fbpx

ลูกหนี้ค้างนาน จัดการปัญหานี้อย่างไร

ลูกหนี้ค้างนาน

ปัญหาของผู้ประกอบการที่พบบ่อยอย่างหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจสะดุดขาดสภาพคล่อง หรือแม้แต่สร้างความหงุดหงิดใจให้กับผู้ประกอบการคือ “ลูกหนี้ค้างนาน” โดยเฉพาะในกรณีที่ผ่านมาที่เกิดการแพร่กระจายระบาดของโควิด 19 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและการเงินทำให้หลายคนขาดสภาพคล่องมีผลต่อการชำระหนี้สินเป็นผลให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้คำถามที่จะจัดการปัญหาอย่างนี้อย่างไรดีหากลูกหนี้ค้างนานเกินไปเพราะทางผู้ประกอบการเองก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นกันวันนี้เรามีคำแนะนำมาบอกสำหรับการจัดการปัญหาลูกหนี้ค้างนาน เพื่อให้ได้รับการชำระง่ายขึ้น หรือแม้แต่เป็นแนวทางที่ช่วยให้จัดการปัญหาลูกหนี้ไม่ยอมชำระได้

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ทำความเข้าใจ ลูกหนี้ค้างนาน คืออะไร

  ก่อนจะไปพูดถึงวิธีจัดการปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจก่อนว่า ลูกหนี้ค้างนาน หมายถึงอะไร ลูกหนี้ค้างนาน คือการได้รับการชำระจากลูกหนี้ที่เกินกำหนดจากระยะเวลาที่ได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้ เช่น มีระยะเวลาการให้เครดิต 15 วัน 30 วัน นับแต่หลังจากที่มีการมอบสินค้า แต่หลังจากนั้นลูกหนี้ค้างนานแล้วไม่ชำระหนี้ตาม ทำให้เกิดปัญหาตามมาและต้องหาวิธีจัดการเพื่อให้มีการชำระตามเวลาที่กำหนดไว้

  แก้ปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ผู้ประกอบการควรรู้

  ต้องยอมรับว่าทุกวันปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ไม่ชำระหนี้สินตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยและเหล่าเจ้าหนี้ทั้งหลายต้องหาทางรับมือ เพื่อให้ได้รับการชำระเงินคืนและต้องเลยว่าแม้จะไม่มีสถานการณ์มาบีบบังคับ ก็ได้ทำให้ ลูกหนี้ค้างนาน ด้วยการเงินที่ขาดสภาพคล่องของแต่ละคน หรือแม้แต่ลูกหนี้บางคนที่พยายามหลบเลี่ยง แต่ปัญหานี้มีทางออก ผู้ประกอบการสามารถจัดการได้อย่างคำแนะนำเหล่านี้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาลูกหนี้ค้างนาน สำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจและต้องการหาวิธีจัดการกับลูกหนี้ที่ไม่ยอมชำระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินที่ตกลงกันไว้ แนวทางเหล่านี้ช่วยคุณได้ เป็นวิธีและแนวทางที่ได้ผลตั้งแต่การใช้จิตวิทยาในการเจรจา ไปจนถึงขั้นเด็ดขาดที่จะทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถหลบเลี่ยงการชำระหนี้ได้

  เริ่มต้นจากการเจรจาต่อรอง

  เป็นวิธีการจัดการลูกหนี้ในขั้นแรก เพราะถือว่าเป็นการทวงถามที่ประนีประนอมที่สุด ไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้ ทั้งเป็นวิธีแรกที่นิยมใช้ในการติดตามทวงถามให้มีการชำระเข้ามาตามกำหนด สำหรับวิธีนี้เป็นการติดตามทวงหนี้เบื้องต้นด้วยวาจา การเจรจาพูดคุยเพื่อทำให้เล็งเห็นถึงผลที่ตามมาหากว่าไม่ชำระตามกำหนด นับเป็นการใช้จิตวิทยาอย่างหนึ่งก่อน โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำคือก่อนติดต่อสอบถามไปยังลูกหนี้ จะต้องวางแผนในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาของการชำระหนี้ เพื่อนำไปเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ ข้อดีของการเจรจาต่อรองเงิน ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาลูกหนี้หลบหลีกเลี่ยงการชำระและทำให้ได้ทางออกที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากการเจรจาต่อรองจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นได้ไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้มากจนเกินไป ส่งผลให้ลูกหนี้ชำระตามกำหนดได้ ในขณะเดียวกันก็นับว่าเป็นวิธีที่ประนีประนอมที่บางครั้งก็ยืดหยุ่นจนเกินไป ไม่สามารถใช้วิธีนี้กับลูกหนี้ที่ตั้งใจจะหลบเลี่ยงด้วยเหตุผลอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อใช้วิธีเจรจาแล้วไม่ได้ผลจึงต้องหาวิธีอื่นร่วมด้วย 

  มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในการติดตามทวงหนี้

  ในกรณีที่เจรจาแล้วยังไม่ได้รับการชำระหนี้แนวทางในการทวงหนี้อย่างหนึ่งคือการส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ในการติดตามทวงหนี้สินโดยในรายละเอียดของเอกสารจะต้องมียอดชำระค่าดอกเบี้ยค่าปรับต่าง ๆ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการแบ่งการส่งเอกสารออกเป็น 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นการตักเตือนก่อน ฉบับที่ 2 จึงค่อยมีการเพิ่มค่าปรับ ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน วิธีนี้ถือว่าเป็นการติดตามทวงหนี้ที่ได้ผล เพราะมีผลต่อการส่งของขึ้นชั้นศาลในอนาคต ซึ่งทำให้ลูกหนี้เกิดความกระตือรือร้นที่จะชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดมากยิ่งขึ้น

