบัญชี

  มาตรฐานป้องกันลูกค้าโดนภาษี บริษัทรับทำบัญชีของเรา การันตีคุณภาพการจัดทำเอกสารทางบัญชีให้ตรงตามมาตรฐานบัญชีไทยที่ถูกต้องสูงสุด ในกระบวนการจัดทำบัญชี เราคือบริษัทที่มีชื่อเสียง ทุกปัญหาความกังวลทางภาษี เราการันตีรับรองการโดนตรวจเอกสารย้อนกลับ

  มีระบบการจ่ายภาษีโดยตรงที่ กรมสรรพากร(The Revenue Department)

  ในทุกรอบจ่ายเงินภาษีให้กรมสรรพากร(The Revenue Department) ทางเราสำนักงานบัญชีผู้รับทำบัญชีจะมีระบบซับพอร์ทโดยที่ให้ลูกค้าสามารถจ่ายเองโดยตรงที่กรมสรรพากร(The Revenue Department) เพื่อลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือหากท่านไม่สะดวกอาจชำระผ่านบริษัทโดยตรงเพื่อสร้างความมั่นใจและชัดเจนกับสิ่งที่กังวลและในทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเราจะส่งใบเสร็จรับเงินจากรมสรรพากร(The Revenue Department) โดยตรงเป็นการการันตี ให้กับท่านในทุกครั้งที่มีการชำระ ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าที่สูงสุด

  มีระบบโปรแกรมวิเคราะห์บันทึกบัญชีและมีผู้บริหารการทำบัญชีโดยตรง เข้าตรวจสอบทุกงบ

  ทางเราจะมีระบบโปรแกรมการทำบัญชี ที่จะบันทึกให้ลูกค้าตามหลักมาตรฐานบัญชี มีระบบสำรอง ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการสูญหาย มีการแบ่งแยกแผนการจัดทำอย่างชัดเจนและผู้บริหารจะเข้าตรวจสอบ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการบันทึก ไว้วางใจในระบบของเราได้ พร้อมการันตีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล

  ตรวจสอบระบบบัญชี ณ สถานประกอบการจริง

  เมื่อทางลูกค้าเลือกสำนักงานบัญชีเรารับทำบัญชี ทางเราจะมีฝ่ายเข้าประเมิณระบบเอกสารภายใน พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรท่านให้ถูกหลักและระเบียบกรมสรรพากร(The Revenue Department) เพื่อให้เราและองค์กรท่านสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  เราคิดราคาค่าทำบัญชีในต้นทุนและกำไรที่สมเหตุสมผลที่สุดในปัจจุบัน

  การที่สำนักงานบัญชีเราจะให้บริการรับทำบัญชีสำหรับลูกค้า เรื่องการทำบัญชีนั้นมักมีความซับซ้อนสูง ทางเราจะต้องคอย ควบคุมและดูแลลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งเราต้องใช้ผู้รับทำบัญชีที่มีความรู้ในแต่ละแขนงคอยรองรับกับปัญหา ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราต้องทำงานร่วมกันจริงๆ เป็นราคาที่เราคิดในราคาที่อยู่เรทท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ประกอบการสมเหตุผลสุดที่จ่ายในคุณภาพจริงที่สำนักงานบัญชีของเราต้องดูแลและทำงานร่วมกันกับท่านไปตลอด เลือกใช้เราหมดทุกปัญหาทุจริต

  บริษัทรับทำบัญชี

  2. ฟรีวางแผนภาษีและสร้างระบบ ณ สถานประกอบการจริง

  ทางเราสำนักงานบัญชีผู้รับทำบัญชีจะเป็นผู้ดำเนินการการตรวจสอบระบบเบื้องต้น "พร้อมลงลึกระบบงานวางแผนภาษี" การดำเนินงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชี ว่าทางลูกค้ามีการทำเอกสารถูกต้องหรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับองค์กรของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานการทำเอกสารทางบัญชีสูงสุดและไม่กระทบถึงแผนขยายงานในอนาคต เพื่อผลประโยชน์ที่สูงสุดของท่านเจ้าของ

  3. จัดทำภาษีซื้อ-ขายพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

  ทางเราสำนักงานบัญชีผู้รับทำบัญชีจะเป็นผู้จัดทำรายงานสรุปภาษีซื้อ-ขายอย่างละเอียด เป็นเอกสารรายงานที่ให้ลูกค้าสามารถ อ่านเข้าใจง่ายพร้อมนำส่งกรมสรรพากร(The Revenue Department) ทุกเดือนและจะมีใบเสร็จรับเงินส่งกลับให้ลูกค้าเพื่อเป็นเอกสารยืนยันการชำระเงิน

