fbpx

ภาษีขายคืออะไรอ่านบทความนี้ไม่สับสน

ภาษีขาย

คนทำธุรกิจหรือจดทะเบียนบริษัทใดก็ตามทราบดีว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่มีการจัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งอัตราการจัดเก็บภาษีหรือที่เรียกว่า VAT จะอยู่ที่ 7% โดยผู้ประกอบการที่มีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทจะต้องจ่ายภาษีในส่วนนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่มาของการที่ผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ“ภาษีขาย”ด้วย เนื่องจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระคำนวณจาก ภาษีขาย -ภาษีซื้อ ในบทความนี้จึงได้รวบรวมเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษีขาย ทำไมจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้คำความสำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกติดตามได้จากบทความนี้

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ภาษีขาย คืออะไร

  ภาษีขาย คือภาษีที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการเสียภาษีในขั้นต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายหรือเปิดบิลใบเสร็จหรืออธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นคือการขายสินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่ง 100 บาท จากนั้นภาษีขายจะอยู่ในจำนวนเงิน 7 บาท สินค้าหรือบริการนั้นก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ 93 บาท ภาษีขายจึงเป็นภาษีประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันกับภาษีประเภทอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่นตามกฎหมาย เรื่องนี้จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ ไม่แพ้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีซื้อหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่อยากจะทราบรายละเอียดนี้อย่างครบถ้วนในทุกด้านนอกจากความหมายว่าภาษีขายคือการเรียกเก็บจากลูกค้า ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยแจกแจงรายละเอียดในทุกด้านเกี่ยวกับภาษีขาย

  ใครบ้างต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีขาย และต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ไม่อยากโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง สิ่งสำคัญคุณจะต้องทราบว่าตนเองนั้นเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าและต้องทำความเข้าใจกับ ภาษีขาย หรือไม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้คุณได้เช็กลิสต์ว่าคุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และอยู่ในระบบนี้หรือเปล่าเรามีคำแนะนำมาบอก

  1.สำหรับคนกลุ่มแรกคือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท เพราะเป็นผู้มีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  2.แม้ว่าจะรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทก็สามารถเข้าระบบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต หากต้องการที่จะเพิ่มขีดศักยภาพของการทำธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  3.นักบัญชีมือใหม่ที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ไม่เฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะอย่าง ภาษีขาย เป็นรายละเอียดที่ต้องแจกแจงในการเสียภาษี ดังนั้นจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น นักบัญชีจึงต้องรู้และเข้าใจในส่วนนี้อย่างครบถ้วน

  4.ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีขายเพราะถือว่ามีความสัมพันธ์กับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นหน้าที่ที่ผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบยื่นเอกสารเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  5.คนที่วางแผนจะทำธุรกิจหรือเปิดกิจการเป็นของตัวเอง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีขายทำให้คุณได้วางแผนการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการมือใหม่หรือคนที่ทำธุรกิจมานานสิ่งสำคัญจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทเพราะทุกอย่างล้วนเป็นผลประโยชน์ทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้ว่าหากคุณยื่นภาษีไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามหากว่ามีการตรวจสอบและพบว่าไม่ได้ยื่นภาษีก็จะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังสร้างภาระค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ สำหรับผู้ประกอบการใดที่สงสัยว่าแล้วเงิน ภาษีขาย เมื่อรวมได้แล้วต้องทำอย่างไรต้องมีการจัดเอกสารหรือรายงานอย่างไรบ้าง มาติดต่อกันต่อ

  ภาษีขาย รวมแล้วทำอย่างไรต่อ

  เป็นคำถามยอดฮิตของคนที่ไม่เคยยื่นภาษีหรือเพิ่มเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ว่าเมื่อรวมภาษีขายแล้วทำอย่างไรต่อ…หลังจากรวมภาษีขายจะต้องมีการสรุปรายงานและยื่นเอกสารที่เรียกว่า ภ.พ.30 ซึ่งเป็นรายงานแสดงหักลบกลบหนี้กับภาษีซื้อ จากเอกสารดังกล่าวจะทำให้ทราบว่าคุณจะต้องเสียภาษีหรือไม่ หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการจะต้องนำส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรเท่ากับส่วนต่าง ในทางตรงกันข้ามหากว่าภาษีซื้อมากกว่าจะต้องผู้ประกอบการจะได้รับเงินคืนภาษีซื้อ ทั้งนี้ในส่วนของการขอคืนเงินส่วนนี้สามารถขอได้แบบทั้งเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเครดิตภาษีหรือหมายถึงการที่สามารถนำไปชำระในเดือนถัดไปได้