  ให้สำนักงานทนายความเข้าช่วย

  ในบางกรณีที่ติดตามทวงหนี้ด้วยหลายวิธีแล้วยังไม่ได้ผล การให้สำนักงานทนายความเข้าช่วยเจรจาหรือใช้บริการบริษัทติดตามทวงหนี้ ก็นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเร่งรัดให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระนาน  ชำระตามหนี้สินตามกำหนด ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับผู้หนี้อยู่ไม่น้อยเพราะมีเรื่องข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการเองย่อมไม่ต้องการที่จะใช้วิธีนี้สักเท่าไหร่ เพราะเป็นการสร้างความกดดันที่อาจทำให้ ลูกหนี้ค้างนาน หลบเลี่ยงการชำระหนี้สิน แต่ก็เป็นวิธีที่นิยมใช้กันเมื่อถึงจุดสูงสุด ใช้วิธีอื่นมาแล้วไม่ได้ผลนั่นเอง

  ความถี่ในการทวงหนี้

  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างแรงกดดันให้ ลูกหนี้ค้างนาน ยอมจ่ายแต่โดยดี ดูเหมือนเป็นการสร้างความกดดันทีเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผล เช่น เริ่มทวงหนี้วันละ 1 ครั้งและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำให้ลูกหนี้เกิดความเข้าใจว่าผู้ประกอบการไม่นิ่งนอนใจและจะมีมาตรการขั้นต่อไปในการติดตามทวงหนี้

  การติดต่อผู้ค้ำประกันในการเจรจา

  เป็นการกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะจะพบว่าลูกหนี้มักจะเกรงใจผู้ค้ำประกัน บวกกับทางผู้ค้ำเองก็ต้องมีการพูดคุยเจรจาให้ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการชำระหนี้ไวขึ้นนั่นเอง เพราะมักจะพบว่าหากไม่ชำระหนี้สินตามกำหนด ผู้ค้ำประกันจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเรียกได้ว่าการที่เป็นหนี้แต่ละครั้ง จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถติดตามทวงหนี้และได้ผล หากคุณเป็นผู้ประกอบการและพยายามใช้มาหลายวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ผลลองใช้วิธีนี้กันดู จะช่วยให้คุณได้รับการชำระหนี้สินไวขึ้น

  ใช้วิธีติดตามหนี้ในทุกช่องทาง

  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารจดหมายไปยังที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย เหล่านี้แม้ว่าจะเป็นเพียงเอกสารก็ตาม ถือเป็นวิธีที่ค่อนข้างสร้างกดดันให้กับลูกหนี้อยู่ไม่น้อย แต่ก็มักจะใช้ในยามจำเป็นหรือลูกหนี้ค้างนานเกินไปเท่านั้น หรือมีการผัดวันมาเรื่อย ๆ จนเกินกว่าที่ได้กำหนดและตกลงกัน ในบางรายมีการโทรศัพท์ไปยังที่ทำงานของลูกหนี้ เพื่อติดต่อทวงถาม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพบว่าลูกหนี้พยายามหลบเลี่ยงการชำระโดยไร้เหตุผล เป็นเพียงความต้องการที่จะไม่ชำระหนี้เท่านั้นเอง 

  ลูกหนี้ค้างนาน เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการพบได้บ่อย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้งทนายเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องนี้ และยังช่วยในการติดตามทวงหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้เรื่องของการทวงหนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ที่จะเจรจาให้สำเร็จ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเห็นใจ นับเป็นการวางตัวที่สร้างความน่าเชื่อถือ ดังนั้นนอกจากติดตามเพื่อที่จะให้ชำระหนี้ตามที่กำหนดแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องแสดงความเห็นใจต่อผู้เป็นลูกหนี้ด้วย ทั้งนี้ก็ต้องมีวิธีรับมือเมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายนั่น คือการเพิ่มสเตปในการทวงหนี้ด้วยการใช้เอกสารและทนายในการติดตามทวงหนี้ เพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีลูกหนี้บางประเภทที่ไม่ทำตามสัญญา หรือไม่ทำตามข้อตกลงพยายามหลบเลี่ยงที่จะชำระหนี้ตามตกลง ผู้ประกอบการจึงต้องใช้วิธีขั้นเด็ดขาดในการดำเนินคดีทางศาลซึ่งมักจะเป็นการติดตามทวงหนี้ซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายที่มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกหนี้ติดหนี้นาน 

  บทสรุป

  เรียกได้ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่อาจเลี่ยงได้ในการทำธุรกิจ การทวงถามติดตามหนี้สิน เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพราะสุดท้ายแล้วมักจะเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะธุรกิจก็ตามที่มีลูกหนี้ ดังนั้นหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจใดก็ตามที่คาดว่าจะต้องมีการกู้เงินหรือมีลูกหนี้ ลองนำวิธีข้างต้นไปใช้ในการติดตามเพื่อให้ได้รับการชำระตามกำหนด เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลว่า ลูกหนี้ค้างนาน เกินไป นอกจากนั้นแล้วยังเป็นวิธีที่เลือกใช้ได้ตามสเตป และความจำเป็นอีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่ามีทั้งลูกหนี้ที่ทำตามกติกา หรือคนที่พยายามหลบเลี่ยงโดยไม่ติดต่อ หรือแจ้งปัญหา ทำให้เกิดดอกเบี้ยค่าชำระนานพอกเป็นหางหมู และมักจะเรียกเก็บยากขึ้นไปอีก📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนบริษัทดีที่สุด™