fbpx

การบัญชีบริหารคืออะไร

บัญชีบริหาร

การเริ่มต้นทำธุรกิจจะเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าสามารถรู้ วิธีวิเคราะห์รายได้ของธุรกิจเป็นอย่างไร ได้กำไรมากน้อยแค่ไหนดูได้จาก บัญชีบริหาร ซึ่งธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างมีระบบ เรื่องบัญชีกับธุรกิจจึงขาดไม่ได้เลย ไม่เพียงเท่านี้ยังเป็นตัวช่วยในการจัดสรรการบริหารรวบรวมงบประมาณ กำหนดต้นทุนหากวันใดต้องการลงทุนเพิ่ม ที่สำคัญมันมีผลหากคุณต้องการไปยื่นภาษีเรื่องนี้ผู้ประกอบการไม่ควรละเลย นอกจากนี้ใช้เพื่อตัดสินใจระยะสั้นและวิเคราะห์โครงการลงทุนระยะยาว ฉะนั้นวันนี้เราจึงตีความหมายออกมาได้ว่า การ บัญชีบริหาร คือ การรวบรวมจดบันทึกข้อมูลควบคู่ไปกับการวิเคราะห์และรายงานสถานะข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ

ไม่ว่าคุณจะทำบัญชีด้วยตัวเองหรือจ้างนัก บัญชีบริหาร ธุรกิจควรดำเนินไปด้วยการบริหารที่มีความรอบคอบอยู่ได้คิดแค่ว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วจะทำอย่างไรต่อไปก็ได้ ซึ่งนั้นอาจไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณและผลประกอบการแน่นอน วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ได้ศึกษาหาความรู้ดังนี้

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  บัญชีบริหาร มีความสำคัญอย่างไรเราตอบได้

  แน่นอนความสำคัญแรกคือธุรกิจจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลย อย่างที่เราเคยได้ยินธุรกิจจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะกับเงินหรือคนห้ามขาดสิ่งนี้ไปควบคู่ไปกับการตัดสินใจ ฉะนั้นหากคุณอยู่ในฐานะผู้บริหารจึงจำเป็นมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูล บัญชีบริหาร เพราะเป็นเรื่องของผลกำไร การประเมินการว่าหากมีการเพิ่มเติมปรับปรุงต้องทำอย่างไรดูข้อมูลในส่วนนี้ประกอบยกตัวอย่างได้ดังนี้

  1.ปีนี้ผลประกอบการออกมาแล้วว่าฐานะทางการเงินของธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหากต้องการพัฒนาธุรกิจให้ใหญ่โตไปอีกเหมาะมากในช่วงนี้ บัญชีบริหารประเมิณและควบคุมได้

  2.เมื่อมีการตรวจสอบบัญชีแล้วเห็นว่ากิจการมีผลกำไรมาก จึงได้มีการเพิ่มโบนัสให้แก่พนักงาน ถือเป็นการให้กำลังใจคนทำงาน ทำให้ธุรกิจจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.มีการรับสินค้าเข้ามาเพิ่ม จากเดิมมีกำไรอยู่แล้วอยากให้กำไรงอกเงยขึ้นอีก

  จากข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นในระดับหนึ่งแล้วว่าข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญมากทำให้ธุรกิจมีการวางแผน ไปจนถึงอนาคตได้ หากคุณอยากให้ธุรกิจสามารถดำเนินอย่างบรรลุเป้าหมายควรศึกษาและนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในบัญชีบริหาร

  6 ประโยชน์ของ บัญชีบริหาร

  1. บัญชีบริหารเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ข้อมูลทางบัญชีแม้จะเป็นเพียงตัวเลขแต่มันสะท้อนและสามารถทำให้รู้ว่าสถานะของธุรกิจในเวลานี้เป็นเช่นไร หากต้องตัดสินใจสิ่งนี่แหละจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดี
  2. แม้จะเป็นเพียงข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบัน แต่บัญชีบริหารมันสามารถทำให้คุณทันต่อเหตุการณ์อย่างเช่น ราคาสินค้าเมื่อปีที่แล้วเท่าไหร่ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเท่าไหร่ แน่นอนทำให้คุณเห็นความแตกต่าง เมื่อต้องตัดสินใจในเวลาอันเร็วข้อมูลบัญชีบริหาร ช่วยคุณได้ 
  3. บัญชีบริหารมีความแม่นยำถูกต้อง หากคุณลงรายละเอียดไม่ถูกต้องก็ไม่มีประโยชน์เลย เพราะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในธุรกิจ แถมยังสร้างปัญหาที่ยุ่งยากแก่คุณในอนาคตและปัจจุบันอีกด้วย ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ง่ายคือเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง โดยต้องระบุแหล่งที่มาครบถ้วน 
  4. บัญชีบริหารนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ ข้อมูลทางบัญชีจะมีประโยชน์มากขึ้นหากสามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดได้ อย่างเช่นสถานะธุรกิจในปีก่อนกับปีนี้แตกต่างกันแค่ไหน อย่างไร รายรับรายจ่ายเป็นอย่างไร สาเหตุมาจากไหน หากมีข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่กล่าวมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยยากต้องรื้อข้อมูลเก่ามาดู 
  5. มีข้อมูลทางการบัญชีส่วนใหญ่อาจจะเป็นตัวเลขแต่การนำข้อความหรือประโยคควรมีข้อมูลที่กระชับและเข้าใจง่ายซึ่งบัญชีบริหารสามารถสรุปผลออกมาได้อย่างตรงประเด็น 
  6. บัญชีบริหารช่วยในเรื่องการลดต้นทุนได้ไม่ยาก ช่วงแรกเริ่มของธุรกิจแน่นอนคุณอาจจะยังไม่สามารถเห็นถึงความแตกต่างของราคาสินค้า หากแต่ธุรกิจนั้นดำเนินการมาอย่างยาวนาน มีรายรับรายจ่ายถูกบันทึกในรูปแบบบัญชีบริหาร  ทุกธุรกิจล้วนหวังผลกำไร แต่จะดีแค่ไหนหากคุณรู้จักวางแผน ตรวจสอบบัญชีย้อนหลังเพื่อหาข้อมูล แล้วนำมาคู่กับการตัดสินใจในการเลือกสินค้าที่ถูกและสร้างกำไรให้ได้มากที่สุด นั้นก็ถือเป็นการลดต้นทุนแล้ว

  มาถึงช่วงท้าย ๆ เชื่อว่าคุณคงเห็นแล้วว่า บัญชีบริหาร มีประโยชน์กับธุรกิจแค่ไหน ไม่ใช่แค่การได้รู้ถึงสถานะทางธุรกิจหรือผลกำไรตั้งแต่เปิดกิจการมา แต่มันยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน เปรียบเทียบความต่าง เพื่อใช้ควบคู่ในการตัดสินใจ ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีสำหรับกิจการ ให้สามารถดำเนินการไปอย่างมั่นคง

  เมื่อนำบัญชีบริหารไปปฏิบัติในการประกอบธุรกิจรับรองรุ่ง

  การรู้แค่ความหมายของบัญชีบริหารอาจไม่เป็นผล หากไม่รู้จักการนำไปปฏิบัติใช้ให้เหมาะสม ฉะนั้นวันนี้เราจึงขอเสนอการปรับใช้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

  1) บัญชีบริหารนำไปใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ผลลัพธ์ที่ดีและได้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มทุน 

  2) จะมีประโยชน์มากหากคนเหล่านี้สามารถนำผลจากการศึกษาเกี่ยวกับ บัญชีบริหาร อาทิ นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ใช้งบการเงินทั่ว ๆ ไป บุคคลเหล่านี้ก่อนจะตัดสินใจจะนำไปใช้ประกอบทุกครั้ง

  3) ใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างเกิดประสิทธิผลนั้นคือผู้บริหารส่วนใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของบัญชีบริหาร ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 

  4) บัญชีบริหารมีประโยชน์ต่อด้านอื่น ๆ อาทิ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ การปรับปรุงธุรกิจ ทั้งหมดล้วนจำเป็นต้องใช้ บัญชีบริหาร

  นักบัญชีบริหารทำหน้าที่ดังนี้

  สำหรับธุรกิจที่สำหรับธุรกิจที่พึ่งเริ่มหรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่ขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีบริหารโดยตรง ธุรกิจใหญ่ ๆ หรือมีผลประกอบการเยอะ ๆ ส่วนใหญ่มักจะจ้างนักบัญชีบริหาร ถือว่าเขาเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญไม่น้อย เพราะบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบระบบบัญชีของคุณ ข้อได้เปรียบของการจ้างนักบัญชีบริหารแบบนี้คือเขาจะมีจรรยาบรรณที่เราสามารถไว้วางใจได้และคุณสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างไร้กังวล ฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่านักบัญชีบริหารมีหน้าที่อย่างไรบ้าง

  1.หน้าที่ของนักบัญชีบริหาร

  ไม่ว่าสถานประกอบนั้นจะเป็นบริษัทจำกัดมหาชนหรือธุรกิจเอกชนและหน่วยงานราชการ นักบัญชีบริหารมีหน้าที่ในการทำข้อมูลด้านบัญชีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น งานบัญชีแยกประเภทออกจากงานบัญชีประเภทอื่น ๆ ซึ่งทำให้บริษัทมีงบประมาณสามารถนำไปใช้พัฒนาส่วนอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้เขายังมีหน้าที่ในการจัดการเลือกการลงทุนได้ ซึ่งสรุปได้ง่าย ๆ คือหน้าที่ตรงนี้ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นและจัดการการลงทุนได้ หากคุณเลือกพวกเขามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจจะเป็นผลดีมาก เพราะนักบัญชีบริหารจะทราบถึงความเสี่ยงแล้ววางแผนให้แก่คุณ 

  2.พื้นฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องตัวเลข 

  ด้วยทักษะขั้นพื้นฐานในด้านตัวเลขคณิตศาสตร์ทำให้นักบัญชีบริหารเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็นความชอบของเหล่านักบัญชีบริหารอยู่แล้วที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านนี้มาทำให้สามารถมองเห็นอนาคตของธุรกิจในภาพกว้าง โดยใช้หลักการทางบัญชีนี่แหละเป็นตัวนำทาง เพียงเท่านี้ยังไม่พอนักบัญชีบริหารยังมีความรู้ด้านสื่อสังคม การตลาด ซึ่งสามารถเจรจาให้ผู้ประกอบการได้อย่างนุ่มนวลและสามารถชักจูงให้เกิดผลตอบรับที่ดี 

  3.วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจได้ดี 

  แน่นอนผู้ที่ทำบัญชีคลุกคลีกับตัวเลขที่เป็นรายรับ รายจ่าย ผลกำไร จะทำให้นักบัญชีบริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเฉียบขาด ฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารคือวางแผนร่วมด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและธุรกิจจะได้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

  บทสรุป

  บัญชีบริหารมีความสำคัญมากกับการดำเนินธุรกิจ เพราะทุกอย่างล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกันไปหมด ตัวเลขเป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของธุรกิจ หากผู้ประกอบการละเลยเหรือไม่ให้ความสำคัญกับบัญชีบริหารอาจเกิดความยุ่งยากตามมา เช่นนั้นคุณอาจจะเคยเห็นอาชีพหนึ่งคือนักบัญชีบริหารที่เหล่าเจ้าของกิจการหรือบริษัทจะจ้างมาเพื่อควบคุมดูแลในเรื่องบัญชีโดยเฉพาะเพื่อให้นักบัญชีบริหารสามารถนำความรู้ที่มีมาช่วยให้กิจการเป็นไปได้สวยแบบไร้ข้อกังวล📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™