ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไรเรามาสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายๆ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนรวมถึงนิติบุคคคลทั้งหมด เพราะรัฐจะนำเงินในส่วนนี้มาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งภาษีได้แบ่งออกหลายประเภท เช่น สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งจะมีการจัดเก็บแทนภาษีการค้าที่มีการยกเลิกไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนไม่ควรมองข้ามแต่ก็มีหลายคนที่ยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริงแล้วใกล้ตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจที่เข้าข่ายผู้ประกอบการที่ต้องเสีย “ภาษีธุรกิจเฉพาะ” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะว่าคืออะไร สำคัญอย่างไรและใครบ้างต้องจ่าย

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะจัดเก็บจากผู้ประกอบการธุรกิจบางประเภทเท่านั้น โดยเป็นภาษีที่จะต้องนำจ่ายที่กรมสรรพากรปัจจุบันยื่นเอกสารได้ที่กรมสรรพากรสาขาเดียวกับสาขาสถานประกอบการหรือยื่นผ่านระบบออนไลน์เลือกได้ตามช่องทางที่สะดวกสบายทั้งนี้จะต้องชำระให้ถูกต้องตรงกำหนดวันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ ยกตัวอย่างธุรกิจที่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าว เช่น การรับประกันชีวิต การรับจำนำ การขายอสังหาริมทรัพย์  ดังนั้นผู้ที่มีเงินได้จากธุรกิจหรืออาชีพดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเตรียมตัวในการเสียภาษีและไม่ต้องเรียกเก็บภายหลังเนื่องจากไม่ได้จ่ายตามกฎหมายจึงต้องทราบว่าใครบ้างต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะได้วางแผนค่าใช้จ่ายกันได้ถูกและจะได้ทราบว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

  ใครบ้างต้องเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  ผู้ประกอบทุกคนที่ไม่อยากถูกเรียกเก็บภาษีและค่าปรับภายหลังหรือต้องการทำหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง ควรทราบว่าตนเองต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ มาดูกันว่าธุรกิจใดบ้างที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

  1.กิจการธนาคาร รวมถึงธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ ซึ่งอัตราการเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 3

  2.การขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม คิดภาษีจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ต้องเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.1

  3.การซื้อขายคืนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ คิดจากกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ อัตราการจ่ายภาษีอยู่ที่ร้อยละ 3.0 

  1. ธุรกิจแฟ็กเตอริงหรือธุรกิจที่ผู้ซื้อกับผู้ขายจะต้องตกลงโอนทรัพย์สิน  คิดจากดอกเบี้ย ส่วนลดรวมถึงค่าธรรมเนียม อัตราการจ่ายภาษีอยู่ที่ -3.0

  เหล่านี้คือธุรกิจที่จะต้องเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ถูกต้องตามรัษฎากร จะเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ต้องมีการเกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินดังนั้นคนที่ทำธุรกิจอยู่จะต้องเช็กด้วยความธุรกิจที่ทำอยู่นั้นเข้าข่ายหรือไม่ เพื่อที่จะได้วางแผนจ่ายภาษีให้ตรงตามกำหนด เลี่ยงการถูกเรียกค่าปรับหากจ่ายช้า

  ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจก็ต้องจ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  สำหรับการจ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ได้เป็นเพียงภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการเท่านั้น แต่หากว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่มีทำการโอนกรรมสิทธิ์จากการขายที่ดิน บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ จะต้องมีการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ดังนั้นบุคคลที่จะต้องจ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเท่านั้น บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ก็จะต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

  คำนวณ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อย่างไร?

  สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะต้องมีการโอนที่ดิน โอนบ้านซึ่งจะต้องมีการจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและอยากจะคำนวณเองไว้คร่าว ๆ เผื่อว่าจะได้เตรียมค่าใช้จ่ายถูกเพราะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถแบ่งได้ว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะแบ่งกันจ่ายคนละกี่เปอร์เซ็นต์ โดยการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิดอัตราอยู่ที่ 3.3 % ของราคาขายจริงหรือคิดจากราคาประเมินไม่ใช่ราคาตลาด อย่างไรก็ตามผู้ขายมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวเช่นกันหากว่าเป็นกรณีที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปีที่ได้รับโอนมาหรือเป็นบ้าน ที่ดินที่ถูกเวนคืน รวมถึงเป็นการขายบ้านหรือที่ดินที่ได้รับมรดก จะเห็นว่ามีข้อยกเว้นในการเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อยู่ดังนั้นจึงต้องเช็กก่อนว่าตนเองได้รับข้อยกเว้นนั้นหรือไม่

