fbpx

จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

จดทะเบียนหจก. ราคา 4,900 บาท ราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มอีกแล้ว ลดภาระเอกสารที่ยุ่งยากและซับซ้อน

เราให้บริการ“จดทะเบียนหจก. (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)” สำหรับท่านเจ้าของกิจการใหม่ในราคา 4,900 บาทราคานี้รวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการอื่นๆ ช่วยให้ท่านลดภาระเอกสารและปัญหาอันซับซ้อนก่อนเริ่มดำเนินกิจการพร้อม | ®วางระบบบัญชีและแผนภาษีแบบเจาะลึกสำหรับการดำเนินธุรกิจจริง

จดทะเบียน หจก ทําอย่างไร
✔ สิ่งที่ท่านจะได้รับ
  Add a header to begin generating the table of contents

  หมดปัญหาอันยุ่งยากเมื่อให้เราจดทะเบียนหจก. (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

  ก่อนให้เราเป็นผู้จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) มาศึกษาความหมายของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ การเริ่มต้นการเปิดกิจการของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตั้งกันขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรหนึ่งองค์กร วัตถุประสงค์หลักขององค์กรที่ตั้งขึ้นมานี้ แน่นอนนั้นคือการแสวงหากำไร แต่บุคคลที่ร่วมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามารถที่จะลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สินหรือฝีมือแรงงาน อยู่ที่การร่วมกันตกลงตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แต่สิ่งที่สำคัญในการร่วมลงทุนของห้างหุ้นส่วนนี้ จะต้องตีราคาของสิ่งที่ลงทุนออกมาเป็น “จำนวนเงิน”

  แต่ปัญหาหลักที่จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล 2 คนขึ้นไปมารวมตัวก่อตั้งองค์กรขึ้นมาแสวงหาผลกำไรนั้นคือปัญหา เอกสารที่ต้องจัดเตรียม จัดทำเพื่อก่อตั้งบริษัท อาทิ ใบจองชื่อ, รายงานจดจัดตั้ง, เอกสารการจัดเตรียมขอภาษีมูลค่าเพิ่ม, ไหนจะปัญหาความผิดพลาดเมื่อนายทะเบียนพบ ฯลฯ

  ซึ่งแน่นอนผู้ประกอบการที่คิดถึงกำไรในอนาคตย่อมไม่มาเสียเวลากับปัญหาเอกสารที่ยุ่งยาก ในการเริ่มต้นกิจการเช่นนี้และแน่นอนเราสามารถจัดการปัญหาในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน อันยุ่งยากเช่นนี้ได้อย่างมืออาชีพและมีประสบการณ์สูง ลดปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนให้หมดไป

  จดจัดตั้งหจก. สร้างความเชื่อมั่น

  เมื่อผู้ประกอบการจดจัดตั้งหจก. การออกเอกสารทางภาษีหรือการประมูลงานขนาดใหญ่ คู่ค้าย่อมมีความมั่นใจในการว่าจ้างและสั่งซื้อ การมีที่มาที่ไปขององค์กรที่รับรองโดยรัฐ ย่อมส่งผลความเชื่อมั่นทางการค้าที่สูงสุด

  จดทะเบียนหจก.ออนไลน์ดีใหม

  ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ การจดทะเบียนหจก.ออนไลน์ สามารถลดเวลา-ปัญหาเอกสารที่มากมายของทางราชการ อนาคตในกระบวนการแก้รายการเอกสารทางราชการ ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนค่าเดินทาง ง่าย สะดวกเท่าทันโลยุคใหม่

  ฟรีจองชื่อห้างหุ้นส่วน

  เมื่อเริ่มต้นให้เราจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ด่านแรก คือ การจองชื่อ ทางบริษัทของเราจะต้องนำชื่อของผู้ประกอบการที่ได้คิดไว้ มาตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจ (Department of Business Development) ว่าสามารถนำไปใช้จดทะเบียนเป็นหจก.ได้หรือไม่ มีชื่อซ้ำกับธุรกิจอื่นที่จดทะเบียนหจกก่อนหน้าหรือไม่ ตรงนี้ทางเราจะมีบริการฟรีจองชื่อห้างหุ้นส่วนให้กับลูกค้าตรงจุดนี้ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดกับท่านในการเริ่มต้น

  จัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

  ทางบริษัทเราจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) จะเป็นผู้รวบรวมเอกสารการจดทะเบียนหจก. อาทิ สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ตั้ง ฯลฯ ซึ่งเอกสารที่ใช้เริ่มต้นทั้งหมดทางเราจะเป็นผู้จัดทำและจัดเตรียม เพื่อทำการยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนให้แก่ท่านเจ้าของกิจการทั้งหมด

  จัดทำเอกสารรายงานการจดจัดตั้ง(หส.2)

  ทางเราผู้รับจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)จะเป็นผู้จัดเตรียม-จัดทำ เอกสารรายงานการจดจัดตั้ง(หส2.) การลงแบบในเรื่องของชื่อ, ที่ตั้ง, จำนวนเงินทุนอื่นๆ ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการเอกสารตรงจุดนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาความไม่เข้าใจ รวมทั้งความผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเนื้องานเอกสาร

  ขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

  เมื่อทางเรารับจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ให้ท่านเสร็จสิ้น เราจะเป็นผู้ติดต่อกับกรมสรรพากร(The Revenue Department) เพื่อขอเลขผู้เสียภาษีให้แก่ท่านเจ้าของกิจการ หน้าที่ของเราคือ รวบรวมเอกสารที่สำคัญและจัดเตรียมเอกสารยื่นขอเลขผู้เสียภาษี กระบวนการที่ยุ่งยากนี้เราจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดจนสามารถออกบิลใบกำกับภาษี ตามหลักกฎหมายที่ถูกต้อง

  จัดเตรียมขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า VAT (Value Added Tax) ตัวเอกสารแบบคำขอ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และเอกสารที่ต้องจัดเตรียม ทางเราผู้จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)จะเป็นผู้จัดทำจัดเตรียมให้ทั้งหมด ซึ่งเอกสารในการขอตรงนี้ค่อนข้างจะยุ่งยาก ทางเราจึงเป็นผู้จัดการในเนื้องานเอกสารข้างต้นทั้งหมดสิ้น

  จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร

  หลังดำเนินการจดทะเบียนหจก.เสร็จสิ้น ผู้ประกอบการจะต้องมี บัญชีธนาคารอาทิ(SCB,KBANK,TMB,BBL) ไว้สำหรับทำธุรกรรมและรับฝากเงินในกิจการห้างหุ้นส่วน เอกสารทั้งหมดนี้ทางเราผู้จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ท่านไว้สำหรับเปิดบัญชีธนาคารและแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขเอกสารที่แตกต่างกัน

  ทางเราจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและจัดเตรียมเอกสารให้ทั้งหมดเพื่อความสะดวกแก่ท่านในการเปิดบัญชีธนาคาร หลังจากเรารับจดทะเบียนหจก(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ท่านเรียบร้อย เราจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างดีที่สุด

  รับส่งเอกสาร

  ในการจดทะเบียนหจก(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เอกสารที่ใช้ในการเริ่มต้น เราจะเป็นผู้รับและส่งเอกสารให้ทั้งหมดทางเรามีทีมงานรับส่งเอกสารพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ท่านประหยัดค่าเดินทางซึ่งสามารถลดต้นทุนในการก่อตั้งกิจการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

  ให้คำปรึกษา

  เอกสารในการจดทะเบียนหจก(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ค่อนข้างยุ่งยากและวุ่นวายในการเริ่มต้นจดทะเบียนหจก ทางเราคือผู้ดำเนินงานจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)จะมีทีมงานที่ให้คำปรึกษาตั้งแต่การเริ่มเตรียมเอกสารระหว่างดำเนินงานและหลังเสร็จสิ้น ทางเราจะมีทีมงานตรงจุดนี้ที่เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากจะคอยให้คำปรึกษา ชี้แจงความคืบหน้าจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด

  ฟรีวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี ณ สถานประกอบการแบบเจาะลึกจริง

  ในการเริ่มต้นกิจการจริง รายละเอียดทางเอกสารการดำเนินการทำบัญชี ระบบการจัดการจะยุ่งยากมาก ถ้าผู้ประกอบการหลังจากเราจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ให้ท่านเสร็จสิ้น กรณีดำเนินระบบจัดการเอกสารด้านบัญชีภายใน รวมถึงวิธีการนนำส่งและยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้อง อาจมีปัญหากับกรมสรรพากร(The Revenue Department)

  ซึ่งอาจเจอปัญหา อาทิ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ความผิดข้อกฎหมายอาญา ฯลฯ หากไม่มีความรู้ตรงนี้สามารถกระทบถึงการเงินของห้างหุ้นส่วนท่านและแผนดำเนินกิจการในอนาคต ทางเราจะเป็นผู้ดูแลตรงจุดนี้ หากท่านเลือกเราเป็นผู้รับทำบัญชีให้กับท่าน เราจะสร้างระบบภายในที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลและมาตรฐานบัญชีไทย @ระบบที่เราวางไม่ใช่แค่การอบรมหรือส่งไฟล์เอกสาร - แต่เราสร้างระบบให้ธุรกิจคุณ

  ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศเลือกให้เรา
  จดทะเบียนหจกให้

  รับจดทะเบียนบริษัทราชบุรี

  เรามีผู้ชำนาญงานเรื่องการรับจดทะเบียนหจก(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ให้คำปรึกษาตั้งแต่ท่านโทรมาในครั้งแรก เราสามารถที่จะให้ข้อมูลที่มีความละเอียดคลายความกังวลในข้อสงสัยในทุกเรื่อง

  รับจดทะเบียนบริษัทpantip

  เราทำงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความที่เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องจุดนี้ ปัญหาเอกสารที่ทำให้เกิดความสะดุดในเนื้องานที่จะต้องดำเนินที่ กรมพัฒนาธุรกิจ (Department of Business Development) ปัญหานี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาด

  รับจดทะเบียนบริษัทชลบุรี

  เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีระบบและได้รับมาตรฐานตามหลักสากล

  รับจดทะเบียนบริษัทพัทยา

  เรามีระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีเยี่ยม

  รับจดทะเบียนบริษัทบางแค

  เรามีทีมงานคอยรับส่งเอกสารช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

  รับจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

  เรามีทีมงานให้คำปรึกษาที่รู้จริงและลึกซึ้งในธุรกิจด้านนี้

  คำถามที่พบบ่อย

  คำถามที่พบบ่อย (การจดทะเบียนหจก)

  • จำนวนผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ร่วมทุน ซึ่งในการเริ่มต้นจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนนั้น จะต้องมีจำนวนผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป แต่หากเราจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจะต้องมีผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ถ้าลองมองเทียบกันในเรื่องของจำนวนผู้เริ่มก่อตั้งแล้วก็จะทำให้เรามองเห็นภาพง่าย ๆ ว่าห้างหุ้นส่วนสามารถจัดตั้งได้ง่ายกว่าบริษัท
  • เรื่องของความรับผิดชอบ อย่างที่ชื่อการจดแจ้งแสดงไว้นั่นก็คือ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งคำว่าจำกัดนั้นก็มาจากการที่จำกัดความรับผิดชอบตามทุนจดทะเบียนของเรานั่นเอง ในส่วนของบริษัทจะจำกัดความรับผิดชอบให้กับทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนหากมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจจะรับผิดชอบตามเปอร์เซ็นต์หุ้นที่แต่ละคนได้ถือไว้ ในทางกลับกันถ้าเป็นการจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วนจะต้องมีคนหนึ่งในหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นคนถือหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่จะต้องรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวน นั่นหมายความว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะมีความเสี่ยงกว่าหุ้นส่วนคนอื่น ซึ่งแตกต่างจากบริษัทจำกัดที่ทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบเท่ากัน
  • ราคาค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง อย่างที่เราได้ทราบกันไปในข้างต้นแล้วว่า การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามารถจัดตั้งได้ง่ายกว่าบริษัทและมีราคาค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเช่นกัน แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

