รับปิดงบบัญชี

รับปิดงบบัญชี©เริ่มต้น 9,999 บาท@การันตีคุณภาพ ผู้สอบบัญชี – CPA License® เราแม่นยำที่สุดต่อการตรวจสอบ | Station Account®

สำนักงานบัญชีเราให้บริการ “รับปิดงบบัญชีและการเงิน” ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เรามีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชี มีการประมวลผลอย่างแม่นยำละถูกหลักของกรมสรรพากร พร้อมจรรยาบรรณที่ซื่อตรงและเที่ยงธรรมอย่างสูงสุด | CPA License®📌Station Accout – เรารับปิดงบการเงินด้วยมาตรฐานที่สูงสุด™

รับปิดงบการเงิน
✔ สิ่งที่ท่านจะได้รับ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ผู้เชี่ยวชาญรับปิดงบบัญชีและการเงินต้องเรา

  งบการเงินคือรายงานทางด้านการเงินและบัญชีที่บ่งบอกสถานะและการดำเนินการของกิจการต่าง ๆ โดยจะบอกทั้งสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุน กระแสเงินสดของกิจการ ผลการดำเนินงาน เรียกได้ว่าบ่งบอกทุกสถานะทางการเงินของธุรกิจนั้น ๆ ไม่ว่าจะทำกิจการใดก็ตาม เมื่อดูภาพรวมของการเงิน ด้วยความสำคัญนี้จึงต้องมีการทำงบการเงิน ซึ่งเมื่อพูดถึงการเงินแล้ว หากไม่พึ่งสำนักงานบัญชีผู้เชี่ยวชาญรับปิดงบบัญชีดูแลก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากวุ่นวายให้กับเจ้าของกิจการไม่น้อย

  ต้องรู้ทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรขาดทุน โดยแสดงผลการดำเนินงานเป็นรายงานที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องมีการปิดงบบัญชีและการเงินหรือการแสดงรายงานทางการเงิน รวมถึงบัญชี ซึ่งทำให้เห็นถึงสถานะการดำเนินงานของธุรกิจนั้นซึ่งกำหนดตามกฎหมายแล้วจะต้องปิดงบบัญชีและการเงินปีละ 1 ครั้ง ทั้งยังจะต้องมีการจัดส่งงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับโดย ซึ่งสำนักงานบัญชีเราการรันตีการส่งงบที่ล่าช้า รับปิดงบบัญชีทั้งงบเปล่าและมีรายได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสูงสุด

  เรียนรู้งบบัญชีและการเงิน

  ก่อนอื่นมาทำรู้จักกันว่างบบัญชีและการเงินคืออะไร งบบัญชีการเงินประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด โดยการปิดงบบัญชีและการเงินนั้นจะเป็นการเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้เมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อจัดส่งงบบัญชีและการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด จึงเรียกว่าเป็นหน้าที่ของคนทำธุรกิจที่ต้องการมีปิดงบบัญชีการเงิน

  ซึ่งด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้เจ้าของกิจการหลายคนเลือกควรเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีรับปิดงบบัญชีและการเงิน อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อดีหลายด้าน ผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายคนมีข้อสงสัยอยู่ว่าทำเองได้หรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไร เรื่องที่ซับซ้อนทางบัญชีแบบนี้ ต้องมีการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น

  จ้างสำนักงานบัญชีของเรารับปิดงบบัญชีและการเงิน

  ด้วยความซับซ้อนและความวุ่นวายของการจัดเตรียมเอกสาร ต้องอาศัยความแม่นยำ ด้วยเหตุผลนี้การปิดงบการเงินเองจึงกลายเป็นภาระสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือแม้แต่คนที่กำลังเปิดธุรกิจและกำลังขยายกิจการ เพราะเรื่องตัวเลขและงบบัญชีการเงินเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความละเอียด ต้องอาศัยความรอบคอบและการวางแผน

