fbpx

จ้างสำนักงานบัญชี หมดทุกปัญหาทางกฎหมายเรื่องภาษี

จ้างสำนักงานบัญชี

ผู้ที่เปิดกิจการหรือดำเนินธุรกิจภายใต้การจดทะเบียนตามกฎหมาย จะต้องคอยบันทึกบัญชีเพื่อทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของกิจการและนำมาประเมินผลสภาพคล่องของกิจการ ทำให้ทราบสภาวะการขาดทุนหรือได้กำไรของธุรกิจ โดยชุดการบันทึกทางบัญชีเหล่านี้ก็จะนำมาใช้อ้างอิงการเสียภาษีของกิจการนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดจึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ในการจัดทำรายการบัญชีที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเจ้าของกิจการต่าง ๆ จึงต้อง จ้างสำนักงานบัญชี เข้ามาช่วยจัดการส่วนนี้ให้

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ความสำคัญของการจ้างสำนักงานบัญชี

  การดำเนินงานภายในองค์กรจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่ต้องบันทึกรายการบัญชี การเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี รวมถึงการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ จำเป็นต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำบัญชีมาดูแล เพื่อให้รายการทางบัญชีมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน กลุ่มผู้เปิดดำเนินการทางธุรกิจจึงต้องมีบุคลากรด้านบัญชีมาช่วยจัดการ ด้วยเหตุนี้การ จ้างสำนักงานบัญชี จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ

  ทั้งนี้สำนักงานบัญชียังคอยรับปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนของนิติบุคคล โดยกลุ่มเจ้าของกิจการที่ต้องการเปิดดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่แน่ใจในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มาขอคำแนะนำจากสำนักงานบัญชีได้ ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงการจัดการระบบภาษีของเจ้าของกิจการด้วย การดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลนอกจากต้องให้ความสำคัญกับการบันทึกรายการบัญชีแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องภาษีของกิจการด้วย เจ้าของกิจการจึงควรมีสำนักงานบัญชีที่ชำนาญการมาช่วยดูแลเป็นพิเศษ

  ข้อดีของการ จ้างสำนักงานบัญชี

  การดึงสำนักงานบัญชีมาช่วยจัดการรายบัญชีของบริษัทจะช่วยให้การดำเนินกิจการของนิติบุคคลง่ายขึ้น เพราะการทำให้รายการบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือต้องใช้ความชำนาญมาก เมื่อต้องนำรายการบัญชีเหล่านั้นไปใช้อ้างอิงในการยื่นเสียภาษีก็จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดในภายหลัง เพราะจะทำให้เสียเวลาและอาจเสียเงินเพิ่มโดยใช่เหตุด้วย แต่ข้อดีของการ จ้างสำนักงานบัญชี ยังมีอีกหลายข้อ ได้แก่

  – การจัดทำบัญชีจะเบ็ดเสร็จทุกอย่างจบที่เดียว ไม่ต้องทำงานหลายต่อ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีและการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี ทำให้เจ้าของกิจการไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกับขั้นตอนทางบัญชีเลยแม้แต่น้อย เมื่อถึงเวลาต้องตรวจสอบบัญชีก็จะถูกจัดการโดยสำนักงานบัญชีให้เลย พร้อมรับรองการตรวจสอบนั้น เมื่อถึงเวลาต้องไปยื่นเสียภาษีเจ้าของกิจการก็เพียงแค่นำเอกสารบัญชีที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้งานได้เลยและเจ้าของกิจการจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ที่สำคัญเป็นระบบมากขึ้นอีกด้วย

  – เจ้าของกิจการสามารถจ้างพนักงานบัญชีมาทำงานบัญชีภายในองค์กรก็ได้ แต่จะต้องติดตั้งระบบการทำบัญชีเองไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี หมายความว่าเจ้าของกิจการจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงมาก เพราะนอกจากต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานบัญชีแล้วก็ต้องเสียค่าทรัพยากรอย่างอื่นที่เกี่ยวกับระบบบัญชีด้วย เพราะฉะนั้นการจ้างสำนักงานบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามาก เรียกได้ว่าเป็นการลดขั้นตอนและทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องจากคนที่ชำนาญนั้นเอง

  – สำนักงานบัญชีจะมีอุปกรณ์รวมถึงโปรแกรมด้านบัญชี อีกทั้งพนักงานบัญชีที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ พร้อมจะให้ข้อมูลด้านภาษีและข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับภาษีได้ดีกว่า จึงเหมาะจะเป็นผู้จัดการทางบัญชีให้แก่เจ้าของธุรกิจผู้ต้องการระบบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง ฉะนั้นการ จ้างสำนักงานบัญชี คือคำตอบที่ชัดเจน

  สำนักงานบัญชีไม่เพียงช่วยจัดการระบบบัญชีของกลุ่มผู้ทำธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรับเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้ด้วย 