  4. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  ค่าบริการต่างๆที่ลูกค้าได้ทำการหักเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ในแต่ละ ธุรกิจบริการหรือบุคคล ทางสำนักงานบัญชีเราจะเป็นผู้จัดทำสรุปออกเอกสารเป็นรายงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองภาพรวมได้กว้างมากยิ่งขึ้น

  5. ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด.1,3,53)

  ในการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.ง.ด.1,3,53) ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นและอำนวยความสะดวกตรงจุดนี้ให้ทั้งหมด เราจะมีทีมงานที่ซับพอร์ทตรงนี้ เพื่อให้ทันกำหนดรอบที่กำหนดให้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย

  6. ตรวจสอบและจัดทำงบดุล-กำไรขาดทุน สิ้นปีด้วยผู้สอบ CPA

  แผนการตรวจสอบและจัดทำงบประเภทเหล่านี้หรือที่จะเข้าใจง่ายๆ คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน สำนักงานบัญชีเราจะเป็นผู้ตรวจสอบ บันทึก ปรับปรุงและปิดบัญชี ให้กับลูกค้าทั้งหมด ซึ่งการตรวจสอบเราจะมีผู้สอบCPA มาตรวจสอบและเซ็นต์รับรองในทุกสิ้นปี ถูกหลักทางสรรพากรแน่นอน

  รับทำบัญชี ราคา

  7. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และสรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี

  ในการยื่นแบบกลางปีและสิ้นปีตรงจุดนี้ เราผู้รับทำบัญชีจะเป็นผู้จัดทำประมาณการของกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ยื่นนำส่งในรอบที่กฎหมายกำหนดให้กับลูกค้า ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเหล่านี้

  8. จัดทำสมุดรายรับ-รายจ่าย และแยกประเภททั่วไป

  ทางเราผู้รับทำบัญชีจะมีระบบการจดบันทึกรายงานการค้าและนำรายการมาแยกแยะเป็นหมวดหมู่ ทำ การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวดและทำงบทดลอง พร้อมปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในงบการเงินตามรอบบัญชี ซึ่งกระบวนการทางเอกสารทางบัญชี ที่ละเอียดซับซ้อนตรงจุดนี้เราจะเป็นผู้ดำเนินงานให้ทั้งหมด ให้ท่านมีเวลาดำเนินธุรกิจอย่างสบายใจ

  9. จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม

  ในการยื่นแบบภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม(สปส) ไม่ว่าจะเป็น การนำส่งเงินสมทบ แจ้งเข้า-ออก ฯลฯ กระบวนการส่วนนี้ สำนักงานบัญชีเราที่รับทำบัญชีให้ท่านจะเป็นผู้ดำเนินการให้เพื่อความถูกต้องทางกฎหมายและสวัสดิการของพนักงาน

  10. ยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)

  ภาษีป้าย คือ ป้ายที่แสดงถึง ชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย โฆษณา ที่โชว์ไว้สำหรับการประกอบการค้าประกอบกิจการ อื่นๆเพื่อหารายได้ ในภาษีจุดนี้เราสามารถอำนวยความสะดวกในการยื่นจัดทำเอกสารและชำระตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

  11. ยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  หลายท่านอาจไม่เข้าใจภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ กรณีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งที่ท่านปลูกสร้างแบบอื่นในเขตอำเภอพื้นที่นั้น ท่านนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น การให้เช่า ทำการค้า เก็บสินค้า ทำโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ท่านต้องยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทางเราผู้รับทำบัญชีจะเป็นผู้ยื่นแบบตรงนี้เพื่อลดภาระและเวลาที่อาจสูญเสียไป

  สำนักงานบัญชี

  12. รับเป็นตัวแทนพบเจ้าหน้าที่ กรณีรับหนังสือเชิญ

  ในกรณีที่ลูกค้าได้รับหนังสือเรียกพบกับทางเจ้าหน้าที่ราชการทางเราจะเป็นผู้ดำเนินงาน รับเป็น ตัวแทนชี้แจงเพื่อช่วยแก้ปัญหากับผู้ประกอบการ ช่วยตอบปัญหาพร้อมหาทางออกในทิศทางที่ดีที่สุด ลดปัญหาข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ในระดับที่ดี

