เงินกู้ยืมกรรมการ คืออะไร เราสรุปให้อ่านง่าย ๆ

เงินกู้ยืมกรรมการ

การเริ่มทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและราบรื่นได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ งบการเงินก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญเพราะเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามมักจะพบว่ากรรมการบริษัทมีปัญหาทางการเงินส่วนตัวและมีการกู้ยืมเงินจากบริษัท เป็นที่มาขอเงินกู้ยืมกรรมการ ทำให้กรรมการอยู่ในฐานะลูกหนี้ และจะต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามปกติ ดังนั้นวันนี้เราชวนมาทำความรู้จักกับการจัดหาเงินหมุนเวียนชั่วคราวมาใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเงินกู้ยืมกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวมาดูกันว่าเป็นอย่างไร หากจำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้ต้องจะต้องทำอย่างไรดี และบริษัทจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้บัญชี เงินกู้ยืมกรรมการ” เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ไม่ต้องโดนสรรพากรตรวจสอบที่ทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย เอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าเงินกู้ยืมกรรมการคืออะไร ทำไมเป็นเรื่องที่บัญชีไม่ควรมองข้ามและต้องให้ความสำคัญในการบัญชีนี้อย่างรอบคอบ

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  เงินกู้ยืมกรรมการ คืออะไร

  สำหรับคนทำธุรกิจจะทราบดีว่าเงินกู้ยืมกรรมการคืออะไร แต่สำหรับคนที่กำลังวางแผนจากทำธุรกิจหรือเพิ่งเริ่มต้นอาจยังมีข้อสงสัย วันนี้เรามาให้คำตอบสำหรับ เงินกู้ยืมกรรมการ คือเงินที่อยู่ในส่วนของงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทว่าเป็นอย่างไร อยู่ในส่วนของทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินที่กรรมการทุกคนในบริษัทสามารถกู้ยืมจากบริษัทเพื่อนำมาใช้ตามความจำเป็น อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเงินที่สามารถกู้ยืมได้ก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังในการเงินกู้ยืมกรรมการเพื่อให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายของสรรพากร เป็นการสร้างความสบายใจให้กับทั้งกรรมการและบริษัทว่าหากต้องมี เงินกู้ยืมกรรมการ นี้จะสร้างความเดือดร้อนให้กับกรรมการหรือบริษัทในอนาคต

  เงินกู้ยืมกรรมการ มาจากอะไร

  เมื่อรู้กันแล้วว่าเงินกู้ยืมกรรมการคืออะไร เชื่อวาหลายคนอาจกำลังสงสัยว่าเงินกู้ยืมกรรมการมาจากอะไร เรามีคำตอบ เป็นเงินที่มาจากการจดทะเบียนบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นเงินจริงตามทุนจดทะเบียน โดยเงินส่วนต่างเป็นเงินที่บริษัทให้กรรมการกู้เงินได้ ในบริษัทที่เปิดมานานมีความมั่นคงทางการเงินแล้ว เงินกู้ยืมกรรมการจะมาจากเงินที่มีเหลือเยอะ ซึ่งบริษัทเลือกที่จะทำเป็น เงินกู้ยืมกรรมการ แทนเงินปันผล เหล่านี้เป็นเงินกู้ยืมกรรมการ เชื่อว่าคลายข้อสงสัยให้กับคนที่กำลังหาคำตอบว่าเงินกู้ยืมกรรมการมาจากอะไร 

  สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนกู้ เงินกู้ยืมกรรมการ

  อย่างที่ได้เกริ่นไปว่าเงินกู้ยืมกรรมการ เป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเพราะกรรมการสามารถนำไปใช้ในยามฉุกเฉินได้โดยทำการกู้ยืมให้ถูกต้อง มีสัญญาที่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อความถูกต้องในการกู้ยืมส่วนนี้ จะต้องทำความเข้าใจในหลายเรื่อง อย่างเรื่องที่เรานำมาแชร์ข้อมูลต่อเหล่านี้ เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรพลาด 

  • การใช้ เงินกู้ยืมกรรมการ จะต้องมีการบันทึกรับรู้รายได้ดอกเบี้ย ซึ่งจะสามารถที่จะบันทึกรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการได้อย่าง บันทึกรายการจริงที่จะมีบันทึกในงบการเงิน นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกรายการในแบบภงด 50 ได้ด้วย 
  • หากมีการกู้ยืมจะต้องมีการเจรจาเรื่องภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยการหารือดังกล่าวจะต้องได้ข้อสรุปที่บริษัทจะต้องทำสัญญากู้ยืมเพื่อให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดที่แสดงในสัญญากู้ยืม เช่น สัญญากู้ยืมจะต้องมีการเสียงอากรแสตมป์ ผู้ให้กู้ยืมนั้นมีหน้าที่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีในสัญญากู้ยืม

  หลักฐานการกู้ยืม เงินกู้ยืมกรรมการ

  หลักฐานการกู้ยืม เงินกู้ยืมกรรมการ มีความสำคัญอย่างมากเพราะหากไม่มีหลักฐานชัดเจนจะทำให้สรรพากรเกิดความสงสัยและถูกเรียกตรวจสอบในที่สุด เช่น อาจมีการขายนอกระบบ ทำให้ไม่ได้มีการบันทึกการขาย บริษัทไม่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้สรรพากรอาจจะสงสัยได้อีกกรณีหนึ่งคือเงินทุนไม่พอ ทำให้เกิดรายการบัญชีดังกล่าวขึ้นมา ทำให้มีการกู้ยืมเพื่อที่จะนำมาลงทุน เช่น นำมาลงทุนที่ดินอาคารอุปกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของกิจการนั่นเอง ดังนั้นหลักฐานที่จะต้องมีในการกู้เงินกู้ยืมกรรมการคือ การโอนเงิน หลักฐานสัญญา มีเอกสารแสดงตัวเงินที่ชัดเจน พูดง่าย ๆ คือจะต้องมีรายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกรรมการที่มีการกู้ยืม หรือจะเป็นสำเนาเช็กจ่ายเงินให้กรรมการก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามอัตราราคาตลาดด้วย

  ต้องมีการบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการกู้ยืม

  หลายคนอาจไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้วตามกฎหมายของกรมสรรพากรนั้นไม่ได้กำหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินกรรมการ แต่ตามหลักแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเป็นมาตรฐานเดียวกันจะต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้นตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เช่น ยึดอัตราการคิดดอกเบี้ยตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะต้องมีการทำบันทึกบัญชีด้วยเสมอ โดยการลงบันทึกในบัญชีจะต้องประกอบไปด้วย เลขที่บัญชี วันที่กู้ยืม ชื่อบัญชีหรือเป็นรายละเอียดรายชื่อของกรรมการที่กู้ยืม จำนวนเงิน เหล่านี้จะต้องมีการบันทึกลงบัญชีของบริษัท และต้องมีการเก็บไว้ในฐานของข้อมูลของหมวดสินทรัพย์เมื่อกรรมการนำเงินกู้ยืมมาคืน

  สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจคุณอาจจะยังไม่ได้มองไปถึงจุดที่ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงทางการเงินและพร้อมที่จะให้กรรมการกู้ยืม แต่แท้จริงไม่ว่าจะทำธุรกิจรายเล็กหรือใหญ่ย่อมต้องเดินไปข้างและต้องการมุ่งไปสู่เป้าหมายในการทำรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แม้จะเริ่มต้นทำธุรกิจคุณจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินกู้ยืมธนาคารเพราะในอนาคตหากเมื่อกิจการของคุณมีเงินมากพอก็ย่อมเปิดโอกาสให้กรรมการยื่นกู้ได้เมื่อมีเหตุจำเป็น นอกจากนั้นแล้วสาระความรู้เหล่านี้ยังตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะกู้ยืมด้วยเช่นกัน เพราะในอนาคตคุณอาจจะเป็นหนึ่งในกรรมการของกิจการใดกิจการหนึ่งและมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินในส่วนนี้ ความรู้เหล่านี้จึงถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว รู้ไว้ก่อนก็ได้เปรียบเพราะทำให้คุณได้ทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการกู้ เงินกู้ยืมกรรมการ เพื่อทำให้การกู้ครั้งนั้นราบรื่นและไร้ปัญหา เพราะอย่างไรแล้วเงินให้กู้ยืมกรรมการก็สามารถช่วยเหลือกรรมการของกิจการใดก็ตามได้ในกรณีที่ฉุกเฉินและมีความจำเป็น

  เงินกู้ยืมกรรมการ ทำไมบัญชีนี้ต้องให้ความสำคัญ

  ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้มีหลายคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยความไม่พร้อมและพยายามที่จะหลบเลี่ยงการทำตามกฎหมายกรมสรรพากรเพราะอยากทำธุรกิจ เช่นเดียวกับปัญหาที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับการที่มีบริษัทจดทะเบียนหลายสิบล้าน แต่ไม่พบว่ามีเงินในบัญชีบริษัทเลยสักบาท หน่ำซ้ำมีการทำบัญชีว่ามีการกู้ยืมให้แก่กรรมการทั้งหมด ซึ่งสิ่งนี้เองที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่าบริษัทไม่ได้มีการจดทะเบียนด้วยเงินหลายสิบล้านแต่แรก เป็นสาเหตุทำให้สรรพากรเข้าตรวจสอบและนั่นก็กลายเป็นผลลัพธ์ที่สร้างความลำบากให้กับเจ้าของธุรกิจนั้นอย่างแน่นอนเพราะต้องเจอกับปัญหาเรื่องภาษีที่พยายามจะเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีย้อนหลังหรือค่าปรับ ดังนั้นหากคุณกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ จะทราบกันดีว่าเงินกู้ยืมกรรมการ เป็นเรื่องที่บัญชีต้องให้ความสำคัญ ทำให้มีความชัดเจนและทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  บทสรุป

  เหล่านี้คือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ เงินกู้ยืมกรรมการ เรื่องที่คนทำธุรกิจต้องรู้และทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรเพื่อความราบรื่นไร้ปัญหาในการทำธุรกิจในยุคนี้ที่มีหลายกิจการที่พยายามหลบเลี่ยงในการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือเลี่ยงการเสียภาษี📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนบริษัทดีที่สุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