  สำหรับผู้ที่จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนแล้ว ข้อควรระวังที่พึงต้องทราบก็คือทุนจดทะเบียน แม้ว่าท่านจะทำการจดทะเบียนบริษัทมานานแล้วหรือกำลังจะจดทะเบียน เรื่องของทุนจดทะเบียนก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความสับสนกันอยู่ สำหรับผู้ประกอบการแล้วเรื่องที่ควรจะทราบอันดับแรกก็คือ ผู้ประกอบการต้องมีเงินทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจดทะเบียนอยู่ก่อนมากกว่าเงินจดทะเบียน 25% โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัททั่วไปจะนิยมจดทะเบียนบริษัทกันอยู่ที่  1 ล้านบาท ซึ่งก็ทำให้หลายคนเกิดคำถามสงสัยขึ้นมาว่าทำไมผู้ประกอบการจึงนิยมจดทะเบียนกันอยู่ที่เรทราคานี้ ซึ่งหากถามว่าบริษัทที่จะทำการจดทะเบียนนั้นสามารถจดเพิ่มขึ้นหรือน้อยกว่านี้ได้หรือไม่  คำตอบคือสามารถทำได้แต่หากมองในมุมกลับกันจะพบว่าเวลาที่บริษัทเราต้องการทำธุรกิจซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นมาและจำเป็นต้องมีการทำสัญญาซื้อขายในเรทราคาที่สูงขึ้น แน่นอนว่าความน่าเชื่อถือขององค์กรคุณจากเงินทุนการจดทะเบียนบริษัทนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเกิดความราบรื่น ทั้งยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทเพื่อให้คู่ค้าของเราเกิดความมั่นใจในการที่จะมาทำธุรกิจด้วยกับเรานั่นเอง

  เนื่องจากประเทศไทยเองก็ได้มีกฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจของชาวต่างชาติที่จะมาทำธุรกิจในไทย เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาหาประโยชน์ในไทยมากจนเกินไป ดังนั้นในการจดทะเบียนหากมีชาวต่างชาติร่วมทำธุรกิจด้วยจะยังสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนได้ไหม คำตอบก็คือสามารถทำได้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีหุ้นอยู่ในการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่เกิน 49 % หรือน้อยกว่าครึ่งนึงของทั้งหมดนั่นเอง ถามว่าทำไมรัฐจึงต้องมีมาตรการนี้ออกมาให้คุณลองนึกถึงทัวร์ศูนย์เหรียญที่เดินทางมาโดยไกด์ของต่างชาติ รถของต่างชาติ และโรงแรมร้านค้าเป็นของเขาหมด ซึ่งนั่นทำให้รายได้และภาษีไม่ได้เข้าสู่ประเทศเลยแม้แต่บาทเดียว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการแสวงกำไรจากต่างชาติจนเกินไปการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีชาวต่างชาติจึงต้องมีการควบคุมการถือหุ้นด้วยนั่นเองและในการที่เราจะดำเนินธุรกิจใด ๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องภาษีนั่นเอง ชาวต่างขาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศของเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับคนไทย

  ทางเราจะเป็นผู้จัดการปัญหาในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ที่ยุ่งยากทั้งหมดจนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถดำเนินกิจการ อย่างเป็นระบบและเราจะเป็นสำนักงานบัญชีที่จะสร้างบรรทัดฐานความถูกต้องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้เติบโตอย่าง
  “มีประสิทธิภาพและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป”