fbpx

ลิขสิทธิ์คืออะไร เรามาสรุปให้ในบทความนี้

ลิขสิทธิ์

หลากหลายอาชีพ พนักงานประจำหรือหลากหลายอาชีพ พนักงานประจำหรือนักบัญชีอาจเคยได้ยินข่าวที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์หรือโทรทัศน์เกี่ยวกับการการละเมิด “ลิขสิทธิ์” และมีบทลงโทษเป็นค่าปรับตามกฎหมายหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นที่คุ้นเคยกันบ่อยสมัยก่อนคือเทปผีซีดีเถื่อนในยุคที่การออกเทปของศิลปินโด่งดังและเป็นที่นิยม รวมไปถึงสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ  เหตุผลที่มีการดำเนินคดีตามกฎหมายหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะงานที่มีลิขสิทธิ์นั้นคือการให้สิทธิ์ขาดไม่ว่าจะเป็นการนำไปดัดแปลง แก้ไขแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ  หากมีใครที่ไม่ใช่เจ้าของและนำไปดัดแปลง แก้ไขก็จะถือว่ามีความผิด ข้างต้นนี้เป็นการอธิบายถึงลิขสิทธิ์โดยยกตัวอย่างจากข่าวสารที่ได้ยินกันบ่อย อย่างไรก็ตามหากจะให้อธิบายว่าลิขสิทธิ์คืออะไรเรามาสรุปให้ในบทความนี้พร้อมกับนำข้อมูลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์มาบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เป็นสาระความรู้ที่ได้รวบรวมไว้อย่างครอบคลุมแล้วในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ การพิจารณาว่าผลงานใดบ้างถือว่าเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์เพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองมีผลงานใดที่เข้าข่ายว่าได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั่นเอง

เราอาจเคยได้ยินข่าวที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์หรือโทรทัศน์เกี่ยวกับการการละเมิดลิขสิทธิ์และมีบทลงโทษเป็นค่าปรับตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นที่คุ้นเคยกันบ่อยสมัยก่อนคือเทปผีซีดีเถื่อนในยุคที่การออกเทปของศิลปินโด่งดังและเป็นที่นิยม รวมไปถึงสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ เหตุผลที่มีการดำเนินคดีตามกฎหมายหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะงานที่มีลิขสิทธิ์นั้นคือการให้สิทธิ์ขาดไม่ว่าจะเป็นการนำไปดัดแปลง แก้ไขแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ หากมีใครที่ไม่ใช่เจ้าของและนำไปดัดแปลง แก้ไขก็จะถือว่ามีความผิด ข้างต้นนี้เป็นการอธิบายถึงลิขสิทธิ์โดยยกตัวอย่างจากข่าวสารที่ได้ยินกันบ่อย อย่างไรก็ตามหากจะให้อธิบายว่าลิขสิทธิ์คืออะไรเรามาสรุปให้ในบทความนี้พร้อมกับนำข้อมูลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์มาบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เป็นสาระความรู้ที่ได้รวบรวมไว้อย่างครอบคลุมแล้วในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ การพิจารณาว่าผลงานใดบ้างถือว่าเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์เพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองมีผลงานใดที่เข้าข่ายว่าได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั่นเอง

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ลิขสิทธิ์คืออะไร

  ว่าด้วยความหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถจะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น สำหรับคำว่าผู้สร้างสรรค์คือผู้ทำหรือผู้ที่ได้จัดทำให้เกิดงานสร้างสรรค์อันใดอันหนึ่งขึ้นมานั่นเองโดยที่เป็นผลงานใหม่ไม่มีการลอกเลียนแบบจากผู้อื่นหรือไม่ได้มีการออกแบบร่วมกันกับผู้อื่นก็จะนับเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น ๆ จะได้รับความคุ้มครองเพราะถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้มานั้นต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ ความรู้ความสามารถรวมถึงใช้ความพยายามอย่างมาก จนเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่หากมีการละเมิดจากบุคคลใดก็ตาม บุคคลนั้นจะถือว่ากระทำผิด คำถามต่อมาเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในผู้ที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่า แล้วประเภทงานใดบ้างที่สามารถจดลิขสิทธิ์และได้รับความคุ้มครอง เราขอสรุปว่ามีทั้งหมด 9 ประเภทยกตัวอย่างเช่น งานหนังสือ บทความ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศิลปกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด รูปถ่าย รวมไปถึงงานดนตรีเช่นการคิดทำนองเนื้อร้อง นอกจากนั้นที่คุ้นเคยกันบ่อยในสมัยก่อนคือวีซีดี ยังรวมไปงานอื่น ๆ ในแผนกศิลปะที่คุณอาจไม่รู้คือการเพ้นท์ศิลปะบนร่างกายหากมีการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาใหม่ก็จะนับว่ามีลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกันหากผู้สร้างสรรค์ได้นำลวดลายนั้น ๆ เหล่านี้เป็นประเภทของผลงานที่จัดให้มีลิขสิทธิ์ทันทีหลังจากผลงานเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นหากใครที่ได้ออกแบบสร้างสรรค์อะไรไว้ไม่ควรมองข้ามที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ออกแบบเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของผลงานนั้น ในส่วนของผลงานที่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น ความคิดขั้นตอน กรรมวิธีต่าง ๆ หลักการ การค้นพบ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าจัดอยู่ในประเภทของวรรณกรรมคือข่าวประจำวันรวมถึงข้อเท็จจริงที่มีการเผยแพร่เป็นข่าวสาร เว้นแต่ว่าหากเป็นบทความวิเคราะห์ที่มาจากการเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นบทความผลงานนี้ชิ้นนี้ถือว่ามีลิขสิทธิ์และจัดอยู่ในประเภทวรรณกรรมเพราะเป็นบทความประเภทหนึ่ง

  สำหรับผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นและเป็น 1 ในงาน 9 ประเภทคุณไม่ต้องทำการจดลิขสิทธิ์ใด ๆ เพราะจะเกิดขึ้นทันทีที่ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสิ้น ที่สำคัญผลงานนั้นจะได้รับความคุ้มครองแม้เจ้าของผลงานจะเสียชีวิต นับจากวันที่เสียชีวิตไปอีก 50 ปีผลงานดังกล่าวก็ยังถือว่ามีลิขสิทธิ์อยู่จึงไม่แปลกว่าทำไมคนที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานจะไม่สามารถนิ่งนอนใจได้หากพบว่าผลงานของเองมีการนำไปดัดแปลงแอบอ้าง และด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนหรือหลักฐานที่จะยืนยันว่าผลงานดังกล่าวตนเองเป็นผู้สร้างสรรค์หากวันใดวันหนึ่งเกิดมีใครนำไปดัดแปลงจะได้นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

  จากความหมายและประเภทของผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่าลืมไปลองเช็กลิสต์ว่าที่ผ่านมาคุณได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานอะไรไว้หรือไม่และที่ผ่านมามีการแอบอ้างหรือเปล่า หากมีไม่ควรมองข้ามเพราะถือว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์แล้วและคุณสามารถเอาผิดเขาเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย

  การกระทำแบบไหนเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์

  เนื่องจากลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นหากมีการละเมิดผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย ในส่วนของการกระทำที่นับว่าเป็นการเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่น การนำไปทำซ้ำหรือดัดแปลงใหม่ การนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน การปล่อยให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเพลง เหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งเจ้าของผลงานสามารถไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยนำหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงานนั้นไปยื่นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการดำเนินคดีเกิดขึ้นจะนำไปสู่การขึ้นศาลต่อหาข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษผิดขั้นต่อไป

  ทำไมต้องให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์

  ผลงานสร้างสรรค์แต่ละประเภทกว่าจะคิดค้นสร้างสรรค์จนสำเร็จย่อมต้องใช้เวลาในการคิด ทบทวน วิเคราะห์ ลองผิดลองถูก ล้วนมาจากความมานะพยายาม งานแต่ละประเภทสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับผู้สร้างสรรค์ดังนั้นแม้ว่าจะไม่ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์เมื่อได้รับความคุ้มครองทันทีเมื่อสร้างสรรค์เสร็จแล้ว ผู้สร้างสรรค์ย่อมต้องให้ความสำคัญหากว่ามีการละเมิดจะต้องแจ้งต่อหน่วยงาน นั่นเพราะอาจนำมาพาซึ่งชื่อเสียงรวมถึงกระทบต่อการสร้างรายได้ในอนาคตโดยเฉพาะกับผลงานที่ต้องใช้การลงทุนเป็นเงินจำนวนมากก่อนที่จะได้มาซึ่งผลงานยอดเยี่ยม รู้ใหมว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์กล่าวโดยง่ายคือเพื่อความถูกต้องและไม่ทำให้ผู้ที่สร้างสรรค์งานถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ฉวยโอกาสนำผลงานนั้น ๆ ไปทำรายได้ให้กับตัวเองโดยที่ไม่ได้ผ่านการคิดหรือออกแบบด้วยตัวเองมาตั้งแต่แรก

  ใครบ้างต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพื่อไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

  สำหรับผู้ที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นั้นพิจารณาได้จากประเภทผลงานที่เข้าข่ายว่าได้รับความคุ้มครอง เช่น ศิลปิน นักออกแบบสิ่งประดิษฐ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงนักแสดงก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวนี้ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพราะในอนาคตหากมีการละเมิดเกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของผู้คิดสร้างสรรค์ เช่น หากมีการดัดแปลงและแอบอ้างชื่อโดยคุณภาพผลงานไม่เทียบเท่าต้นฉบับย่อมทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลงานนั้นว่าไม่มีคุณภาพส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเจ้าของผลงานได้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อเจ้าหน้าที่หากวันหนึ่งมีการละเมิดลิขสิทธิ์และต้องการให้ผู้แอบอ้างรับผิดชอบการกระทำผิด นอกจากบุคคลข้างต้นที่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แม้แต่ผู้ที่ว่าจ้างให้จัดทำผลงานก็ถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เช่นกันด้วยทั้งนี้หากมีการตกลงกันว่าให้เป็นของผู้ออกแบบก็ไม่ผิดเช่นกัน สังเกตได้ว่ากรณีนี้ขึ้นอยู่กับว่าทั้งผู้ว่าจ้างให้จัดทำผลงานกับผู้ที่ทำผลงานนั้นตกลงกันอย่างไรใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน

  บทสรุป

  เพราะผลงานที่สร้างสรรค์เป็นทรัพย์สินทางปัญหาจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าของผลงานย่อมต้องได้รับความคุ้มครองว่าหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษ ลองนึกดูว่าหากเป็นคุณเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน กว่าจะได้แต่ละชิ้นงานผ่านความลำบากมุมานะมากแค่ไหนย่อมไม่ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งมาขโมยงานแอบอ้างเป็นของตัวเองหรือนำไปสร้างรายได้เข้ากระเป๋าโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นอันสรุปได้ว่าลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่จะได้รับความคุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนของการจดทะเบียน ดังนั้นหากตอนนี้คุณเป็นเจ้าของผลงานใดก็ตามแต่อย่าลืมเก็บหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานของตนเองเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในอนาคตเพื่อเอาผิดผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือแอบอ้าง ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อที่คุณจะได้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสิ่งที่คุณได้เป็นผู้ที่ทุ่มเทหรือพยายามสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™