fbpx

สาระน่ารู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ออนไลน์

มาดูแนวทางการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ออนไลน์

กิจการกำลังเติบโตขึ้นจึงเกิดความรู้สึกอยากเริ่มต้นกิจกา …

มาดูแนวทางการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ออนไลน์ Read More »

จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

เมื่อการทำธุรกิจเริ่มต้นไม่ว่าเป็นธุรกิจรายเล็ก กลางหรื …

10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) Read More »

สิทธิบัตร

สิทธิบัตรคืออะไร มาทำความเข้าใจง่ายๆ

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือแม้แต่สิน …

สิทธิบัตรคืออะไร มาทำความเข้าใจง่ายๆ Read More »

หุ้นกู้

หุ้นกู้ – หุ้นสามัญ แตกต่างกันตรงไหน

ในพื้นที่การสนทนาในแวดวงต่างๆ หลายท่านน่าจะเคยได้ยินวลี …

หุ้นกู้ – หุ้นสามัญ แตกต่างกันตรงไหน Read More »

ภ.พ.30

ภ.พ.30 คืออะไร เรามาสรุปให้คนอ่านง่าย ๆ

เป็นเจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจะต้องรู้เรื่องบัญชีและภาษ …

ภ.พ.30 คืออะไร เรามาสรุปให้คนอ่านง่าย ๆ Read More »

บุคคลธรรรมดา

บุคคลธรรมดาคืออะไร มีอัตราภาษีและการยื่นภาษียังไงบ้าง

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนแม้ว่าบางคนจะยังมีรายได้ไ …

บุคคลธรรมดาคืออะไร มีอัตราภาษีและการยื่นภาษียังไงบ้าง Read More »