  13. บริการยกเลิกกิจการ

  กรณีหากลูกค้าประสงค์อยากปิดกิจการบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ทางเราผู้ทำบัญชี จะมีบริการจุดนี้เพื่ออำนวย ความสะดวกในเนื้องานเอกสาร ช่วยลดความยุ่งยากที่มากสุดทางเอกสาร

  14. รับปิดงบการเงิน

  ความหมายของปิดงบการเงิน คือ การแสดงผลในการประกอบกิจการและฐานะทางการเงินของกิจการจัดทำและนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี เพื่อป้องกันไม่ให้โดนปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทางสำนักงานบัญชีเราให้บริการรับปิดงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินเปล่า ทางเราจะมีทีมงานผู้สอบบัญชีรองรับและเซ็นต์รับรองงบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าถูกต้องตามหลักบัญชีก่อนนำส่งหรือไม่

  15. ฟรีทำบัญชีกิจการ 1 เดือน

  หากท่านเลือกสำนักงานบัญชีเราเป็นบริษัทรับทำบัญชีให้ดูแลกิจการบัญชีภายในให้แก่องค์กรท่าน ทางสำนักงานบัญชีเราพร้อมฟรี รับทำบัญชีให้กิจการ 1 เดือนในการเริ่มต้นทำบัญชีกับเราและเราผู้รับทำบัญชีจะสร้างมาตรฐานขององค์กรท่านให้ดีเยี่ยมที่สุดเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของกิจการของท่านในอนาคต

  ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศเลือกสำนักงานบัญชีเรารับทำบัญชีให้

  รับทำบัญชี pantip

  เรามีทีมงานพร้อมทุกแผนกในการจัดการด้านการรับทำบัญชีและคลายข้อสงสัย

  รับทำบัญชี ฝั่งธน

  ตรงต่อเวลาในการยื่นเอกสารทางราชการ

  โฆษณา รับทำบัญชี

  ปลอดภัยในปัญหาการทุจริต

  ทำบัญชีรายเดือน

  มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีเยี่ยม

  รับจดทะเบียนบริษัทบางแค

  มีทีมงานคอยรับส่งเอกสาร

  รับจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

  มีทีมที่ปรึกษาที่รู้จริงและลึกซึ้งในธุรกิจด้านนี้

  วางแผนภาษี

  มีผู้สอบบัญชีระดับ CPA รองรับ

  คำถามที่พบบ่อย

  คำถามที่พบบ่อย (การรับทำบัญชี)

  สิ่งที่คู่กับวงการธุรกิจอย่างเราอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของภาษีและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ทุกคนจะต้องจัดการและชำระให้ถูกต้องตามกฎหมาย และแน่นอนว่ารายได้ที่มากขึ้นของบริษัทของเราก็มักจะมาพร้อมกับภาษีที่มากขึ้นนั่นเอง ให้เราลองคิดว่าหากเราไม่มีการจัดการรายได้ภาษีที่ถูกต้องและเหมาะสมพอถึงเวลาที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบก็อาจจะทำให้เราต้องเสียภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่ออกไปในทันที นอกจากนี้เมื่อสรรพากรเข้ามาตรวจสอบเหตุผลส่วนใหญ่ที่สรรพากรพาเจอผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ไม่รู้หรือเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดมาจากความตั้งใจหรือปัญหาในเรื่องการปิดงบบัญชีไม่ทันหรือปิดงบใกล้เวลาจนไม่สามารถตรวจสอบตัวเลขบัญชีได้ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สนับสนุนข้อคิดเห็นที่ว่าบริษัทของเราควรมีสำนักงานบัญชีไหม เพื่อที่ปัญหาเหล่านี้จะได้ไม่เกิดขึ้น ซึ่งสำนักงานบัญชีจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของด้านบัญชีรายรับ-รายจ่ายขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังเข้ามาช่วยคุณจัดการในเรื่องของภาษีอีกด้วย ซึ่งบุคคลากรที่เข้ามาทำในส่วนนี้จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรงทำให้สามารถจัดการกับปัญหากวนใจที่ว่ามาข้างบนได้หมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยื่นหรือนำส่งภาษี ตลอดไปจนการชี้แจงรายการบัญชีไม่ให้เกิดการสูญหายเรียกได้ว่าจะสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเลือกจ้างสำนักงานบัญชีก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต่อไป

