fbpx

วิธีย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ง่าย ๆ ทำกันได้

ย้ายที่อยู่บริษัท

เวลาเปิดบริษัทอะไรสักอย่างมันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องให้อยู่ตรงนั้นตลอดชีพ ไม่ให้เปลี่ยน เพราะว่าถ้าหากอยากจะย้ายก็ทำได้มันมีขั้นตอนการ“ย้ายที่อยู่บริษัท”จดทะเบียนอยู่ เพียงแต่ก่อนจะย้ายนั้นต้องไปศึกษาดูว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ติดต่อใครบ้าง ทำให้ทุกอย่างให้ครบ จะข้ามอะไรไปไม่ได้ ส่วนจะย้ายไปไหนนั้นก็ตามสะดวกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย จะไปเขตอื่น อำเภออื่น จังหวัดอื่น ทำได้หมดเลย สำหรับตอนนี้ใครกำลังหาวิธีการจะย้ายอยู่ลองมาอ่านดูได้เลย

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  อยากย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนมีเงื่อนไขสำคัญอะไรที่จะต้องทราบบ้าง

  ไม่ใช่ว่าคิดอยากจะย้ายที่อยู่ก็พากันขนย้ายไปเลย แบบนั้นทำไม่ได้ เพราะจะต้องไปตามแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพกร กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น สำหรับเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องรู้เวลาจะย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนมีดังนี้เลย

  1. หากบริษัทมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาที่ต้องการจะย้ายที่อยู่โดยการแจ้งที่กรมสรรพากรนั้น ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วค่อยแจ้งย้ายที่อยู่ต่อไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่าลืมทำตามขั้นตอนทีละขั้นใจเย็น ๆ ไม่ต้องรีบจนเกินไป
  2. หากต้องการจะย้ายแบบข้ามเขต ข้ามจังหวัดเลย สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไปที่สรรพากรก่อน แล้วทำการแจ้งย้ายที่อยู่บริษัท ณ สรรพากรใกล้ ๆ และพอไปยังเขตใหม่ จังหวัดใหม่แล้วก็จะต้องไปแจ้งเรื่องการขอย้ายเข้าที่กรมสรรพากรของเขตนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน
  3. ธุรกิจที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทเช่นกัน เพียงแต่ง่ายกว่าแบบที่จดตรงที่ ไม่ต้องไปแจ้งที่กรมสรรพากรข้ามขั้นนี้ไปเลย แล้วไปแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เลย เพราะว่าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนนั้นยังไงก็จะเชื่อมกับทางสรรพากรในภายหลังอยู่แล้วหลังจากทำการเปลี่ยน

  เป็นเงื่อนไขที่จะข้ามไปไม่ได้เลยเวลาที่ใครจะทำการย้ายที่อยู่บริษัท มิเช่นนั้นหากไม่ทำการย้ายปัญหาวุ่นวายภายหลังตามมาแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องภาษี เรื่องกฎหมาย ว่าทำไมไม่แจ้งอีกมากมายหลายอย่างเลย ฉะนั้นแล้วอย่าลืมที่จะทำการแจ้งให้ครบทุกที่ที่ควรจะแจ้งเสมอ

  ขั้นตอนในการย้ายที่อยู่บริษัทในแต่ละที่ทำอย่างไร

  อย่างที่ทราบในเงื่อนไขของการแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทกันแล้วว่าจะต้องแจ้งทั้งกรมสรรพากร ทั้งแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ด้วย เพียงแต่ว่าเราจะมาเน้นย้ำเรื่องรายละเอียดของขั้นตอน เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ มาดูกันว่าในแต่ละที่จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ใครต้องไปแจ้งบย้ายที่ไหนจะได้เตรียมตัวได้ถูก

  • การแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ก็ยังมีแบ่งออกเป็น 2 กรณี เหมือนกัน โดยในกรณีแรก ย้ายไปตั้งที่อยู่บริษัทยังที่ใหม่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับที่เดิมเลย ซึ่งตามกฎหมายเองก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ไม่ต้องมีถามคณะกรรมการ แต่จะมีการทำคำขอจดทะเบียนแล้วเอาเอกสารขอจดทะเบียนนั้นไปให้นายทะเบียน ถ้าไม่มีเอกสารเหล่านี้นายทะเบียนก็ปฏิเสธแน่นอน ซึ่งหลักฐานที่จะต้องใช้จะมีดังนี้
  1. เอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัท (แบบ บอจ.1)
  2. ใบเอกสารคำรับรองในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด เป็นเอกสารที่สำคัญมาก ๆ อย่าให้ขาดตกไปเด็ดขาด
  3. รายการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเพิ่ม หรือแบบที่มีมติพิเศษ ที่เรียกว่า บอจ.4
  4. หนังสือมอบอำนาจ หากผู้ขอจดไม่ได้ไปทำรายการยื่นขอจดเอง โดยติดอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย
  5. สำเนาหลักฐาน ของการเป็นผู้ที่รับรองถ้ามี ไม่มีก็ข้ามไป อาจจะเป็นสำเนาลายเซ็นการอนุญาตจากผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
  6. แผนที่ตั้งบริษัทที่ใหม่ และสถานที่ใกล้เคียงบริเวณนั้น ๆ จะต้องแจ้งว่ามีอะไรบ้าง
  7. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคนที่มีรายชื่อลงนามในตอนขอจดทะเบียนบริษัท

  เอกสารทั้งหมด 7 อย่างนี้ จะต้องเตรียมให้ครบและสมบูรณ์เพื่อไม่ให้การย้ายที่อยู่บริษัทของคุณเน้นกินเวลานานและยุ่งยากไปกว่าเดิม ซึ่งถ้าเทียบกับการย้ายข้ามเขต แบบนี้ย้ายง่ายและเร็วกว่ากันพอสมควร

             ต่อไปเป็นกรณีที่ 2 หากต้องย้ายที่อยู่บริษัทแบบข้ามเขต ข้ามจังหวัดเลย จะมีเพิ่มมาคือจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จะได้รับมติพิเศษมาว่าให้ย้ายได้ โดยจะต้องมีหนังสือนัดประชุมทาง ปณ. ตอบรับ จากนั้นจะต้องทำการลงหนังสือพิมพ์ท้องที่ด้วย 1 คราวเป็นอย่างน้อย ก่อนที่จะถุงวันประชุม 14 วันเป็นอย่างน้อย สิ่งเหล่านี้กฎหมายกำหนดไว้เลย ไม่ทำไม่ได้ และจะต้องระบุด้วยว่าวาระในการประชุมที่จะมีการแก้ไขนั้นคือการจะย้ายที่อยู่บริษัทไปที่ไหม เขตไหน จังหวัดไหน ในหนังสือบริคณสนธิด้วย สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้นั้นก็มี 7 อย่าง ตามแบบแรกเลย แต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นหนังสือบริคณสนธิฉบับที่แก้ไขแล้วเรียบร้อยด้วยเท่านั้นเอง

  เวลาที่จะทำการแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นั้น สามารถแจ้งย้ายได้ในเขตที่ใกล้เคียงเลย หากอยู่ในเขต กทม. ให้ไปที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี หรือ ทั้ง 6 เขตในกรุงเทพได้ แต่ถ้าอยู่นอกเชตก็ไปยื่นที่ของจังหวัดนั้น ๆ ได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวกเดินทาง ยังสามารถยื่นแบบออนไลน์ก็ได้ แต่เพื่อความชัวร์ในการทำเรื่องแนะนำว่าการเดินทางไปยื่นขอย้ายด้วยตนเองที่กรมจะดีกว่า อย่างน้อยหากมีคำถามหรือปัญหาอะไรจะได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย

  การแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทกับทางกรมสรรพากร มีขั้นตอนอย่างไร

