fbpx

มาดูแนวทางการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

หากใครที่กำลังอยากเริ่มต้นเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือน เพราะตอนนี้มีแค่อาชีพเดียวเห็นทีในเศรษฐกิจแบบนี้จะไม่พอใช้จ่าย ปัจจุบันจึงมีการทำหลายอาชีพทั้งแบบเสริมและหลักไปพร้อม ๆ กัน เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแน่นอนตอนนี้มีหลายคนเริ่มทำเช่นนี้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวเอง สมัยนี้ทุกอย่างสามารถทำผ่านระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่แพ้และดีกว่าการวอร์คอินเข้าไปสมัครด้วยตัวเองเลย  ด้วยเครื่องมือทีทันสมัยคิดค้นมาเพื่อเอาใจคนสมัยใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ในเวลานี้จึงมีธุรกิจส่วนตัวเกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้นการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์” จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่คนให้ความสนใจเพราะเพียงปลายนิ้วคลิกเพื่อเข้าไปลงทะเบียนเท่านั้นก็ได้เป็นเจ้าของกิจการแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  เริ่มจดทะเบียนบริษัทออนไลน์โดยลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

  สำหรับการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ในครั้งนี้คุณต้องเข้าไปดำเนินการในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th ฉะนั้นหากคุณเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกคุณจึงมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินขั้นตอนต่อไปได้นั้นคือการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์หรือทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียกว่า ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สำหรับวิธีการลงทะเบียนนั้นมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

  1.เข้ามายังเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้คลิกที่คำว่า “ลงทะเบียน” แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมดด้วยความจริง

  2.เอกสารที่คุณกรอกเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารที่เพื่อไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อไป

  3.ในระหว่างที่คุณรอดำเนินสามารถเข้าตรวจสอบการอนุมัตินั้นได้ เมื่อมีการดำเนินการอนุมัติแล้วคุณต้องทำการ Activate Code ผ่านเว็บไซต์

  จองชื่อบริษัทและรอตรวจสอบว่าสามารถใช้ชื่อนี้ได้หรือไม่

  เมื่อคุณดำเนินขั้นตอนการขอลงทะเบียนผู้ใช้งานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการจองชื่อบริษัทนั้นต้องไปดำเนินการขอจองชื่อและตรวจสอบชื่อบริษัทที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ แน่นอนสิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงคือชื่อที่มีการจดทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้วห้ามซ้ำกับผู้อื่นหรือแม้แต่ใกล้เคียงก็ไม่ควร สำหรับการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ในการตั้งชื่อนั้นคุณสามารถยื่นพร้อมกัน 3 ชื่อ ตามลำดับความต้องการของคุณว่าชื่อนั้นจะผ่านหรือไม่
  เงื่อนไข: หากว่าชื่อที่คุณยื่นขออนุมัติไปใช้ในการตั้งชื่อบริษัทคุณต้องทำการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ภายใน 30 วันหลังจากอนุมัติเสร็จสิ้น

  เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

  เมื่อชื่อบริษัทที่คุณตั้งขึ้นและไปขออนุมัติใช้ผ่านเรียบร้อยแล้ว ถัดมาจะเป็นการ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขั้นตอนนี้จะทำทั้งการจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไปพร้อม ๆ กันในคราวเดียวกัน แน่นอนอย่างที่ทราบกันเอกสารนี้จะมีการระบุวัตถุประสงค์ในการเปิดกิจการและรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ ฉะนั้นสำหรับหนังสือบริคณห์สนธิจึงมีความสำคัญมากเพราะนอกจากนี้ยังเป็นตราสารจัดตั้งนิติบุคคลอีกด้วย

  ในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์มีขั้นตอนการใช้เข้าสู่ระบบและเลือกตามนี้ 

  ทะเบียนนิติบุคคล

  จดทะเบียนนิติบุคคล

  สร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล

  บริษัทจำกัด

  หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน (ภายในวันเดียว)

  เมื่อคุณดำเนินการในขั้นตอนนี้เรียบร้อยสมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ โดยมีข้อมูลและรายละเอียดดังนี้

  -ชื่อบริษัทที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วเรียบร้อย พร้อมข้อมูลในการจอง

  -ข้อมูลที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขา

  -ข้อมูลผู้ก่อตั้ง 2 คนขึ้นไป

  -ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลทุนจดทะเบียน

  -วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนบริษัท

  -ข้อมูลพยานในการจดทะเบียนบริษัท

  -รายละเอียดในการประชุมจัดตั้งบริษัท

  เมื่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกถูกต้องสมบูรณ์ สามารถกดยื่นขอจดทะเบียนได้ และรอเจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการอนุมัติขั้นตอนต่อไปได้

  ลงนามห้างหุ้นส่วนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  คุณคงจำได้ว่าในตอนที่คุณดำเนินการลงทะเบียนอยู่นั้นมีการให้กรอกอีเมล์ที่ใช้งานด้วย ซึ่งแน่นอนมีผลในขั้นตอนสุดท้ายนี้แหละ ในการยื่นขอ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ หากคุณได้ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงคุณจะได้รับอีเมล์ที่แนบมาพร้อมกับข้อมูลในการขอจดทะเบียนบริษัทรวมไปถึงรหัสเพื่อใช้ในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่คุณจะลงนนามให้อ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยก่อน เมื่อทุกคนได้มีการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ยื่นข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่คุณมีเพื่อขอ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ในเว็บไซต์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  จดทะเบียนบริษัทออนไลน์เรียบร้อยให้ชำระค่าธรรมเนียม

  หากคุณได้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้คำนวณให้ทั้งหมด สามารถชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตามที่คุณสะดวก รายละเอียดในการชำระมีดังนี้ 

  -ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

  -ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด 

  -ค่าหนังสือรับรอง 

  -ค่าใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

  -ค่ารับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน 

  เมื่อคุณทำการจดทะเบียนบริษัททุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เจ้าที่จะดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสาร

  จดทะเบียนบริษัทออนไลน์มีข้อดีดังนี้

  เห็นได้ชัดว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์นั้นสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องการจดทะเบียนบริษัท เพียงแต่คุณต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบ ใช้เวลาในการดำเนินการไม่นาน ฉะนั้นเราไปดูกันว่าข้อดีของการตดทะเบียนบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์นั้นดีอย่างไร

  1.การประหยัดเวลา เชื่อว่าคนสมัยนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเวลาเป็นสำคัญ ฉะนั้นรูปแบบออนไลน์จึงตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้ค่อนข้างมาก อย่างการจดทะเบียนบริษัทหากไม่ต้องเดินทางไกลมันจะเป็นเรื่องดีมาก ๆ ไม่ต้องเสียเวลายิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ ปัญหาเรื่องรถติดเป็นอะไรที่ส่งผลต่ออารมณ์ค่อนช้างมาก เพื่อลดปัญหาตรงนี้และการแออัดของผู้ที่ต้องการเข้ามาดำเนินการหันมาใช้บริการจดทะเบียนแบบออนไลน์กันดีกว่า เพียงแค่เตรียมเอกสารที่บ้าน สแกนเข้าคอมไว้เพื่อแนบเข้าระบบเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องไปที่สำนักงาน

  2.เชื่อไหมว่าการดำเนินการเรื่องสำคัญเช่นนี้ปัจจุบันหากไม่ถนัดหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ควรจ้างผู้ให้บริการรับจดทะเบียนจะดีอย่างแน่นอนซึ่งผู้ดำเนินการจะมีความรู้เรื่องนี้อย่างละเอียด ช่วยลดภาระเวลาในการทำเอกสาร ตัวเราสามารถมุ่งทำธุรกิจได้อย่างไร้กังวล

  3.หากเกิดปัญหาทางเอกสารราชการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว หากเราจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์สามารถแก้ไขเอกสารได้ง่ายและไว แต่หากไปจดสาขาของกรมพัฒนาธุรกิจ เราไม่สามารถที่จะแก้ไขผ่านออนไลน์ได้เลย ตรงนี้คือข้อดีที่สำคัญมากๆ ที่นักธุรกิจที่แท้จริงไม่ควรละเลยและมองข้าม

  บทสรุป

  เชื่อว่าเมื่อระบบมีความสะดวกมากขึ้น การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ทำให้เอกสารที่ยุ่งยากในการดำเนินกิจการ ดูสะดวกสบายมากกว่าเดิมอย่างมาก ลดความแออัดต่อการใช้บริการที่สาขากรมพัฒนาธุรกิจ ลดความเสี่ยงโรคระบาดที่มากมายและรุนแรงในยุคปัจจุบัน หากท่านเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท ทางเลือกจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ควรเป็นสิ่งแรกที่เริ่มคิด เมื่ออยากจดทะเบียนนิติบุคคล📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนบริษัทดีที่สุด™