สาระน่ารู้เกี่ยวกับบริษัท

พรีออเดอร์

เปิดรับพรีออเดอร์ 10 เรื่องต้องรู้

อ่านเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไรมาทำความเข้าใจง่าย ๆ

อ่านเพิ่มเติม
เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อคืออะไร มีสาเหตุมาจากไหน มาหาคำตอบกัน

อ่านเพิ่มเติม
เงินฝืด

เงินฝืดคืออะไร มีสาเหตุมาจากไหน มาหาคำตอบกัน

อ่านเพิ่มเติม
นิติบุคคล

นิติบุคคล หมายถึงอะไร มาทำความเข้าใจง่ายๆกับบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
ขึ้นราคาสินค้า

กลยุทธ์และเทคนิคการ ขึ้นราคาสินค้า

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

มาดูแนวทางการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
ชิปปิ้ง

ชิปปิ้งคืออะไร เค้ามีหน้าที่อะไรบ้างนะ

อ่านเพิ่มเติม
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน เจ้าของธุรกิจต้องรู้

อ่านเพิ่มเติม
รายได้เกิน 1.8 ล้าน

รายได้เกิน 1.8 ล้าน ต่อปีระวังให้ดีภาษีย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม
ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาคืออะไรกันนะ ทำไมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนจึงให้ความสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ตัวอย่างเป็นแบบไหน

อ่านเพิ่มเติม
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไร มีอะไรบ้างมาลองอ่านกัน

อ่านเพิ่มเติม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
เงินปันผล

เงินปันผลคืออะไรกันแน่และมีกี่ประเภท

อ่านเพิ่มเติม
เจ้าของธุรกิจ

10 คุณสมบัติของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ มีอะไรบ้างมาอ่านกัน

อ่านเพิ่มเติม
การยื่นภาษี

เทคนิคการยื่นภาษี ให้ได้เงินของเราคืน

อ่านเพิ่มเติม
ค่าลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร มีมาตรการอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
กฎหมายแรงงาน

เรามาสรุปกฎหมายแรงงาน ให้เข้าใจง่าย ๆ มีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
ใบลดหนี้

ใบลดหนี้คืออะไร สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร ต้องจ่ายให้ใครและความหมายของคำว่าชำระแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
อากรแสตมป์

อากรแสตมป์คืออะไร ในทางสรรพากรใช้ทำสิ่งใด

อ่านเพิ่มเติม
ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีคืออะไร อย่างย่อและเต็มรูปแบบเป็นยังไง

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้าคืออะไร เมื่อละเมิดจะมีผลทางกฎหมายเช่นใด

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนบริษัท

11 ขั้นตอนการเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทแบบง่ายๆ

อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน สำคัญมากเช่นใดสำหรับเรา

อ่านเพิ่มเติม
ผู้เสียภาษีอากร

ผู้เสียภาษีอากร หมายถึงอะไร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
มัดใจลูกค้า

เทคนิคการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ออนไลน์

มาดูแนวทางการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

อ่านเพิ่มเติม
สิทธิบัตร

สิทธิบัตรคืออะไร มาทำความเข้าใจง่ายๆ

อ่านเพิ่มเติม
หุ้นกู้

หุ้นกู้ – หุ้นสามัญ แตกต่างกันตรงไหน

อ่านเพิ่มเติม
ทะเบียนทรัพย์สิน

ทะเบียนทรัพย์สินคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
ภ.พ.30

ภ.พ.30 คืออะไร เรามาสรุปให้คนอ่านง่าย ๆ

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีต้องห้าม

ภาษีต้องห้ามคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
บุคคลธรรรมดา

บุคคลธรรมดาคืออะไร มีอัตราภาษีและการยื่นภาษียังไงบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หมายถึงอะไร ธุรกิจในประเทศร่วมจัดตั้งกันเพื่อสิ่งใด

อ่านเพิ่มเติม
ห้างหุ้นส่วนหมายถึงอะไร

ห้างหุ้นส่วนหมายถึงอะไร มีด้วยกันกี่ประเภทและหน้าที่สำคัญมีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) แต่ไม่มีรายได้ต้องทำยังไง

อ่านเพิ่มเติม
หจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

หจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หมายถึงอะไรทำไมมักเก๋าเกมในธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้างผู้เชี่ยวชาญหมดปัญหา

อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษี

ภ.พ.36

ภ.พ.36 คืออะไรกันนะ มาเรียนรู้กัน

อ่านเพิ่มเติม
ภ.ง.ด.94

ภ.ง.ด.94 คืออะไร ใครต้องยื่นบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีคืออะไร มีความสำคัญเช่นใดในธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
บัญชีเบื้องต้น

สรุปบัญชีเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆ

อ่านเพิ่มเติม
ทวงเงิน

9 วิธีการทวงเงินขั้นเทพสำหรับนักบัญชีโดยเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม
ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์คืออะไร เรามาสรุปให้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
นำเข้าและส่งออก

มาอ่านกันวิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
หลักทรัพย์ค้ำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
บัญชีบริหาร

การบัญชีบริหารคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
ใบเพิ่มหนี้

ใบเพิ่มหนี้คืออะไรกันนะ

อ่านเพิ่มเติม
ตั๋วสัญญาการใช้เงิน

ตั๋วสัญญาการใช้เงิน หมายถึงอะไร มีข้อดีอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
กองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทนกับข้อกฎหมายพรบ.ที่ลูกจ้างควรรู้

อ่านเพิ่มเติม
สต๊อกสินค้า

สต๊อกสินค้า หมายถึงอะไร ทำไมต้องคุมระบบและทำบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
เดบิตเครดิต

เดบิตเครดิตคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม
งบดุล

มารู้จักงบดุลแบบละเอียด สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดคืออะไร เป็นประโยชน์กับเราเช่นใดถ้าวิเคราะห์เป็น

อ่านเพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเข้าใจง่ายๆ

อ่านเพิ่มเติม
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เรื่องบัญชีคือสิ่งสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร เราสรุปให้เข้าใจง่ายๆ

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีคือ

ภาษีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
เรียนบัญชี

อยากเรียนบัญชีต้องอ่าน ไม่ตกงาน ไม่ยาก แถมเงินเดือนสูง

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขออนไลน์เพื่อนักบัญชีและประวัติที่ต้องจดจำ

อ่านเพิ่มเติม
ภาษีที่ดินและอุปกรณ์

ภาษีที่ดินและอุปกรณ์ ลองอ่านดู

อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัตินักบัญชี

คุณสมบัตินักบัญชี ที่ต้องรู้

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี ช่วยสร้างระบบบริษัทที่ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ทางเราจะเป็นผู้จัดการปัญหาใน การจดทะเบียนบริษัท ที่ยุ่งยากทั้งหมดจนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถดำเนินกิจการ อย่างเป็นระบบและเราสำนักงานบัญชีที่จะสร้างบรรทัดฐานความถูกต้องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้เติบโตอย่าง
“มีประสิทธิภาพและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป”