หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไรมาทำความเข้าใจง่าย ๆ

หนังสือบริคณห์สนธิ

ปัจจุบันนี้ผู้คนจำนวนมากเลือกหันหลังให้กับการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์ออฟฟิศแล้วเปลี่ยนมาทำธุรกิจเปิดกิจการห้างร้านต่างๆเป็นของตัวเองเพราะต้องการเป็นนายตัวเองและอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ จึงจะเห็นว่าเจ้าของธุรกิจหลายคนไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจตั้งแต่แรก แต่หันมาเริ่มต้นตั้งใจและให้ความสนใจพร้อมกับมุ่งมั่นในการหาความรู้เพื่อสร้างธุรกิจของตนเองจนเรียกได้ว่าวันนี้มีธุรกิจ Start up มากมายที่มีแนวโน้มจะก้าวทันรายใหญ่ อย่างไรก็ตามในการทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไม่เพียงอาศัยความรู้หรือวางแผนบริหารจัดการองค์กร วางแผนการโฆษณาหรือสร้างแบรนด์เพื่อแจ้งเกิดให้กับบริษัทหรือเพื่อเพิ่มรายได้ผลกำไรเท่านั้น ยังมีเรื่องสำคัญอย่างการจดทะเบียนธุรกิจและอีกเรื่องหนึ่งที่คนทำธุรกิจไม่สามารถมองข้ามไปได้เพราะนับว่าเป็นผลต่อการทำธุรกิจในระยะยาว กล่าวคือต้องรู้เพื่อไม่ให้พลาดและเป็นการทำตามกฎหมายที่ได้กำหนดนั่นคือการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ เอกสารสำคัญที่แสดงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทหรือธุรกิจนั้น ๆ ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้าหรือสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกระดับ มาดูกันว่า“หนังสือบริคณห์สนธิ”คืออะไรมาทำความเข้าใจง่าย ๆ ในบทความนี้กันได้เลย

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร

  หนังสือบริคณห์สนธิ คือตราสารที่ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น เอกสารนี้มีไว้เพื่อแสดงให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท ว่าจัดตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลใด โดยมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ก่อตั้ง เช่น ชื่อบริษัท ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ของบริษัท รวมถึงทุนจดทะเบียนบริษัทด้วย ทั้งนี้เพื่อแสดงต่อรัฐ

  หนังสือบริคณห์สนธิ สำคัญอย่างไร

  เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจหรือการเปิดบริษัทเป็นที่ทราบกันดีกว่าเพื่อสร้างความไว้วางใจ รวมถึงเป็นการยกระดับให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือจะต้องมีการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่นเดียวกับการยื่นหนังสือบริคณห์สนธินับว่าสำคัญไม่แพ้กันโดยสรุปความสำคัญได้ ดังนี้

  • หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท
  • เป็นเอกสารสำคัญที่มีความสำคัญในขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัทแบบธรรมดารวมถึงการจดผ่านระบบออนไลน์หรือกล่าวโดยง่ายคือเมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วขั้นตอนต่อมาคือจะต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ
  • หนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันว่าคุณได้จดทะเบียนบริษัทอย่างสมบูรณ์แล้ว

  ด้วยความสำคัญนี้หากว่าคุณอยากเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหนังสือบริคณห์สนธิ ตัวเอกสารดังกล่าวของบริษัทชื่อดังถือว่าทำให้คุณมองเห็นถึงความสำคัญของหนังสือฉบับนี้ได้ชัด ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เพียงใช้คำค้นหาว่าหนังสือบริคณห์สนธิต่อด้วยชื่อบริษัทที่คุณอยากทราบรายละเอียด เช่น หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทดังกล่าว ไล่เลียงเป็นข้อ ๆ เช่น ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง รายละเอียดผู้ถือหุ้น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทพร้อมทั้งให้คู่ค้าได้ทำความรู้จักถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งธุรกิจ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของหนังสือบริคณห์สนธิจากบางบริษัทเท่านั้นหากอยากทราบหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างของเอกสารสำคัญของบริษัทขึ้นสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้ตามคำแนะนำข้างต้น เพราะเอกสารดังกล่าวจะปรากฏบนหน้าเว็บเปรียบเสมือนฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้น ๆ

  เตรียมตัวอย่างไรในการไปยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

  ในการจัดตั้งบริษัทไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนบริษัทหรือเอกสารที่แสดงให้ทราบว่าได้จดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายแล้วทั้งนี้เหมือนการแจ้งเกิดให้บริษัทและเพิ่มความน่าเชื่อถือ ซึ่งในขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทนี้เองไม่เพียงยื่นชื่อบริษัทและรอตรวจสอบว่าจะผ่านไหม ขั้นตอนสำคัญอีกประการจึงจะถือว่าจดทะเบียนบริษัทสมบูรณ์คือมีการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ สำหรับการเตรียมตัวไม่ได้ยุ่งยากสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ สิ่งที่จะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารมี ดังนี้ 

  รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

  • ชื่อบริษัท เป็นชื่อที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น
  • สำนักงานที่ตั้งของบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้
  • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท เช่น หากเป็นวัตถุประสงค์ประกอบพาณิชยกรรมจะมีรายละเอียดของการบอกถึงวัตถุประสงค์เพื่อซื้อ จัดหา รับ เช่า ขาย แลกเปลี่ยนทรัพย์สิน 
  • ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  • ทุนจดทะเบียนบริษัท
  • ผู้ก่อตั้งคนอื่น(ถ้ามี)

  รายละเอียดพื้นฐาน 

  • ชื่อ-นามสกุล 
  • เลขที่บัตรประชาชน 
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • จำนวนหุ้นที่ซื้อไว้

  ขั้นตอนในการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

  ก่อนจะยื่นหนังสือบริคณห์สนธิได้ ผู้ก่อตั้งบริษัทหรือเจ้าของบริษัทจะต้องทำดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อน

  1. ยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลโดยสามารถเลือกไว้ได้ 3 ชื่อ ทางเจ้าจะหน้าจะเลือกชื่อลำดับแลกหากไม่มีซ้ำแต่หากพบว่าซ้ำจะนำชื่อลำดับถัดไปแทน ดังนั้นคุณจะต้องเตรียมชื่อบริษัทไว้ก่อนล่วงหน้า
  2. ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วผ่านนายทะเบียน 

  ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิหลังจากที่ได้จดชื่อนิติบุคคลภายใน 30 วัน ดังนั้นหากจะยื่นเอกสารดังกล่าวต้องวางแผนว่าจะไปจดชื่อนิติบุคคลและยื่นหนังสือบริคณห์สนธิวันไหนเพื่อไม่ให้เอกสารกลายเป็นโมฆะแล้วต้องเริ่มต้นดำเนินการใหม่

  ใครบ้างจะต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

  สำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่และต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทตนเอง นอกจากจดทะเบียนบริษัทแล้วการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้แม้จะยังไม่ได้ก่อตั้งบริษัทแต่หากกำลังวางแผนหรือคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง การเตรียมตัวทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสำคัญดังกล่าวนี้ทำให้อนาคตคุณสามารถดำเนินการจัดการเอกสารและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ในการก่อตั้งธุรกิจได้อย่างราบรื่น

  สะดวกสบายด้วยการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิได้ผ่านระบบออนไลน์

  นอกจากคุณสามารถจะนำหนังสือบริคณห์สนธิไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ช่องทางการยื่นเอกสารออนไลน์นับว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีขั้นตอนแบบเดียวกันกับการไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง มีความแตกต่างเพียงแค่การยื่นคำของผ่านระบบออนไลน์นั้นจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ก่อน โดยคุณสามารถดำเนินการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิได้ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยดำเนินการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนและยืนยันขอจดทะเบียน จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมแล้วทางนายทะเบียนจะรับเรื่องและจดทะเบียนพร้อมแจ้งผลผ่านทางอีเมล์ เมื่อสำเร็จรอรับหนังสือรับรองการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิตามลำดับ

  ทั้งนี้หากยังไม่มั่นใจในการยื่นผ่านระบบออนไลน์สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dbd.go.th

  อย่างไรก็ตามหากว่าคุณสะดวกเดินทางไปยื่นเอกสารได้ด้วยตัวเอง สามารถเดินทางไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่ใกล้เคียงได้เลย แนะนำว่าก่อนเดินทางไปควรเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เสียเวลา ซึ่งข้อมูลข้างต้นนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้เป็นอย่างดี ทำให้การยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนบริษัทราบรื่นไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหลายรอบ

  บทสรุป

  อยากทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของบริษัทนอกจากให้ความสำคัญในการสร้างผลกำไรแล้ว จะต้องทราบถึงการยื่นเอกสารหรือหนังสือสำคัญต่าง ๆ เพื่อทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อให้กับบริษัทอีกด้วย อย่างการจดทะเบียนบริษัทและการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ นับว่ามีความสำคัญเพราะเป็นหลักฐานแสดงว่าการก่อตั้งบริษัทหรือจัดทำธุรกิจดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์ที่ไม่ได้ผิดกฎหมายใด ๆ เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ทำให้การจดทะเบียนบริษัทสมบูรณ์ ดังนั้นใครที่กำลังวางแผนทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง ขอให้คุณได้ให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของเอกสารเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวนำไปยื่น ซึ่งเมื่อทราบถึงความสำคัญล่วงหน้าแล้วจะได้มีการเตรียมตัวและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีปัญหา โดยหากทำความเข้าใจและเตรียมตัวตามคำแนะนำข้างต้นแล้วรับรองว่าการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิราบรื่นอย่างแน่นอน📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนบริษัทดีที่สุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