  เพื่อจัดเตรียมเอกสารทั้งนี้ต้องมีความแม่นยำและตรงตามกำหนดที่สรรพากรกำหนดอย่างการปิดงบบัญชีและการเงินนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามและจัดทำให้ตามกำหนดตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นการจ้างสำนักงานบัญชีช่วยรับปิดงบบัญชีและการเงิน เพื่อทำให้การทำธุรกิจของคุณนั้นลื่นไหลและสะดวกสบาย ต้องมาจัดเตรียมเอกสารด้วยตัวเอง

  ประหยัดเวลาการขยายธุรกิจ

  การจ้างสำนักงานบัญชีเรารับปิดงบบัญชี ช่วยประหยัดเวลาคุณเพราะสำนักงานบัญชีเราจะรวบรวมเอกสารการเงินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จที่แยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆโดยนำมาจัดเรียงลำดับเอกสารตามเลขที่ของเอกสารเพื่อให้งานสรุปยอดบัญชีของบริษัทนั้นถูกต้องมีความแม่นยำและชัดเจน ทั้งนี้คุณจะเหลือเวลาไปทุ่มเทกับการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรและขนาดธุรกิจให้เติบโตต่อไป

  ลดความยุ่งยากงานเอกสาร

  ขั้นตอนในการปิดงบบัญชีและการเงินนั้นยุ่งยากและมีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดใบเสร็จการขาย การจัดเตรียม statement หรือรายงานการเงิน การรวบรวมเอกสารในรอบบัญชี การทำบัญชีแยกประเภท ทำงบทดลองเพื่อใช้ในการจำแนกประเภทของรายการทางการเงิน การจัดเก็บรายละเอียดของเอกสารรายการค้า ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ การขาย การซื้อต่าง ๆ การปรับปรุงบัญชีค้างรับ ค้างจ่าย เพื่อลงบัญชีอย่างครบถ้วน การปิดบัญชีสินค้าคงเหลือซึ่งจากต้องมีการรับสินค้าคงเหลือและคำนวณเป็นตัวเงิน การจ้างสำนักงานบัญชีเราช่วยปิดงบบัญชี ทำให้คุณมีเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ต้องยุ่งยากกับการเตรียมเก็บรายละเอียดจัดเตรียมเอกสาร

  เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นกิจการ

  อำนวยความสะดวกสบายให้กับเจ้าของกิจการหน้าใหม่ เพราะทุกวันนี้มีเจ้าของกิจการหน้าใหม่จำนวนมาก และบางคนยังไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงการดูแลเรื่องงบบัญชีและการเงินดังนั้นการจ้างสำนักงานบัญชีเรารับปิดงบบัญชีและการเงิน จึงช่วยให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น แสดงว่าคุณจะเหลือเวลาไปทำอย่างอื่น ทั้งยังไม่ต้องคอยกังวลว่าจะถูกหรือผิดจะตรงตามกำหนดหรือไม่

  ข้อมูลที่แม่นยำ

  เจ้าของกิจการมั่นใจได้ในเรื่องของข้อมูลที่มีความแม่นยำ เพราะเมื่อจ้างสำนักงานบัญชีเรารับปิดงบบัญชีและการเงิน คุณจะสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบัญชีทั้งหมดไปวิเคราะห์เกี่ยวกับขาดทุนกำไรในการทำธุรกิจได้ เช่น รายงานยอดขาย ข้อมูลตัวเลขที่แม่นยำเหล่านี้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้นว่าการทำธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่

  ให้เราเป็นผู้รับภาระ

  การจ้างสำนักงานบัญชีเรารับปิดงบบัญชีและการเงินช่วยลดภาระของคนทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะเราสามารถจัดการเรื่องนี้ ดูแลรับปิดงบบัญชีได้ทุกเดือนช่วยให้คุณรู้ทันว่าสถานการณ์การเงินการทำธุรกิจในตอนนี้เป็นอย่างไร กล่าวคือสามารถวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ง่ายขึ้น รู้ทิศทางว่ากิจการของตนเองนั้นจะต้องวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนการตลาดไปในทิศทางไหน เพื่อให้ธุรกิจนั้นก้าวหน้า