  ย้ำกันอีกครั้งสำหรับบริษัทที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะย้ายที่อยู่บริษัทจะต้องแจ้งทางกรมสรรพากรด้วย ไม่ได้แจ้งแค่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องภาษีของบริษัทด้วยนั่นเอง ซึ่งจะมีเอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมให้ครบดังนี้

  1. เอกสารที่เป็นแบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน หรือที่เรียกว่า ภ.พ. 09 จะต้องใช้เอกสารนี้ 3 ฉบับ
  2. ใบต่อไปจะเป็นเอกสารทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเดิมที่เรียกว่า ภ.พ.20 ด้วย
  3. เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ใหม่ ที่ตั้งบริษัทแห่งใหม่อยู่ที่ไหน ซึ่งจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ สัญญาเช่าอาคารพร้อมปิดอากรแสตมด์ กรณีที่บริษัทใหม่จะต้องเช่าตึกหรืออาคารใด ๆ ก็ตาม หรือจะเป็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เพื่อทำธุรกิจก็ได้ จะใช้หนังสือนี้เมื่อเจ้าของที่ไม่ได้ค่าตอบแทน
  4. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งของบริษัท และเอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เช่น สำเนาสัญญาการซื้อขาย โฉนด ใบคำขอบ้านเลขที่ เพราะการย้ายที่อยู่บริษัทใหม่ก็ต้องแจ้งทุกอย่างให้ครบ
  5. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบริษัทของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม ถ้าหากผู้เช่าเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลมายื่นแจ้ง
  6. แผนที่ตั้ง ที่แสดงว่าบริษัทใหม่ตั้งอยู่ไหน เป็นแบบพอสังเขป และจะต้องถ่ายภาพประกอบมาด้วย ว่าหน้าตาของบริษัทเป็นอย่างไร
  7. หากต้องมีการมอบอำนาจ จะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจด้วย พร้อมสำเนาบัตรผู้มอบอำนาจและรับมอบให้ครบ อย่าลืมติดอากรแสตมป์มาให้เรียบร้อย
  8. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมทั้งหมดที่มีอำนาจในการลงนามอนุมัติการย้ายบริษัท
  9. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น

  สังเกตว่าพอเป็นการย้ายที่อยู่บริษัทแบบที่จะต้องแจ้งแก่กรมสรรพากรด้วย ก็ดูมีเอกสารอะไรมากมายตามมาเหมือนกัน และจะข้ามไปไม่ได้สักอันอีกด้วย สำหรับคนที่ทำเรื่องแจ้งย้ายทุกอย่างด้วยตนเองได้สบาย ๆ ไม่ติดอะไรก็ทำได้เองเลย แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาทำเอง อีกทางหนึ่งที่จะได้เวลาคืนมาคือจ้างสำนักงานบัญชีที่มีความสามารถมีความรู้ในการทำเรื่องการย้ายแบบนี้จะง่ายกว่า ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับเวลาของเราเอาไปทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่าได้เลย แต่จะต้องเลือกสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะ📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนบริษัทดีที่สุด™

  บทสรุป

  ในขั้นตอนของการย้ายที่อยู่บริษัทนั้นมันกินเวลาพอสมควรหากจะต้องทำเอง โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารเยอะแยะไปหมด แล้วยังต้องแจ้งทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังต้องแจ้งยังกรมสรรพากรทั้งของที่อยู่และกรมสรรพากรแห่งใหม่ ณ เขต ที่ตั้งใหม่ของบริษัทด้วย แค่การเดินทาง การรอทำเรื่อง การเตรียมเอกสารมากมาย มันก็ดูวุ่นวายเหมือนกัน หากไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณในการจ้างสำนักงานบัญชีช่วยทำให้ก็จ้างเถอะมันคุ้มกว่ากับเวลาที่เราเสียไป แต่ถ้าใครสะดวกทำเองก็ไม่ว่ากัน แต่อย่าลืมเตรียมเอกสารที่สำคัญให้ครบก่อน และจัดการแจ้งขอย้ายที่อยู่บริษัทได้เองเลย