  จากรายละเอียดข้างต้นเป็นคำตอบได้แล้วว่าการ จ้างสำนักงานบัญชี มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างมาก ฉะนั้นเจ้าของกิจการทั้งหลายไม่ควรละเลยและแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานบัญชีก็ตาม แต่หากพิจารณาแล้วพบว่าการได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนก็ถือว่าคุ้มมากทีเดียว 

  สำนักงานบัญชีที่เหมาะแก่การใช้บริการ

  ในปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานเหล่านั้นก็มีความน่าเชื่อถือมากน้อยไม่เท่ากัน โดยเจ้าของกิจการก็ต้องเลือกสำนักงานบัญชีให้ดีเพื่อจะได้งานที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับจำนวนที่จ่ายออกไป ซึ่งมีเกณฑ์การช่วยตัดสินใจเบื้องต้นอยู่ เจ้าของกิจการสามารถนำเกณฑ์ประเมินเหล่านี้ไปใช้ได้ ได้แก่

  – สำนักงานบัญชีนั้นต้องมีช่องทางการติดต่อที่มากกว่า 1 ช่องทาง ติดต่อเข้าไปยังสำนักงานได้จริง รวมถึงสถานที่ตั้งสำนักงานต้องชัดเจน สำนักงานบัญชีที่ติดต่อได้ยากและเข้าถึงได้ลำบากจึงควรเลี่ยงที่จะใช้บริการ เพราะอาจเป็นสำนักงานที่ไม่มีคุณภาพ

  – สำนักงานบัญชีนั้นมีเครื่องมือจัดการทางบัญชีที่ทันสมัย มีโปรแกรมสำหรับบันทึกรายการบัญชี มีระบบป้องกันข้อมูลและสำรองข้อมูลที่เสถียรเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

  – พนักงานบัญชีของสำนักงานต้องมีประสบการณ์มากพอที่จะให้คำแนะนำด้านบัญชีหรือแนะนำเกี่ยวกับภาษีได้อย่างมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าใช้บริการมีความเข้าใจในข้อสงสัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  – การ จ้างสำนักงานบัญชี ต้องพิจารณาการจ่ายค่าใช้บริการว่าเป็นไปในทางที่เหมาะสมหรือไม่ ราคาไม่สูงหรือไม่ต่ำเกินไปจนดูไม่สมเหตุผล ต้องมีการตกลงราคาที่ต้องจ่ายให้จบโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอีกภายหลัง ซึ่งเจ้าของกิจการเองก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและราคาที่ต้องจ่ายให้ดีด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทอื่นในภายหลัง

  จำเป็นต้องใช้บริการสำนักบัญชีเสมอไปหรือไม่

  หากไม่ต้องการ จ้างสำนักงานบัญชี สามารถทำได้หรือไม่ ตามที่ได้ให้ข้อมูลไปตอนต้นว่าสำนักงานบัญชีมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรนั้น ก็จะมีข้อยกเว้นบางอย่างที่เจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องใช้บริการสำนักงานบัญชีเสมอไป นั่นก็คือมีเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีและมีระบบการทำบัญชีเป็นของตัวเองอยู่แล้ว หรือกิจการนั้นมีขนาดเล็กมีรายได้หมุนเวียนไม่สูงเจ้าของกิจการสามารถบันทึกบัญชีเบื้องต้นได้เอง 

  สำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกบัญชีเบื้องต้นด้วยต้นเอง ก็มีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปผลิตออกมาให้เลือกใช้บริการหลากหลาย ใช้งานได้ง่าย มีระบบการจัดการที่ดี ซึ่งจะช่วยเจ้าของกิจการได้เห็นตัวเลขจากผลประกอบการของตัวเองอยู่ตลอด แต่ในสำหรับระบบบัญชีในเชิงลึกที่ต้องทำให้เป็นไปตามมาตรฐานก็ยังต้องพึ่งพาสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และในส่วนที่ต้องมีการตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองความถูกต้องก็ต้องอาศัยพนักงานที่มีใบอนุญาตสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอีกเช่นกัน

  บทสรุป

  โดยรวมแล้วการ จ้างสำนักงานบัญชี เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของกิจการ เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลาที่ต้องมาจัดการระบบบัญชีภายในองค์กรได้ อีกทั้งยังได้พนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์และสามารถทำบัญชีให้กับเจ้าของกิจการอย่างมีมาตรฐาน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงานบัญชีเฉพาะทางมาประจำอยู่ในองค์กร เพราะการจ้างพนักงานบัญชีและวางระบบบัญชีเองทุกอย่างจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการให้สำนักงานบัญชีเข้ามาจัดการให้หลายเท่า

  ทั้งนี้การใช้บริการสำนักงานบัญชีจะช่วยให้ท่านได้พบกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายอันเกี่ยวข้องในระบบการทำบัญชีและระบบภาษีโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปในตัวด้วย ซึ่งจะช่วยให้เอกสารทางบัญชีของเหล่าของเจ้าของกิจการมีความถูกต้องและการันตีน่าเชื่อถือ พร้อมจะนำไปใช้งานต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดพลาดอีกภายหลัง