fbpx

ภ.ง.ด.94 คืออะไร ใครต้องยื่นบ้าง

ภ.ง.ด.94

เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำบัญชีและเสียภาษีถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีรายได้ในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษี เพื่อให้รัฐนำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข รวมไปถึงเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งภาษีมีการแบ่งแยกออกเป็นหลากหลายประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีโรงเรือน ภาษีนิติบุคคลซึ่งจัดเป็นภาษีทางตรง สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าตนเองต้องจ่ายภาษีหรือไม่นั้นให้พิจารณาแต่ละประเภทไปโดยผู้ที่มีรายได้ตรงตามข้อกำหนดจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายการในการยื่นภาษี สำหรับวันนี้เราขอพูดถึง “ภ.ง.ด.94” หรือแบบแสดงรายการที่ใช้สำหรับการยื่นภาษีครึ่งปีบุคคลธรรมดา โดยตามกฎหมายแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ตรงตามประเภทที่ 5 ถึง 8 ในเดือนมกราคม-มิถุนายนจำนวนเงินถึง 60000 บาท หากเข้าข่ายนี้จะต้องยื่นเอกสาร ภ.ง.ด.94 ด้วยความสำคัญนี้จึงต้องพิจารณาว่าคุณจะต้องยืนเอกสารดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นเอกสารสำคัญนี้รวมถึงรายได้ประเภทใดบ้างที่จะต้องยื่นในบทความนี้ไขข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ภ.ง.ด.94 คืออะไร คุณต้องยื่นไหม

  ภ.ง.ด.94  คือแบบแสดงรายการที่ใช้ในการยื่นภาษีครึ่งปีบุคคลธรรมดาหรือก็คือการชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไว้ ซึ่งมาจากการคำนวณรายได้ครึ่งปีหลัง ผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าวคือบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หากเช็กแล้วว่าเข้าข่ายตรงกับผู้มีรายได้ตามกำหนดคุณจะยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือคนทั่วไปสถานะโสดที่มีรายได้ตั้งแต่ 60000 บาท จะต้องยื่น ภ.ง.ด.94
  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือคนทั่วไปสถานะแต่งงาน ต้องมีรายได้รวมกันตั้งแต่ 120000 บาท จะต้องยื่น ภ.ง.ด.94

  ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่ารายได้ของคุณนั้นเข้าข่ายรายได้ตรงตามประเภทที่ 5 ถึง 8 ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ สำหรับรายได้ตรงตามประเภทที่ 5 ถึง 8 มีดังนี้

  รายได้ประเภทที่ 5 รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าคอนโดหรือที่ดินรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงค่าเช่ารถยนต์ด้วย 

  รายได้ประเภทที่ 6 รายได้จากวิชาชีพ ไม่รวมฟรีแลนซ์ เช่น นักบัญชี สถาปนิก ช่างประณีตศิลปกรรม 

  รายได้ประเภทที่ 7 รายได้ค่าจ้างและค่ารับเหมาที่มีการลงทุน เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ 

  รายได้ประเภทที่ 8 รายได้ที่ไม่ได้จัดอยู่ใน 1-7 เช่น คนที่ทำร้านเสริมสวย นักแสดง ศิลปิน ขายของออนไลน์ รับจ้างทั่วไป นักกีฬาอาชีพ กำไรจากการการขายกองทุน ไม่เว้นแม้แต่ Youtuber Blogger รวมถึงเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากการได้รับมรดก

  จะเห็นว่าจากผู้มีรายได้ประเภทพนักงานเงินเดือน ฟรีแลนซ์ เงินที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เงินจากดอกเบี้ยและเงินปันผล ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เข้าข่ายประเภทที่ 1-4 สำหรับผู้ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตามข้อมูลข้างต้นซึ่งเป็นรายได้ประเภทที่ 5-8 จะต้องทำการจะต้องยื่น ภ.ง.ด.94 ให้ถูกต้องและตามกำหนด 

  อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นการยื่นแบบแสดงรายการที่มีความจำเป็นต้องยื่น ยังมีหลายคนเกิดความสงสัยตามมาว่าถ้าไม่ยื่นได้ไหมหรือจะโดนค่าปรับอย่างไรบ้าง ตามกฎหมายแล้วค่าปรับไม่ยื่นจะอยู่ที่ 2000 บาท รวมถึงดอกเบี้ยจากภาษีที่ต้องจ่ายในอัตรา 1.5% ต่อเดือน โดยแบ่งค่าปรับได้ 2 กรณีดังนี้

  1. กรณียื่นแบบแสดงรายการล่าช้าไม่เกิน 7 วัน  จะต้องเสียเบี้ยปรับ 100 บาท
  2. กรณียื่นแบบล่าช้าเกินกว่า 7 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ 200 บาท

  วันนี้สามารถยื่น ภ.ง.ด.94 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

  ในอดีตการยื่นเอกสารดังกล่าวเมื่อเทียบกับปัจจุบันนับว่ายุ่งยากมากกว่าเนื่องจากไม่มีการยื่นแบบออนไลน์ แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าสะดวกสบายไม่น้อยเพราะคุณสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ได้ผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th ทำได้โดยไม่ต้องมีการแนบเอกสารใด ๆ เพียงเลือกกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้น โดยจะต้องกรอกข้อมูลอันเป็นความจริงตั้งแต่ในการเลือกสถานะของตนเองว่าอยู่ในสถานะโสดหรือว่าแต่งงานแล้วเพราะหากว่ามีคู่สมรสคุณสามารถยื่นแบบรวมกันได้ ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องชำระภาษีในทันเพราะยังพอมีเวลาให้คุณได้เตรียมชำระคือเมื่อยื่นแบบแล้วสามารถชำระภายหลังได้โดยต้องตามช่วงเวลาที่กำหนด 

