fbpx

เทคนิคการทำบัญชีให้เก่งเหมือนเป็นสำนักงานบัญชี

การทำบัญชี

ในยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในการทำธุรกิจของแต่ละองค์กร จะต้องมีเรื่อง “การทำบัญชี” เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินความเสี่ยงขององค์กรบ่งบอกถึงความมั่นคงว่า ณ เวลานี้ธุรกิจสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่กำลังเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ในแง่ของธุรกิจผู้จัดการระบบบัญชีองค์กร เป็นข้อมูลที่คาดการณ์เรื่องอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้อย่างเห็นภาพและเป็นรูปธรรมมากที่สุด ดังนั้นการมีความรู้ใน การทำบัญชี จึงเป็นเรื่องที่ควรรู้และเป็นเรื่องที่น่าศึกษา ไม่ว่าคุณเริ่มทำธุรกิจแล้วหรือกำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าของกิจการก็ตาม

นอกจากนี้หากใครต้องการทำอาชีพเกี่ยวกับ การทำบัญชี คุณมั่นใจได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้งาน เพราะทุกกิจการมีความต้องการจ้างผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้หรือเรียกได้ว่าแทบทุกองค์กรและถึงแม้ใครที่ไม่ได้จบมาทางสายนี้โดยตรงก็ควรศึกษาไว้ เพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ของคุณให้โดดเด่น ฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำ การทำบัญชี ให้ไร้ปัญหาแบบมือโปร ทำได้ง่ายๆ แบบฉบับที่คนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก อย่าช้า คลิกเข้ามาอ่านกันได้เลย

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  การทำบัญชี ที่ดีควรมีสติ ให้เข้มงวดกับงานอยู่เสมอ

  แน่นอนอยู่แล้วว่าในขั้นตอนของ การทำบัญชี ค่อนข้างมีความซับซ้อนและมีงานทางด้านเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียด ผู้ทำบัญชีจึงควรเรียงลำดับงานการทำบัญชีให้ถูกต้อง ใส่ใจกับข้อมูลหรืองานที่ตนเองได้รับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อง่ายในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปแปลงเป็นข้อมูลทางการทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าสถานะของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไร ทั้งนี้เรามีเทคนิคง่าย ๆ ในการทำบัญชี มาแบ่งปันกันนั่นก็คือการจดบันทึกข้อมูลหรือโน้ตความสำคัญไว้กันลืม นอกจากนี้หากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถช่วยส่งเสริมการทำงานให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ควรนำมาใช้ประกอบ เช่น การบันทึกข้อมูลไว้ในแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณนั้นรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลในงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ในเรื่องของงานเอกสารเองก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้ออื่นเช่นกัน เพื่อเป็นการช่วยในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สบายและเอื้อต่อการทำงานที่ดี ควรจัดโต๊ะและเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ๆ การลำดับงานก็ควรแยกความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานนั้น ๆ ว่าด่วนมากน้อยเพียงใด เพื่อสร้างความลื่นไหลในการทำงานให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการแนบในการบัญชี เนื่องจากเป็นส่วนที่สร้างความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ดีที่สุดในการทำบัญชีทุกขั้นตอน ควรจัดเก็บให้ปลอดภัยและมีสภาพที่ดีที่สุด

  สามารถจำแนกประเภท การทำบัญชี และนำไปใช้ให้ถูกต้อง

  การทำบัญชี อย่างง่าย มีทั้งหมด  5 หมวด ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่นักการบัญชีต้องทราบ ส่วนนี้เป็นพื้นฐานบัญชีที่จะต้องรู้จักเรียกได้ว่าเป็น basic ของการทำบัญชี เสมือนหนึ่งว่าเป็นรากฐานที่คุณจะต้องทราบ เนื่องจากเป็นส่วนที่จะต้องนำไปใช้ในการจำแนกประเภทงบการเงิน เพื่อใช้ในการทำงบดุล ทุกกิจการจะต้องแสดงต่อสำนักงานบัญชีในทุก ๆ ปี ส่วนนี้ควรแยกแยะให้ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เพื่อความน่าเชื่อถือของงานทางด้านการทำบัญชี ซึ่งไม่ควรมีคำว่าผิดพลาดเกิดขึ้นในงาน นักการบัญชีที่เราคุ้นเคยจึงเป็นผู้ที่มีภาพจำว่าน่าเกรงขาม เงียบขรึมอยู่เสมอ เนื่องจากความหลากหลายของข้อมูลและความเข้มงวดในเนื้องานที่หาช่องโหว่ของคำว่าผิด แทบจะไม่เจอ มาเริ่มกันที่ข้อแรกกันได้เลย

  • สินทรัพย์

  หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ‘ทรัพย์สิน’ เป็นวัตถุหรือสิ่งของก็ได้ สินทรัพย์เป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่กิจการนั้น ๆ เป็นเจ้าของ โดยสินทรัพย์สามารถหมุนเวียนมาเป็นเงินสดเงินฝาก ธนบัตร หรือวัตถุที่มีมูลค่าทางการเงิน สามารถแปรมาเป็นเงินได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  

  • หนี้สิน 

  เป็นภาระผูกพันที่เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องสินทรัพย์กับเจ้าของกิจการที่ติดหนี้นั้นได้โดยถูกกฎหมาย การทำบัญชี ที่ดีจะต้องทราบจำนวนของหนี้สินที่ชัดเจน เนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทราบได้ว่ากิจการจะมีปัญหา ในการชำระหนี้ได้ทันหรือไม่ และสะท้อนสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรนั้นๆ ได้ หากมีหนี้สินที่มากจนเกินตัว อาจกล่าวได้ว่ากิจการนั้น มีโอกาสปิดตัวได้ในเร็ววันนี้  แต่ในทางกลับกัน กิจการใดที่ควบคุมหนี้สิน ไม่ให้มากเกินกว่าสินทรัพย์และมีรายได้มากกว่าหนี้สินด้วยแล้วนั้น สะท้อนว่ากิจการนั้น ๆ กำลังไปได้ดีในเรื่องของการลงทุนอยู่เป็นแน่แท้

  • ส่วนของเจ้าของ 

  นักการบัญชีสามารถเรียกส่วนนี้ง่ายๆ ว่า ‘ทุน’  ส่วนของเจ้าของ ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญมากเนื่องจากเป็นตัวที่ทำให้ทราบถึงเงินที่เจ้าของนำมาลงทุน ส่วนนี้จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจหรือที่รู้จักกันทั่วไปในลักษณะของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ฯลฯ ซึ่งการลงทุนของแต่ละกิจการก็แตกต่างและใช้เม็ดเงินที่มากน้อยแตกต่างกันไปตามรูปแบบและความเหมาะสมในการก่อตั้งกิจการนั้น ๆโดยธุรกิจเล็ก ๆ อาจใช้เงินลงทุนไม่มากหรือในขณะเดียวกันการมีหุ้นส่วนน้อย ๆ ที่เป็นจำนวนเงินไม่มาก อันนี้ก็อยู่ในส่วนของเจ้าของเช่นเดียวกัน

  • รายได้

  รายได้เป็นเงินที่กิจการได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ สินค้า การจัดหา การให้บริการและส่งมอบงานที่สำเร็จแล้วให้กับลูกค้า ฯลฯ เหล่านี้เรียกว่ารายได้เช่นกัน มีความสำคัญมากเนื่องจากกิจการ จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและมีโอกาสเติบโต ซึ่งนั้นก็จะเป็นไปตามรูปแบบของการจดทะเบียนบริษัทหรือการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กรนั้น ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม ร้านค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะแสดงในรายละเอียดของการจดทะเบียน ของกิจการนั้น ๆ มีเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่เสมอว่าที่มาของรายได้ขององค์กรนั้นมาจากการทำสิ่งใดนั้นเอง 

  • ค่าใช้จ่าย

  เป็นจำนวนเงินที่กิจการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือการบริการ รวมไปถึงการส่งมอบสินค้าบริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะทั้งหมด เป็นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วสูญเปล่าไป เช่นค่าไฟ ค่าจ้างบริหารเป็นต้น

  ทั้ง 5 หมวดนี้ เป็นการทำบัญชีอย่างง่ายที่นักการบัญชีจะต้องทำความเข้าใจและเป็นความรู้เบื้องต้นใน การทำบัญชี เนื่องจากจะต้องใช้ในการทำงบดุลและเหล่านี้จะเป็นส่วนแสดง ในงบการเงินที่จะต้องบันทึก พร้อมกับแสดงการดำเนินการธุรกิจในทุก ๆ ปี ถ้ารู้และแยกแยะ 5 ข้อนี้ได้ แม้เป็นบุคคลทั่วไปหากมีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะเป็นต่อและมีความได้เปรียบในเรื่องการทำบัญชีมากกว่าคนทั่วไปแน่นอน

  ตรวจสอบดีมีชัยไป มากกว่าครึ่ง

  แน่นอนว่าใน การทำการบัญชี นั้นจะต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอ เนื่องจากข้อมูลที่จัดทำขึ้นในแต่ละองค์กรนั้นจะต้องนำส่งสู่สำนักงานบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสถานะทางการเงินของกิจการเหล่านั้น และในโค้งสุดท้ายนี้ การทำบัญชีค่อนข้างเข้มงวดและต้องอาศัยความใส่ใจเป็นพิเศษ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพียงแค่คุณใส่ใจและเพิ่มความละเอียดของเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน เท่านี้การตรวจสอบก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอน

  บทสรุป

  บทสรุปของการทำบัญชีให้ไร้ปัญหาแบบมืออาชีพจึงอาศัยหลักการง่าย เพียงไม่กี่ข้อ แต่จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะเหล่านี้มีผลต่อการทราบถึงสถานะทางการเงินหรือการดำเนินธุรกิจว่าอยู่ในสถานะที่ได้กำไรหรือขาดทุน หากนักบัญชีทำออกมาได้ดี แน่นอนว่าแม้ในยามที่ธุรกิจมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท้วงที ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการทำบัญชีไม่ว่าจะรับหรือจ่ายควรที่จะต้องมีหลักฐานและรวบรวมไว้ด้วยกันเพื่อหาแหล่งที่มาอย่างละเอียดครบถ้วน โดยนักการบัญชีจะต้องใช้สติ ความเข้มงวดในการทำงาน รวมทั้ง นำความรู้ความสามารถแยกแยะประเภทของการทำบัญชีมาใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้การตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก็เป็นส่วนสำคัญใน การทำบัญชี ด้วยเช่นกัน เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบราบรื่นไปได้ด้วยดี เห็นไหมเพียงไม่กี่ข้อ ไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอน📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™