บัญชีชุดเดียว คืออะไร

บัญชีชุดเดียว

หากเป็นคนทำธุรกิจมานานหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอยู่แล้วจะทราบว่า “บัญชีชุดเดียว” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ในทางตรงกันข้ามกับคนที่มีความสนใจอยากจะเปิดกิจการเป็นของตัวเอง อยากเริ่มต้นทำธุรกิจมีเรื่องใดบ้างต้องรู้ วันนี้เราชวนมาทำความรู้จักกับบัญชีชุดเดียวเรื่องที่คนอยากเริ่มต้นทำธุรกิจต้องให้ความสำคัญ เพื่อการทำธุรกิจที่โปร่งใส เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจเพราะนี่คือแนวทางจากภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพจริง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความนี้มีคำตอบ

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  บัญชีชุดเดียว คืออะไร

  บัญชีชุดเดียว เป็นแนวทางที่ภาครัฐให้ธุรกิจได้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจตนเอง มีความแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ธุรกิจส่วนใหญ่นิยมทำบัญชีหลายชุด ซึ่งการทำบัญชีชุดเดียวจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนเริ่มต้นทำธุรกิจต้องรู้เนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสภาพทางการเงินที่แท้จริง กรมสรรพากรจึงผลักดันให้ธุรกิจทำบัญชีชุดเดียว

  ทำไมคนทำธุรกิจต้องทำ บัญชีชุดเดียว

  เนื่องจากเป็นการแยกแยะให้เห็นถึงงบการเงินและบัญชีจึงทำให้คนทำธุรกิจได้เห็นสภาพการเงินของธุรกิจตนเอง เป็นผลดีต่อคนทำธุรกิจ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีหลายเหตุว่าทำไมจึงต้องทำ บัญชีชุดเดียว มาดูกันว่าการทำบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร เป็นผลดีอย่างไรในการประกอบธุรกิจ

  1.ทำให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ในสายเดียวกันเพราะการทำบัญชีชุดเดียวสะท้อนถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ ยิ่งในยุคนี้ที่ผู้คนเริ่มหันมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองการสร้างความมั่นใจจากการทำให้ธุรกิจมีความโปร่งใสจึงสำคัญ

  2.สร้างความถูกต้อง ไม่เกินความสับสนเพราะการทำ บัญชีชุดเดียว เข้าใจง่ายกว่าการทำหลายบัญชี ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่าทั้งนี้ยังไม่ต้องถูกจับตามองจากสรรพากรด้วยว่าต้องการหลบเลี่ยงแสดงรายรับรายรายจ่ายหรือเลี่ยงภาษีด้วยการทำหลายบัญชีเพราะการทำบัญชีเดียวนั่นตรวจสอบง่ายกว่า  

  3.เป็นการทำธุรกิจอย่างรัดกุมเพราะการทำ บัญชีชุดเดียว เป็นการไม่เปิดช่องโหว่ทำให้เกิดกลโกงจากคนทำบัญชี ทั้งยังตรวจสอบได้อย่างง่ายดายด้วย สร้างความมั่นคงให้กับบริษัททั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อการทำบัญชีบริษัทให้ตรวจสอบได้ง่าย

  4.เป็นการแสดงให้เห็นว่าทำตามมาตรการของรัฐบาลเพราะการทำบัญชีชุดเดียวเกิดจากการที่ทางรัฐบาลเล็งเห็นว่ามีความสำคัญทำให้ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกิจได้ง่ายว่ามีรายรับเท่าไหร่และมีการจ่ายภาษีถูกต้องหรือไม่

  5.วางแผนภาษีได้ง่ายขึ้น เพราะมีการรวบรวมรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ทำให้คนทำธุรกิจได้เห็นถึงรายรับรายจ่ายและงบการเงิน เพื่อให้จ่ายต่อการจ่ายภาษี ทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการวางแผนในการพิจารณาว่ารายจ่ายใดบ้างที่สามารถนำมาช่วยลดหย่อนภาษี

  6.เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย ตอบโจทย์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจที่ยังต้องการต้นทุนในการนำไปใช้ลงทุนเพิ่ม หากคุณวางแผนจะต่อยอดธุรกิจการทำบัญชีชุดเดียวช่วยเอื้อประโยชน์ในส่วนนี้ได้ ธุรกิจที่ต้องการเติบโตในอนาคตจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำ บัญชีชุดเดียว 

  7.ผู้ประกอบการหมดกังวลว่าจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง สร้างความสบายใจให้กับคนทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี แตกต่างจากการทำหลายบัญชีที่ต้องมาไล่ตรวจสอบภายหลังว่าได้หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่

  8.การทำบัญชีชุดเดียวจะทำให้คุณได้รับการลดหย่อนภาษี เช่น รายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษี รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่รายได้มากกว่า  300,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในส่วนนี้ก็จะได้รับการลดหย่อนและจะเสียภาษีเพียง 15% เป็นผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบจะได้รับอย่างถูกต้อง

  หากไม่เข้าร่วมมาตรการทำ บัญชีชุดเดียว จะเกิดอะไรขึ้น

  จริงอยู่ที่คนทำธุรกิจที่ไม่อยากจะเข้าร่วมมาตรฐานเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการ แต่หากคำนึงถึงผลที่ตามมาหากไม่เข้าร่วมมาตรการนี้ก็ต้องบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียเพราะมาตรการนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการแต่อย่างใด ทั้งยังทำให้ธุรกิจมีความโปร่งใสเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นหากไม่เข้าร่วมผลที่ตามมาในอนาคตคือกรมสรรพากรจะตรวจสอบการเสียภาษีว่าได้มีการยื่นแบบและเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ มีการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่ นอกจากนั้นยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการทำธุรกิจ SMEs เนื่องจากธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจรายเล็กที่ต้องได้รับแรงสนับสนุนทุกด้านเผื่อผลักดันธุรกิจประสบความสำเร็จและการทำ บัญชีชุดเดียว ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้ง่ายต่อการขอสินเชื่อ หากไม่เข้าร่วมเรียกได้ว่าทำให้ผู้ประกอบการพลาดโอกาสหลายอย่างทีเดียวในการเข้าถึงสินเชื่อ

  อยากเข้าร่วมมาตรการ บัญชีชุดเดียว ทำอย่างไร

  สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่หรือผู้ที่สนใจวางแผนอยากจะเข้าร่วมมาตรการทำบัญชีเดียว ง่ายมากเราแนะนำให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อนำไปยื่นที่กรมสรรพากรสาขาที่ใกล้กับสำนักงานหรือสถานที่ประกอบการ โดยจะแบ่งการจัดเตรียมเอกสารเป็น 2 ส่วนคือเอกสารบัญชีกับเอกสารงบการเงิน

  เอกสารบัญชีจะประกอบไปด้วย 

  1. บัญชีรายวัน (5 เล่ม : ซื้อ/ขาย/จ่าย/รับ/ทั่วไป)
  2. บัญชีแยกประเภท
  3. บัญชีสินค้า

  บัญชีอื่น ๆ ตามความจำเป็นในการทำบัญชีของธุรกิจ

  เอกสารงบการเงิน ประกอบด้วย 

  1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
  2. งบกำไรขาดทุน
  3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
  4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  5. งบกระแสเงินสด (ถ้ามี)
  6. งบการเงินรวม (ถ้ามี)

  จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและนำไปยื่นที่กรมสรรพากรได้เลย คำถามคือจะทราบได้อย่างไรแล้วหลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยจะได้รับการจดแจ้ง ง่ายมากเพราะทางกรมสรรพากรจะส่งอีเมลเป็นหลักฐานว่าได้รับการจดแจ้งเป็นที่เรียบร้อย ผู้ประกอบการสามารถใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้เข้าร่วมมาตรการ บัญชีชุดเดียว เป็นที่เรียบร้อย 

  เมื่อทราบแล้วว่าการทำ บัญชีชุดเดียว สำคัญอย่างไร ผู้ประกอบจะต้องเช็กว่าธุรกิจที่ทำอยู่สามารถเข้ามาตรการได้หรือไม่ ซึ่งจากข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการนี้แล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สามารถทำบัญชีเดียวได้คือต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเทียบกับระยะเวลาทำบัญชีซึ่งมีระยะเวลาครบ 1 ปี และวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นก่อนจะยื่นเอกสารอย่าลืมเช็กว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นสามารถเข้าร่วมมาตรการได้หรือไม่

  บทสรุป

  จากความหมายและความสำคัญของ บัญชีชุดเดียว ยืนยันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนทำธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้ามเพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทอย่างโปร่งใส แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียภาษีของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจในอนาคตเพราะเมื่อทำบัญชีเดียวแล้วเอื้อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อทำธุรกิจ เพราะธนาคารจะตรวจสอบได้ง่ายจากบัญชีเดียวเนื่องจากเป็นการแสดงบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพจริง สร้างความน่าเชื่อถือการทำธุรกรรมทางการเงินจึงง่ายและสะดวก ที่สำคัญผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการยื่นเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายและงบการเงินย้อนหลังกับกรมสรรพากร เนื่องจากทางกรมสรรพากรสามารถเข้าตรวจเช็กได้จากบัญชีเดียว ในกรณีของคนที่กำลังวางแผนธุรกิจหรือคนที่กำลังทำธุรกิจ SMEs จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เอื้อประโยชน์และผลักดันธุรกิจหรือบริษัทให้อยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องพร้อมเติบโตในอนาคต ไร้ความกังวลว่าจะถูกตรวจสอบ สร้างความสบายใจให้กับผู้ประกอบการและคู่ค้ารวมถึงกลุ่มลูกค้าด้วยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการว่าให้ความสำคัญกับการทำบัญชีและการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจเช่นกัน ซึ่งด้วยความสำคัญทั้งหมดนี้ทำให้คนทำธุรกิจในยุคนี้หันมาทำบัญชีเดียวมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต

  เรื่องเหล่านี้คือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ บัญชีชุดเดียว หากว่าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้าร่วมมาตรการบัญชีเดียวสามารถสอบถามหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร เพื่อให้คุณได้วางแผนเข้าร่วมมาตรการบัญชีเดียวอย่างถูกต้องนั่นเอง📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