  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

  ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าที่คิด เพราะเมื่อพูดถึงการปิดงบบัญชีและการเงินแล้ว สำนักงานบัญชีเราช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เพราะคุณจะทราบรายละเอียดของของค่าใช้จ่าย เนื่องจากการปิดงบการเงินจะทราบรายละเอียดด้านการเงิน เมื่อมีความแม่นยำของข้อมูลการเงินแล้วก็ทำให้คุณสามารถที่จะวางแผนการค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจได้ ไม่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการเอกสารด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารด้านการเงินสำนักงานบัญชีเราผู้รับปิดงบบัญชี ช่วยตรวจสอบทั้งหมด

  จ้องสำนักงานบัญชีเราคุ้มค่ากว่า

  เมื่อเทียบราคาที่ต้องจ้างพนักงานประจำเพื่อทำบัญชีและปิดงบบัญชีและการเงินแล้ว การสำนักงานบัญชีเรารับปิดงบบัญชีและการเงินนั้นคุ้มราคามากกว่า เพราะคุณจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวในการจ้างสำนักงานบัญชีรับปิดงบบัญชี ไม่ต้องจ่ายเป็นรายเดือน ลดความผิดพลาดของเอกสารด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นรายงานรายรับ รายจ่าย เอกสารภาษี จะถูกรวบรวมและสรุปโดยสำนักงานบัญชีของเรา เป็นผู้รับปิดงบบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจของคุณ

  ช่วงวางแผนทางบัญชี

  คุณสามารถนำข้อมูลที่มีความแม่นยำจากการจ้างสำนักงานบัญชีเรารับปิดงบบัญชีและการเงินไปใช้ในการวางแผนและบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ เพราะผู้ประกอบการจะได้เห็นตัวเลขของเงินสด สินค้าคงเหลือและข้อมูลด้านการเงินอื่น ๆ โดยละเอียด สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่คุณจะทำธุรกิจได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีข้อมูลสำคัญที่นำไปวิเคราะห์ในการพัฒนาธุรกิจและขยายให้เติบโตขึ้นได้มากกว่าที่เคยโดยไม่ต้องมานั่งจัดทำงบการเงินด้วยตัวเองให้เสียเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดได้

  จ้างผู้เชี่ยวชาญหรือทำเอง แบบไหนดีกว่า

  เป็นเรื่องปกติที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือคนที่ทำธุรกิจ SME จะมีความต้องการในการจัดการทุกเรื่องด้วยตนเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จึงมีข้อสงสัยว่าจะจ้างหรือทำเอง ก็ต้องบอกว่าเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วการจ้างผู้เชี่ยวชาญรับปิดงบบัญชีและการเงินคุ้มค่ามากกว่าการที่เจ้าของธุรกิจจะมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากที่ต้องใช้เวลาในการจัดการเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ทำให้คุณใช้เวลานานกับการเตรียมเอกสาร จนทำให้เสียเวลาไปกับเรื่องนี้ไปมากเกินกว่าเหตุ ซึ่งคุณสามารถนำเวลาที่ใช้ไปกับการปิดงบการเงินเอง ไปวางแผนธุรกิจ หรือวางแผนทางการเงิน เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจประสบ ความสำเร็จได้มากกว่า ดังนั้นการจ้างผู้เชี่ยวชาญรับปิดงบการเงินอย่างสำนักงานบัญชีของเรา จึงนับว่ามีความคุ้มค่าและตอบโจทย์ สำหรับผู้ประกอบการทุกคน