  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 อย่าลืมยื่นภาษีตอนสิ้นปีอีกครั้ง

  อย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นว่าการยื่น ภ.ง.ด.94 เป็นการจ่ายภาษีล่วงหน้าครึ่งปีไว้เท่านั้น หากเมื่อถึงสิ้นปีจะต้องชำระภาษีอีกครั้ง เป็นการจ่ายภาษีส่วนที่เหลือโดยวิธีคิดคำนวณง่ายมาก ๆ ว่าคุณจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่หรือขอคืนเท่าไหร่เพียงพิจารณาตามคำแนะนำนี้ 

  • ถ้าคุณจ่ายไปเมื่อครึ่งปีน้อยกว่าที่คำนวณได้ตอนสิ้นปีสามารถจ่ายเพิ่มส่วนที่เหลือได้เลย
  • ถ้าคุณจ่ายไปเมื่อครึ่งปีมากกว่าที่คำนวณได้ตอนสิ้นปีให้ขอคืนส่วนที่เหลือ
  • สำหรับคนที่จ่ายไปเมื่อครึ่งปีเท่ากับที่คำนวณตอนสิ้นปีถือว่าการยื่นภาษีเรียบร้อยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 

  อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายคนมีความกังวลว่าจะไม่สามารถเสียภาษีได้ตามกำหนดเพราะเตรียมค่าใช้จ่ายไม่ทัน คุณวางใจได้เลยในปัญหานี้เพราะว่าผู้เสียภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนจ่ายได้ โดยแบ่งเป็น 3 งวดทั้งนี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยอีกด้วย ช่วงเวลาในการแบ่งชำระ มีดังนี้ 

  • งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯ จะต้องยื่นและชำระตามกำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน
  • งวดที่ 2 ชำระอย่างเดียว ตามกำหนดภายในวันที่ 31 ตุลาคม
  • งวดที่ 3 ชำระอย่างเดียว ตามกำหนดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

  การแบ่งชำระเป็นงวด ๆ จะทำให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะต้องชำระงวดละเท่าไหร่ ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไม่ทำให้คุณต้องจ่ายเงินก้อนภายในวันเดียว ซึ่งสำหรับบางคนแล้วอาจเป็นจำนวนเงินไม่น้อยและกระทบค่าใช้จ่ายจำเป็นในครอบครัว การแบ่งชำระจึงนับว่าช่วยให้คนที่มีรายได้เข้าข่ายต้องยื่น ภ.ง.ด.94   ได้มีทางเลือกในจ่ายซึ่งนับว่าลดความกังวลทำให้ทุกคนอยากจะยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดอีกด้วย

  เตรียมตัวอย่างไรในการยื่น ภ.ง.ด.94

  ต้องบอกว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการที่คุณสามารถทำได้ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนั้นการเตรียมตัวจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องการเดินทางไปยื่นเอกสารที่กรมสรรพากร คุณสามารถยื่นได้ผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้สิ่งสำคัญจะต้องทำความเข้าใจในการคำนวณภาษีเบื้องต้นก่อน อย่างค่าลดหย่อน ตรงนี้สามารถหักตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะหักได้เพียงครึ่งปีเนื่องจากเป็นการยื่นภาษีครึ่งปีหลัง เช่น ถ้าลดหย่อนส่วนเหลือเพียง 20000 บาท จาก 40000 บาท 

  ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจคือคุณต้องเตรียมตัวยื่นแบบให้ตรงตามกำหนดด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาทีหลังในการยื่นย้อนหลังและโดนเรียกเก็บค่าปรับ สำหรับช่วงเวลาในการยื่นแบบในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี นอกจากนั้นจะต้องเช็กลิสต์ด้วยว่าตนเองเข้าข่ายว่าจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 หรือไม่ เช่น การที่มีรายได้ตามประเภทที่กำหนดและต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน

  บทสรุป

  สำหรับบางคนมีความรู้สึกว่าขั้นตอนการยื่น ภ.ง.ด.94 มีความยุ่งยากเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริงแล้วเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเพราะการเสียภาษีทุกประเภทถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีเป็นผู้มีรายได้มากหรือน้อยอย่างไรสิ่งสำคัญจะต้องเช็กก่อนว่าตรงตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ในการเสียภาษี หากพบว่าตรงตามที่ได้กำหนดไว้แน่นอนว่าจะต้องมีการเสียภาษียื่นเอกสารให้ถูกต้องทั้งนี้เพื่อไม่ให้ได้รับการเรียกเก็บค่าปรับในภายหลังและถือว่าได้ทำตามกฎหมายและมีส่วนรับผิดชอบทางสังคม ทั้งนี้หากคุณไม่สามารถจะจ่ายภาษีได้ในรอบเดียวแนะนำให้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าโดยแบ่งเป็นงวดไปจะช่วยแบ่งเบาภาระได้มากกว่าจ่ายในครั้งเดียว สำหรับการชำระภาษีสามารถชำระได้ผ่านตู้ ATM เป็นช่องทางที่สะดวกสบายและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่กรมสรรพากรโดยชำระก่อนเวลา 22.00 น. ตามกำหนดวันที่ต้องชำระ