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – หลายคนเมื่อเริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจก็มักจะเคยได้ยินชื่อของภาษีประเภทนี้ เพราะภาษีประเภทนี้เป็นภาษีประเภทที่เราจะต้องหักล่วงหน้า ซึ่งเราไม่ต้องกังวลเพราะภาษีนี้สามารถขอคืนได้หากมียอดเกินกว่าที่ต้องหักจริง ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจสามารถขอหักจากเราเพื่อใช้ไว้เป็นเงินสำรองสำหรับจ่ายภาษีรายปีได้นั่นเอง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม – เป็นอีกหนึ่งภาษีที่เราต้องเสียกันตั้งแต่เราเกิดมาตามสินค้าต่าง ๆ แน่นอนว่าเมื่อเรามาเป็นนักธุรกิจ การที่จะค้าขายสิ่งต่าง ๆ ให้ได้กำไรส่วนหนึ่งเราก็ควรมีความรู้เรื่องราคาแฝงในสินค้าอันเกิดจากภาษีมูลค้าเพิ่มด้วย เพราะหากเราขายสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปในต้นทุน คุณอาจประสบปัญหาการขาดทุนได้นั่นเอง
  • ภาษีเงินได้ – ภาษีประเภทนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่มีรายได้เกินกว่าอัตราที่กำหนดจะต้องการทุกปี แน่นอนว่าหากเรามีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่ดีก็จะทำให้รายรับรายจ่ายของท่านมีการควบคุมไว้สำหรับส่วนที่จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ด้วย
  • ภาษีอากรแสตมป์ – เป็นการจัดเก็บภาษีสำหรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยหลักฐานการประทับจากอากรแสตมป์ ซึ่งแม้มองดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ภาษีชนิดนี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในรายการภาษีที่นักธุรกิจควรรู้และชำระด้วย
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ – ธุรกิจที่ว่าก็ได้แก่พวก ธนาคารพาณิชย์ อสังหาฯ โรงจำนำ เป็นต้น หากคุณเป็นหนึ่งในธุรกิจเหล่านี้ก็ควรศึกษาภาษีในเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งทีเดียว
  • ในกรณีที่ยังไม่มีหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ แต่รู้ตัวก่อนจะเสียเงินเพิ่มอีก 1.5 ต่อเดือนที่ท่านไม่ได้ยื่นนำส่งภาษีตามจำนวนที่ท่านค้างจ่ายนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
  • กรณีมีหมายเรียกเจ้าหน้าที่ จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มตามข้อที่ 1 และนอกจากนี้ยังจะต้องเสียเงินเบี้ยปรับเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐในตอนนั้นด้วยเช่นกัน
  • หากเป็น ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 หากไม่ได้ยื่นภาษีส่วนนี้จะมีโทษทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
  • กรณีไม่ยื่นหรือจงใจปกปิดหรือยื่นหลักฐานเท็จ เพื่อหลบเลี่ยงจะต้องมีโทษร้ายแรง ทั้งจำทั้งปรับ ติดคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
  • กรณีจงใจ หรือละเลยที่จะไม่จ่ายก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี

  ผู้ตรวจสอบบัญชี (Certifier Publice Accountant ) ตัวย่อคือ CPA หรือเรียกสั้น ๆ อีกชื่อคือผู้สอบบัญชี และแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าใครอยากจะเป็นก็ได้เป็นทันที ในงานตำแหน่งนี้จะต้องมีการได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะกิจการเล็กใหญ่หากเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลแล้วยังไงก็หนีไม่พ้น งบการเงินต้องทำ บัญชีต้องถูก และจะต้องใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย แบบทั่วไปได้เลย หากไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่เข้าตลาด บริษัทจะจ้างใครมาตรวจก็เลือกให้ดีด้วย เพราะถ้าได้คนเก่ง ประสบการณ์เยอะ ทำงานดีมา จะทำให้งบการเงินของคุณเรียบร้อยที่สุด | Station Account®

  สำนักงานบัญชีของเราเป็นบริษัทรับทำบัญชีแบบครบวงจร เราพร้อมดูแลจัดการปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อน “เพื่อให้เราเป็นสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีอยู่เคียงข้างท่านไปนานแสนนาน”