  คำแนะนำสำหรับเรา เมื่อเลือกผู้รับปิดงบบัญชีการเงิน

  เมื่อคุณทราบแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญรับปิดงบบัญชีและการเงิน เราขอแนะนำวิธีในการเลือกจ้างผู้เชี่ยวชาญรับปิดงบการเงิน เพื่อมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย และได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำ นำไปสู่ผลประโยชน์ โดยการเลือกจ้างผู้เชี่ยวชาญรับปิดงบการเงินที่ดีคือ

  1.ผู้รับปิดงบบัญชีและการเงินต้องมีหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ มีตัวตนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ เบอร์ติดต่อ หรือแม้แต่ช่องทางการติดต่อทางโซเชียล เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย จ้างแล้วไม่สูญเปล่า

  2.สำนักงานบัญชีหรือผู้รับปิดบัญชีและงบการเงินต้องติดต่อได้ง่าย เพื่อให้คุณสบายใจในเรื่องของการสอบถามข้อมูลด้านการเงิน เพราะข้อมูลปิดงบการเงินนั้นนำมาต่อยอดในการวางแผนธุรกิจได้ การติดต่อง่ายเพื่อสอบถามข้อมูลสำคัญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้รับปิดงบบัญชีและการเงิน

  3.สำนักงานบัญชีหรือผู้รับปิดงบบัญชีและการเงินที่มีความรู้ ต้องมีคุณสมบัติ CPA License® ที่สามารถเซ็นต์ตรวจสอบปิดงบบัญชี ซึ่งต้องมีการรับรองจากสภาวิชาชีพ สำนักงานบัญชีของเราการันตีการรับรองผู้สอบและการยื่นส่งงบที่ล่าช้า เมื่อท่านจ้างเรารับปิดงบบัญชีและการเงิน | CPA LICENSE OF AUDITOR CERTIFICATE

  ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศเลือกให้เรา
  รับปิดงบบัญชีและการเงินให้

  ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต

  มาตรฐานผู้สอบCPA License®และตรวจสอบตามหลักสรรพากร

  ค่า ปรับ ยื่น งบ ล่าช้า

  รับประกันการส่งงบล่าช้า

  ตรวจ สอบ บัญชี

  การันตีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาติจากสภาวิชาชีพเท่านั้น

  ค่า ปรับ ส่ง งบ ล่าช้า

  ให้การประกันต่อค่าปรับการนำส่งงบที่ล่าช้า

  ปิด งบ

  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่ซื่อตรงและเที่ยงธรรม

  วางแผน ภาษี

  ช่วยวางแผนและควบคุมระบบภาษี

  คำถามที่พบบ่อย

  คำถามที่พบบ่อย (การปิดงบบัญชี)

  สิ่งที่คู่กับวงการธุรกิจอย่างเราอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของภาษีและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ทุกคนจะต้องจัดการและชำระให้ถูกต้องตามกฎหมาย และแน่นอนว่ารายได้ที่มากขึ้นของบริษัทของเราก็มักจะมาพร้อมกับภาษีที่มากขึ้นนั่นเอง ให้เราลองคิดว่าหากเราไม่มีการจัดการรายได้ภาษีที่ถูกต้องและเหมาะสมพอถึงเวลาที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบก็อาจจะทำให้เราต้องเสียภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่ออกไปในทันที นอกจากนี้เมื่อสรรพากรเข้ามาตรวจสอบเหตุผลส่วนใหญ่ที่สรรพากรพาเจอผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ไม่รู้หรือเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดมาจากความตั้งใจหรือปัญหาในเรื่องการปิดงบบัญชีไม่ทันหรือปิดงบใกล้เวลาจนไม่สามารถตรวจสอบตัวเลขบัญชีได้ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สนับสนุนข้อคิดเห็นที่ว่าบริษัทของเราควรมีสำนักงานบัญชีไหม เพื่อที่ปัญหาเหล่านี้จะได้ไม่เกิดขึ้น ซึ่งสำนักงานบัญชีจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของด้านบัญชีรายรับ-รายจ่ายขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังเข้ามาช่วยคุณจัดการในเรื่องของภาษีอีกด้วย ซึ่งบุคคลากรที่เข้ามาทำในส่วนนี้จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรงทำให้สามารถจัดการกับปัญหากวนใจที่ว่ามาข้างบนได้หมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยื่นหรือนำส่งภาษี ตลอดไปจนการชี้แจงรายการบัญชีไม่ให้เกิดการสูญหายเรียกได้ว่าจะสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเลือกจ้างสำนักงานบัญชีก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต่อไป

