fbpx

ภาษีย้อนหลัง เรื่องที่ผู้ประกอบการควรระวังอย่างสูงสุด

ภาษีย้อนหลัง

เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจกับเรื่องภาษีสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดทุกคนพึงต้องระวังอย่างสูงสุดคือการจ่ายภาษีให้ครบถ้วนและตรงเวลาเพราะไม่เช่นกันนั้นปัญหาที่ตามมาคือการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร ซึ่งไม่เพียงทำให้ผู้ประกอบการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ยังต้องจ่ายค่าปรับอีกด้วย  สำหรับคนทำธุรกิจมือใหม่รวมถึงคนที่วางแผนในการจ่ายภาษีวันนี้เราชวนมาทำความรู้จักกับภาษีย้อนหลัง”ทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องระวังอย่างสูงสุดพร้อมแนะนำสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องโดนค่าปรับ

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ภาษีย้อนหลัง คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

  ภาษีคือหน้าที่ที่ประชาชนจะต้องนำส่งให้ภาครัฐตามกฎหมาย หากไม่จ่ายตามกำหนดหรือจ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบจำนวนจะมีการเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งการเก็บภาษีย้อนหลังจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ซึ่งการตรวจภาษีย้อนหลัง นี้จะมีอายุความ 2 ปี โดยจะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงภาษีธุรกิจ ไม่เพียงเท่านั้นหากตรวจสอบว่ามีการพยายามที่จะเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอายุความจะขยายเวลาเป็น 5 ปี ส่วนภาษีธุรกิจมีอายุความถึง 10 ปี 

  ผลเสียของการโดนเรียกเก็บ ภาษีย้อนหลัง

  • การเรียกเก็บ ภาษีย้อนหลัง ทำให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินหลายเท่าเพราะแทนที่จะต้องจ่ายแค่ภาษีเท่านั้นยังต้องโดนเรียกเก็บค่าปรับอีกด้วย ซึ่งจะเรียกเก็บค่าปรับจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้จ่ายภาษีตรงตามกฎหมาย เช่น ยื่นแบบไม่ทัน ตั้งใจหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี แต่ละสาเหตุมีผลต่อการจ่ายค่าปรับที่แตกต่างกันไป ดังนี้

   1. ยื่นแบบภาษีทันกำหนด แต่เสียภาษีไม่ครบ จะต้องเสียเบี้ยปรับ 0.5 – 1 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย

   เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย 

   1. ไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในวันที่กำหนด มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 2,000 บาท นอกจากนั้นยังจะต้องเสียเบี้ยปรับ 1 – 2 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย ทั้งยังต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย 
   2. เจตนาไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อเลี่ยงภาษี จะได้รับโทษปรับทางอาญาสูงสุด 5,000 บาท จำคุกสูงสุด 6 เดือน ทั้งยังต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของค่าภาษีที่ต้องจ่ายและเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ
   4. ตั้งใจหนีภาษี มีโทษปรับทางอาญาตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี รวมถึงเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของค่าภาษีที่ต้องจ่ายและยังต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

  มีการตรวจสอบเพื่อเรียกเก็บ ภาษีย้อนหลัง อย่างไรทำไมจึงทราบว่าผู้ประกอบการไม่ได้เสียภาษี

  การตรวจสอบว่าผู้ประกอบการตั้งใจเลี่ยงภาษีหรือไม่หรือเป็นการตกหล่นเสียภาษีไม่ครบ กรมสรรพากรมีวิธีตรวจสอบหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการด้วยตัวเอง มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจนับสต็อกสินค้า รวมไปถึงการสอบยันใบขับขี่หรือแม้แต่การตรวจคืน ตรวจค้นภาษีและที่พบบ่อยอีกหนึ่งวิธีในการตรวจสอบภาษีคือการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบเอกสารบัญชีและงบการเงินต่าง ๆ ให้พนักงานได้ทำการตรวจสอบ ทั้งนี้จะมีการเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับว่าเป็นการตรวจสอบบุคคลธรรมดาหรือว่าผู้ประกอบการ หากว่าเป็นบุคคลธรรมดาจะใช้วิธีตรวจคืนภาษี แต่หากเป็นการตรวจสอบทางผู้ประกอบการจะใช้วิธีออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษีย้อนหลัง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถใช้ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการรายใดบ้างมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีรวมถึงการตรวจสอบบุคคลธรรมดาด้วย ดังนั้นเพื่อความถูกต้องไม่ต้องมาปวดหัวทีหลังจะต้องเสียภาษีให้ครบและยื่นทุกปีเพื่อไม่ถูกเรียกตรวจสอบหรือเก็บ ภาษีย้อนหลัง ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะต้องมาเสียเวลาเตรียมเอกสารยื่นภายหลัง

  ทำอย่างไรดีหากไม่อยากโดนเรียก ภาษีย้อนหลัง

  แน่นอนว่าผู้ประกอบการทุกรายไม่อยากโดนเรียก ภาษีย้อนหลัง เพราะมีขั้นตอนในการเตรียมเอกสารยื่นให้กับสรรพากรซึ่งเรียกว่ากินเวลาอยู่พอสมควร ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการเรียกภาษีย้อนหลังสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือ

  1.จ้างสำนักงานบัญชี ทำบัญชีรายเดือนพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าครบถ้วนทุกรายได้ไม่มีตกหล่น

  2.ยื่นภาษีทุกปี ผู้ประกอบการมือใหม่บางรายอาจยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นภาษีที่ถูกต้องคือแม้ว่าในเดือนนั้นจะไม่มีรายได้สิ่งสำคัญผู้ประกอบการก็จะต้องยื่นเอกสารแสดงรายการรายรับรายจ่ายให้ครบถ้วน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการให้พร้อมเพื่อไม่ให้ลืมในการยื่นภาษีทุกปี

  3.อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสียภาษีให้สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อขอเช็กยอดภาษีรวมถึงวิธีการตรวจภาษี เพื่อความรอบคอบว่าคุณไม่พลาดในข่าวสารที่ต้องรู้เกี่ยวกับการยื่นภาษี

  4.หากรู้ตัวว่าต้องจ่าย ภาษีย้อนหลัง ให้รีบติดต่อสอบถามไปที่กรมสรรพากรโดยไม่ต้องรอให้ทางกรมสรรพากรมาตรวจสอบเพราะหากรอให้ถึงวันนั้นอาจกลายเป็นว่าคุณจะได้เสียค่าปรับหลายเท่าตัว

  5.เตือนความจำเสมอว่าการเสียภาษีเป็นเรื่องสำคัญของคนทำธุรกิจ นอกจากสนใจในเรื่องขาดทุนกำไรแล้วการเสียภาษีจะต้องเป็นเรื่องสำคัญในลำดับแรกที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

  ยื่นภาษีไม่ทัน มีทางออก

  ผู้ประกอบการที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถยื่นภาษีได้ตรงตามกำหนดหมดห่วงเพราะคุณสามารถยื่นภาษีย้อนหลัง ได้ เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะทำให้การยื่นภาษีย้อนหลังเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะบ่อยครั้งที่คนยื่นภาษีแล้วไม่ราบรื่นเกิดจากการไม่ได้เตรียมเอกสารให้พร้อม โดยเอกสารที่จะต้องจัดเตรียม เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ), แบบ ล.ย.03 (ถ้ามี),ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา/มารดา (ถ้ามี), ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนบ้าน,ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
  2. เตรียมงบสำหรับจ่ายค่าปรับเพราะการเสียภาษีจะต้องมีค่าปรับอยู่แล้ว โดยเบื้องต้นสามารถโทรสอบถามได้ที่กรมสรรพากรหรือจะลองคำนวณภาษีเบื้องต้นด้วยตัวเองก็ได้

  อย่างไรก็ตามหากเช็กแล้วคุณไม่ต้องเสียภาษี ในการยื่นภาษีย้อนหลังคุณก็ไม่ต้องจ่ายในส่วนของภาษีและค่าปรับสบายใจได้

  การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่พึ่งมีรายได้ เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วนอกจากคำนึงถึงกำไรหรือชื่อเสียงในการสร้างธุรกิจ สิ่งสำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมยื่นภาษีให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ต้องโดนเรียกเก็บ ภาษีย้อนหลัง ซึ่งอาจจะทำให้สอดคล้องกับสุภาษิต “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” เพราะการยื่นภาษีที่ถูกต้องไม่เพียงเป็นการทำตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีได้ด้วย ดังนั้นหากวันนี้คุณคือผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเสียภาษีมาเป็นอันดับแรกไม่แพ้เรื่องอื่น เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การทำธุรกิจของคุณราบรื่นไร้ความกังวลว่าวันไหนที่จะโดนสรรพากรเรื่องเก็บ ภาษีย้อนหลัง ทั้งยังสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับธุรกิจหรือบริษัทคุณได้อีกด้วย

  บทสรุป

  ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้มีผู้ประกอบการหลายคนที่ตั้งใจหลบเลี่ยงการเสียภาษีหรือทำใบกำกับภาษีปลอมขึ้นมาซึ่งสุดท้ายแล้วไม่เพียงโดนเรียกเก็บ ภาษีย้อนหลัง ยังสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับบริษัทอีกด้วย หากคุณมีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีสิ่งสำคัญต้องมีความซื่อสัตย์และไม่พยายามหลบเลี่ยงการเสียภาษีด้วยการจัดทำเอกสารปลอมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการจ่ายภาษีและข้อเสียเมื่อคุณถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ทั้งหมดนี้คือคำตอบไขข้อสงสัยว่าทำไมผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษีย้อนหลัง เมื่อทราบแบบนี้แล้วคุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปลองเช็กว่าที่ผ่านมาการดำเนินกิจการของคุณถูกต้องตามกฎหมาย มีการเสียภาษีทุกปีหรือไม่และมีปีใดที่ตกหล่นหรือเปล่าเพื่อไม่ให้ในอนาคตถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเนื่องจากหากปล่อยไว้นานจะยิ่งทำให้เพิ่มภาระในการจ่ายค่าปรับมากยิ่งขึ้นได้📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนหจก.ดีที่สุด™