  เตรียมตัวยื่นแบบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง่ายนิดเดียว

  เพื่อไม่ให้ผิดพลาดเรื่องการยื่นเอกสารชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรือมีวิธียื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไร สำหรับใครที่กำลังมีข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่มาหาคำตอบกัน

  เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นแบบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

  1.เอกสารรายการแสดงรายรับก่อนที่จะหักรายจ่าย ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นรายวันรวมถึงต้องสรุปรายการทุกสิ้นเดือนด้วย

  2.เอกสารรายงานรายรับก่อนจะมีการหักรายจ่ายโดยจะต้องทำเป็นรายสถานประกอบการรวมถึงลงรายการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน

  ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจัดเป็นรายงานที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

  ขั้นตอนการยื่นแบบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  1.จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการยื่นภาษี

  2.ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 โดยจะต้องมีการแสดงประเภทกิจการจำนวนเงินดังนี้

  2.1.จำนวนเงินรายได้

  2.2.จำนวนเงิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  2.3.ภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ของธุรกิจเฉพาะ

  3.ยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานสรรพากร โดยจะต้องเลือกพื้นที่เดียวสาขาของสถานที่ประกอบการหรือปัจจุบันนี้หากไม่สะดวกเดินทางไปสรรพากรด้วยตัวเองสามารถยื่นแบบได้ผ่านออนไลน์ โดยสรรพากรมีการขยายเวลายื่นแบบออกไปอีก 8 วันซึ่งนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการยื่นแบบ

  ปัจจุบันนี้มีทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารผ่านออนไลน์ได้แล้ว หากอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเตรียมเอกสารสำหรับยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะออนไลน์สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/

  เรื่องสำคัญต้องรู้ในการยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  มีคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ว่าผู้ประกอบการต้องยื่นภาษีทุกเดือนไหมโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำความเข้าใจในเรื่องนี้ คำตอบเหล่านี้ช่วยคลายทุกข้อสงสัย

  1.เมื่อคำนวณภาษีแล้วไม่ถึง 100 บาท แน่นอนว่าเป็นจำนวนเงินน้อยเมื่อเทียบการจ่ายภาษีในหลักพันหรือหลักหมื่น แต่อย่างไรแล้วผู้ประกอบการก็จะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าภาษีหากว่ารวมแล้วไม่ถึง 100 บาท

  2.แม้ว่าจะไม่มีรายรับในเดือนใดก็ตามหรือแม้จะมีเพียงรายรับรายการเดียวก็จะต้องยื่นเอกสารตามปกติ 

  3.ขอคืนภาษีได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเสียภาษี  โดยในการขอคืนภาษีนั้นทำได้โดยวิธีการยื่นคำร้องขอคืนภาษีหรือ ค.10 จะต้องทำภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี

  4.หากจ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ช้าไป 1 วันจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

  5.เช็คให้รอบคอบว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ตรงตามเงื่อนไขของผู้ที่ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่เพื่อที่จะได้เตรียมค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องและไม่ลืมในการเตรียมเอกสารเพื่อแสดงรายการ

  6.หากทำงานเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีขั้นตอนการซื้อขายที่ดิน บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ซื้อผู้ขาย เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือที่ดิน การเตรียมข้อมูลและคำนวณค่าใช้จ่ายไว้คร่าว ๆ ทำให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้มีเวลาในการเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จ่าย 

  บทสรุป

  เพราะการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็น ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีประเภทใดก็ตามนับเป็นหน้าที่ของประชาชน ดังนั้นหากทราบว่าตนเองพึ่งมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่จะต้องทำความเข้าใจและเช็คว่าตนเองมีรายได้เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีใด อย่างภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอันทราบว่าหากเป็นผู้ประกอบการที่ตรงกับข้อมูลข้างต้นหรือเป็นคนที่พึ่งได้รับเงินจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หากต้องการเตรียมตัวหรือวางแผนค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีดังกล่าว ข้อมูลข้างต้นเป็นความรู้ที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้สามารถนำไปใช้ในการเตรียมตัวเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อความถูกต้องต่อไป📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนหจก.ดีที่สุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