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – หลายคนเมื่อเริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจก็มักจะเคยได้ยินชื่อของภาษีประเภทนี้ เพราะภาษีประเภทนี้เป็นภาษีประเภทที่เราจะต้องหักล่วงหน้า ซึ่งเราไม่ต้องกังวลเพราะภาษีนี้สามารถขอคืนได้หากมียอดเกินกว่าที่ต้องหักจริง ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจสามารถขอหักจากเราเพื่อใช้ไว้เป็นเงินสำรองสำหรับจ่ายภาษีรายปีได้นั่นเอง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม – เป็นอีกหนึ่งภาษีที่เราต้องเสียกันตั้งแต่เราเกิดมาตามสินค้าต่าง ๆ แน่นอนว่าเมื่อเรามาเป็นนักธุรกิจ การที่จะค้าขายสิ่งต่าง ๆ ให้ได้กำไรส่วนหนึ่งเราก็ควรมีความรู้เรื่องราคาแฝงในสินค้าอันเกิดจากภาษีมูลค้าเพิ่มด้วย เพราะหากเราขายสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปในต้นทุน คุณอาจประสบปัญหาการขาดทุนได้นั่นเอง
  • ภาษีเงินได้ – ภาษีประเภทนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่มีรายได้เกินกว่าอัตราที่กำหนดจะต้องการทุกปี แน่นอนว่าหากเรามีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่ดีก็จะทำให้รายรับรายจ่ายของท่านมีการควบคุมไว้สำหรับส่วนที่จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ด้วย
  • ภาษีอากรแสตมป์ – เป็นการจัดเก็บภาษีสำหรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยหลักฐานการประทับจากอากรแสตมป์ ซึ่งแม้มองดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ภาษีชนิดนี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในรายการภาษีที่นักธุรกิจควรรู้และชำระด้วย
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ – ธุรกิจที่ว่าก็ได้แก่พวก ธนาคารพาณิชย์ อสังหาฯ โรงจำนำ เป็นต้น หากคุณเป็นหนึ่งในธุรกิจเหล่านี้ก็ควรศึกษาภาษีในเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งทีเดียว
  • ในกรณีที่ยังไม่มีหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ แต่รู้ตัวก่อนจะเสียเงินเพิ่มอีก 1.5 ต่อเดือนที่ท่านไม่ได้ยื่นนำส่งภาษีตามจำนวนที่ท่านค้างจ่ายนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
  • กรณีมีหมายเรียกเจ้าหน้าที่ จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มตามข้อที่ 1 และนอกจากนี้ยังจะต้องเสียเงินเบี้ยปรับเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐในตอนนั้นด้วยเช่นกัน
  • หากเป็น ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 หากไม่ได้ยื่นภาษีส่วนนี้จะมีโทษทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
  • กรณีไม่ยื่นหรือจงใจปกปิดหรือยื่นหลักฐานเท็จ เพื่อหลบเลี่ยงจะต้องมีโทษร้ายแรง ทั้งจำทั้งปรับ ติดคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
  • กรณีจงใจ หรือละเลยที่จะไม่จ่ายก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี

  ไว้ใจสำนักงานบัญชีของเรา เป็นผู้รับปิดงบบัญชีการเงินให้ ด้วยประสบการณ์และมาตรฐานผู้สอบบัญชีที่เรามีรองรับให้กับธุรกิจท่าน การันตีต่อความถูกต้อง “หมดทุกความกังวลต่อการโดนตรวจสอบ เมื่อคุณเลือกเรา”