  รายงาน ภาษีขาย เรื่องสำคัญต้องรู้

  รายงานภาษีขาย เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพื่อจัดเตรียมและเช็กให้ถูกต้องครบถ้วนโดยในรายงานภาษีขายจะมีการบันทึกรายละเอียดที่กิจการของคุณเรียกเก็บจากลูกค้า ทั้งนี้ต้องมีสำเนาใบกำกับภาษีขายที่ออกให้กับลูกค้าในเดือนนั้น ๆ ด้วย ซึ่งในขั้นตอนนี้เองเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการสามารถให้แผนกบัญชีเป็นฝ่ายจัดการได้โดยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ซึ่งวันนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายโปรแกรม เป็นตัวช่วยและเป็นทางออกให้การออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเป็นเรื่องง่าย โดยสิ่งที่ต้องคำนึงต้องเป็นโปรแกรมที่มีความน่าเชื่อถือตรงตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรกำหนด 

  ยกตัวอย่างสิ่งที่ต้องแจกแจงในรายงานภาษีที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรรู้เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทำให้รายงาน ภาษีขาย สมบูรณ์พร้อมสำหรับยื่นเอกสารให้กรมสรรพากร เช่น การให้เช่าซื้อ, การขายสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ, จะต้องมีการรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้พร้อม, ในรายงานจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าให้กับตัวแทนเพื่อขายด้วยหรือที่เรียกว่าการฝากขาย หากว่าคุณทำธุรกิจที่มีการเรื่องของการฝากขายจะต้องไม่พลาดในการระบุข้อมูลเหล่านี้ลงในรายงานภาษีขาย นอกจากนั้นยังต้องมีรายละเอียดชี้แจงให้ครบถ้วนเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าที่มีการชำรุดหรือไม่ตรงตามตัวอย่าง

  จะเห็นว่าในรายงาน ภาษีขาย แสดงให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญในหมวดหนี้สินอันเนื่องมาจากเป็นภาษีที่อยู่ในหมวดหนี้สินนั่นเอง ดังนั้นเพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องจึงต้องมีรายงานภาษีขายที่ครบถ้วนด้วย อย่างไรก็ตามอย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นว่าทุกวันนี้มีทั้งโปรแกรมและแผนกบัญชีที่จะช่วยจัดการเรื่องภาษีขาย เรื่องนี้จึงไม่ใช่ภาระของผู้ประกอบการอีกต่อไป สะดวกสบายด้วยการใช้โปรแกรมลดขั้นตอนในการทำรายงานภาษีขายด้วยตัวเองได้ดี

  ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงฤดูกาลที่ต้องยื่นภาษีแล้วค่อยมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ภาษีขาย หรือภาษีประเภทอื่น ๆ ทางที่ดีผู้ประกอบการทุกคนควรให้ความสำคัญและหันมาทำความรู้จักกับการภาษีทุกประเภทอย่างจริงจังเพราะนี่คือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นการแสดงความซื่อสัตย์ที่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจอีกด้วยเพราะหากคุณสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ไร้ประวัติว่าเคยไม่จ่ายภาษีหรือจ่ายล่าช้า จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและเล็งเห็นว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจได้รายได้มากหรือน้อยก็จะต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนจะต้องเสียหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายได้เป็นหลัก ไม่เพียงเท่านั้นการเสียภาษียังสามารถลดหย่อนได้ช่วยลดรายจ่ายได้ด้วย หากพิจารณาในข้อดีแล้วก็มีอยู่มากทีเดียว 

  บทสรุป

  อย่างข้อมูลต้นเกี่ยวกับ ภาษีขาย จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับภาษีซื้อ ทำให้คุณได้เห็นรายงานทางการเงินอย่างชัดเจนว่าภาษีประเภทใดมากหรือน้อยกว่ากันเพื่อที่จะนำไปคำนวณค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีให้ถูกต้อง เป็นการเตรียมความพร้อมให้การเสียภาษีด้วยตัวเองก่อนและจะได้ไม่ละเลยหรือลืมว่าจะต้องยื่นภาษีตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดควรตรวจสอบว่าที่ผ่านมามีการยื่นภาษีขายครบถ้วนหรือไม่ สามารถสอบถามกรมสรรพากรได้เลยเกี่ยวกับการยื่นภาษีเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจของคุณราบรื่นไร้ปัญหาเกี่ยวกับการยื่นภาษีไม่ครบหรือไม่ข้อผิดพลาดที่สร้างความเสียหายและเสียเวลาภายหลัง เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนและผู้ประกอบการทุกรายห้ามมองข้ามหากมีความตั้งใจว่าจะทำธุรกิจในระยะยาวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้การทำธุรกิจของคุณไร้ข้อกังขา เป็นการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาอย่างที่ได้แนะนำไปในข้างต้น